MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Boh dáva každému len to naužitočnejšie a najpotrebnejšie - zamyslenie na 32. týždeň v roku 2017


Poznám príbeh o človeku, ktorý žil z práce svojich rúk a všetko čo zarobil rozdeľoval medzi chudobných. Sebe nechával len toľko, koľko potreboval na prežitie. Na ďalší deň si nič neodkladal. Ktosi zo zbožných, keď videl čo robí si pomyslel, koľko dobra by vykonal, keby prosperoval ešte viac. Začal sa modliť aby mu Boh daroval hojnejšie. A Boh daroval, no ten, keď sa stal bohatým, nielenže prestal chudobným pomáhať ale ich od seba začal odháňať. Keď to zbožný videl, znovu sa modlil aby mu Boh vrátil predchádza¬júci pracovitý život. Boh vrátil, a ten znovu začal žiť ako predtým deliac sa o to čo zarobil s chudobnými. Podobne by dopadla každá zmena spôsobená ľudským zásahom, o ktorej si v svojej ľudskej, nedokonalej prezieravosti a spravodlivosti myslíme, že je dobrá.
     Platí to aj o zmenách životných osudov. Pre niekoho je lepšie aby žil v rovnakom stave, pre niekoho je zase dobrá zmena z lepšieho k horšiemu alebo z horšieho k lepšiemu. Jób bol raz veľmi šťastný, potom krajne nešťastný a potom znovu šťastný. Abrahám prežil celý svoj život v hojnosti. Jozef sa z otroka stal vysoko postaveným človekom v kráľovstve. Saulov život sa konči katastrofou.
     Tak pôsobí Boh nie preto, že má moc a silu meniť ľudské osudy, ale preto, že takéto pôsobenie je pre ľudí tým najlepším. Preto je v našom živote veľmi vhodná modlitba: „Dobrotivý Pane, nauč ma poznať Tvoje dôvody“.
 
Autor: Marek Ignacik - Dátum: 07.08.2017