MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Ministerstvo obrany vyhlásilo medzinárodný tender na obstaranie vozidiel 4x4 pre ozbrojené sily


top
Ministerstvo obrany SR vyhlásilo medzinárodný tender formou užšej súťaže na obstaranie viacúčelových taktických vozidiel 4x4 pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Celkovo má záujem nakúpiť do 424 kusov týchto vozidiel, v maximálnom finančnom objeme do 321 miliónov eur bez DPH, pričom v počtoch a celkovej sume je započítaná aj opcia 20 kusov vozidiel pre Ministerstvo vnútra SR.

Lehota na predloženie žiadostí o účasť je stanovená do 2. júla 2019 do 10.00 h. S výhercom užšej súťaže bude uzatvorená rámcová dohoda na obdobie 10 rokov. Súčasťou bude aj opcia napríklad na dodávku náhradných dielcov, mobilné maskovanie leto/zima, ale aj plnenie dodatočných potrieb spôsobených krízou.
 
Postup ministerstva obrany pre obstaranie vozidiel 4x4 schválila vláda a tento projekt je súčasťou Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR do roku 2030. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo dnes zverejnené v európskom vestníku a zverejnené bude aj vo Vestníku úradu pre verejné obstarávanie.


Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - ilustračné - Dátum: 05.06.2019