Linky


 Ekumenická rada cirkví  www.ekumena.sk
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku  www.ecav.sk
 Pravoslávna cirkev na Slovensku  www.orthodox.sk
 Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť  www.umc.sk
 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike  www.baptist.sk
 Cirkev bratská v Slovenskej republike  www.cb.sk
 Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie  www.casd.sk
 Apoštolská cirkev na Slovensku  www.acsr.sk
 Starokatolícka cirkev na Slovensku  www.slovenski-katolici.sk
 Cirkev československá husitská na Slovensku  www.ccsh.cz
 Ústredný Zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike  tel: 02/544 18 357
       02/544 12 167
  Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku                      http://www.reformata.sk/?language=sk
   


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu