Analytický útvar MO SR


dvpAnalytický útvar je organizačná zložka Ministerstva obrany SR, ktorá plní úlohy v oblasti strategických hodnotení, analýz aktuálnych politík ministerstva a v oblasti analytickej podpory pri tvorbe nových strategických a ďalších zásadných dokumentov v pôsobnosti ministerstva.

Kariéra


Kontakt
RNDr. Jana ŠINDLEROVÁ
Riaditeľka Analytického útvaru MO SR
jana.sindlerova@mod.gov.sk
www.mosr.sk


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu