MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Analytický útvar MO SR


dvpAnalytický útvar je organizačná zložka Ministerstva obrany SR, ktorá plní úlohy v oblasti strategických hodnotení, analýz aktuálnych politík ministerstva a v oblasti analytickej podpory pri tvorbe nových strategických a ďalších zásadných dokumentov v pôsobnosti ministerstva.


Analýzy

Komentáre

Články

Revízia výdavkov

Kariéra
Kontakt
RNDr. Jana ŠINDLEROVÁ
riaditeľka Analytického útvaru MO SR
jana.sindlerova@mod.gov.sk
www.mosr.sk