MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Členovia vojenského diplomatického zboru akreditovaní v Slovenskej republike


Albánsko


Krajina anglicky:Republic of Albania
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:plk.
Tituly a hodnosti anglické:Col.
Meno pridelenca:Fadil R. CIROKU
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Albánskej republiky
Reisnerstrasse 27/6/a
A-1030 Viedeň
Rakúska republika
Adresa anglicky:Embassy of Republic of Albania
Reisnerstrasse 27/6/a
A-1030 Vienna
Austria
Email:auvarshave@mod.gov.al
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+43 19 66 31 52
Faxové kontakty:+43 1 328 86 58
Cesta ku zástave:

Azerbajdžan


Krajina anglicky:Republic of Azerbaijan
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:pplk.
Tituly a hodnosti anglické:Lt. Col.
Meno pridelenca:Azar HEYBATLI
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Azerbajdžanskej republiky
Hügelgasse 2
1130 Vienna
Rakúska republika
Adresa anglicky:Embassy of Republic of Azerbaijan
Hügelgasse 2
1130 Vienna
Austria
Email:austria-attache@mod.gov.az
Druhý email:a_heybatli@azembassy.at
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+43 1 403 1322
Faxové kontakty:+43 1 403 1323
Cesta ku zástave:

Belgicko


Krajina anglicky:Kingdom of Belgium
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:
Tituly a hodnosti:
Tituly a hodnosti anglické:
Meno pridelenca:
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:European Bilateral Network officer
Quartier Reine Elizabeth
Rue d´Evere 1
B – 1140 Brusel
Belgicko
Adresa anglicky:European Bilateral Network officer
Quartier Reine Elizabeth
Rue d´Evere 1
B – 1140 Brussels
Belgium
Email:
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:
Faxové kontakty:
Cesta ku zástave:

Bielorusko


Krajina anglicky:Republic of Belarus
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:plk.
Tituly a hodnosti anglické:Col.
Meno pridelenca:Alexander VENGURA
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Bieloruská ambasáda
Huettelbergstrasse 6, A-1140 Viedeň
Rakúsko
Adresa anglicky:Embassy of the Republic of Belarus in the Republic of Austria
Huettelbergstrasse 6, A-1140 Vienna
Austria
Email:dao_blr_at@inbox.ru
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+43 (0)1 419 963 011
+43 664 522 7843
Faxové kontakty:
Cesta ku zástave:

Bulharsko


Krajina anglicky:Republic of Bulgaria
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:pplk.
Tituly a hodnosti anglické:Lt. Col.
Meno pridelenca:Stoycho STOYCHEV
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Bulharskej repbuliky
Schwindgasse 8
A-1040 Viedeň
Rakúska republika
Adresa anglicky:Embassy of Republic of Bulgaria
Schwindgasse 8
A-1040 Vienna
Austria
Email:
Druhý email:defence@embassybulgaria.at
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+43 1 503 1485
Faxové kontakty:
Cesta ku zástave:

Cyprus


Krajina anglicky:Republic of Cyprus
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:pplk.
Tituly a hodnosti anglické:Lt.Col.
Meno pridelenca:Stylianos ANTONIOU
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Cyperskej republiky
Neulinggasse 37
A-1030 Viedeň
Rakúska republika
Adresa anglicky:Embassy of Republic of Cyprus
Neulinggasse 37
A-1030 Vienna
Austria
Email:cydefencevienna@mod.gov.cy
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+43 1 513 0630 14
Faxové kontakty:+43 1 513 0631
Cesta ku zástave:

Česká republika


Krajina anglicky:Czech Republic
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:genmjr.
Tituly a hodnosti anglické:MG
Meno pridelenca:Ján GURNÍK
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Českej republiky
Hviezdoslavovo nám. 8
811 02 Bratislava
Adresa anglicky:Embassy of Czech Republic
Hviezdoslavovo nám. 8
811 02 Bratislava
Slovakia
Email:dao.bratislava@mod.gov.cz
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+421 2 5443 0317
Faxové kontakty:+421 2 5443 0317
Cesta ku zástave:

Čierna hora


Krajina anglicky:Montenegro
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:Adm.
Tituly a hodnosti anglické:Adm.
Meno pridelenca:Dragan SAMARDŽIĆ
Funkcia zástupcu:ZPO
Tituly a hodnosti zástupcu:Mjr.
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:Lt. Cdr.
Meno zástupcu pridelenca:Vučić BOŠKOVIĆ
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Čiernej Hory
Nibelungengasse 13
A-1010
Viedeň
Adresa anglicky:Embassy of Montenegro,
Nibelungengasse 13
A-1010 Vienna
Austria
Email:vucic.boskovic@mod.gov.me
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+43/1 71531 0216
Faxové kontakty:+43 1 715310220
Cesta ku zástave:

Čína


Krajina anglicky:People's Republic of China
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:plk.
Tituly a hodnosti anglické:Col.
Meno pridelenca:Hui JIA
Funkcia zástupcu:nZPO
Tituly a hodnosti zástupcu:pplk.
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:Lt.Col.
Meno zástupcu pridelenca:Yan DOU
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky
Jančova 8
811 02 Bratislava
Adresa anglicky:Embassy of People's Republic of China
Jančova 8
811 02 Bratislava
Slovakia
Email:zsvkwgcn@da.mil.cn
Druhý email:zsvkwgcn@gmail.com
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+421 2 6280 3360
Faxové kontakty:+421 2 6280 3350
Cesta ku zástave:

Egypt


Krajina anglicky:Arab Republic of Egypt
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:plk.
Tituly a hodnosti anglické:Col.
Meno pridelenca:Ahmed Khalil Abdelkader ABDELAAL
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Arabskej Egyptskej republiky
Wolkerova 1134/14a
CZ160 00 Praha 6 – Bubenec

Česká republika
Adresa anglicky:Embassy of Arab Republic of Egypt
Wolkerova 1134/14a
CZ160 00 Prague 6 – Bubenec
Czech Republic

Czech republic
Email:edapraha@seznam.cz
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+420 224 21 02 36
Faxové kontakty:
Cesta ku zástave:

Fínsko


Krajina anglicky:Republic of Finland
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:
Tituly a hodnosti:
Tituly a hodnosti anglické:
Meno pridelenca:
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:
Adresa anglicky:
Email:
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:
Faxové kontakty:
Cesta ku zástave:

Francúzsko


Krajina anglicky:French Republic
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:pplk.
Tituly a hodnosti anglické:Lt. Col.
Meno pridelenca:Daniel KOPECKY
Funkcia zástupcu:ZPO
Tituly a hodnosti zástupcu:pplk.
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:Lt. Col.
Meno zástupcu pridelenca:Sébastien GORCE
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Francúzskej republiky
Buquoyský palác
Velkopřevorské náměstí 2
118 01 Praha 1
Česká republika

Francúzske veľvyslanectvo vo Varšave
ul. Piekna 1,
00-477 Varšava
Poľsko
Adresa anglicky:French Embassy in Prague
Buquoyský palác
Velkopřevorské náměstí 2
118 01 Praha 1,
Czech Republic

French Embassy in Warsaw, Poland
ul. Piekna 1, 00-477 Warsaw
Poland


Email:daniel.kopecky@diplomatie.gouv.fr
Druhý email:sebastien.gorce@diplomatie.gouv.fr
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+420 251 171 703
Faxové kontakty:
Cesta ku zástave:

Gruzínsko


Krajina anglicky:Georgia
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:
Tituly a hodnosti anglické:
Meno pridelenca:
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Gruzínska
Na Zatorce 13
616 00 Praha
Česká republika
Adresa anglicky:Embassy of Georgia
Na Zatorce 13
616 00 Praha
Czech Republic
Email:
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+420 7 2054 8898
Faxové kontakty:+420 2 3331 1752
Cesta ku zástave:

Helénska republika (Grécko)


Krajina anglicky:Hellenic Republic (Greece)
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:plk.
Tituly a hodnosti anglické:Col.
Meno pridelenca:Nikolaos NIKOLAOU
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Helénskej republiky
Varšava
Adresa anglicky:Embassy of the Hellenic Republic
Warsaw
Email:defatt_pol@hndgs.mil.gr
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+48.22 6210029
Faxové kontakty:
Cesta ku zástave:

Holandské kráľovstvo


Krajina anglicky:Kingdom of the Netherlands
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:pplk.
Tituly a hodnosti anglické:Lt. Col.
Meno pridelenca:Jan Willem de WOLF
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Holandské Veľvyslanectvo
Opernring 5
1010 Viedeň
Rakúsko
Adresa anglicky:Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Opernring 5
1010 Vienna
Austria
Email:JanWillem-de.Wolf@minbuza.nl
Druhý email:WEN-DEF@minbuza.nl
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+43 1 58 939 213
+43 664 162 04 13
Faxové kontakty:+43 1 5893 9266
Cesta ku zástave:

Chorvátsko


Krajina anglicky:Republic of Croatia
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:plk.
Tituly a hodnosti anglické:Col.
Meno pridelenca:Davor KOPANJI
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Stála misia Chorvátskej republiky pri OBSE, OSN
Rakúsko
Adresa anglicky:Permanent Mission of the Republic of Croatia to the OSCE, UN and International Organization in Vienna
Austria
Email:davor.kopanji@morh.hr
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:0043 1 535 0137
Faxové kontakty:+43 1 480 2942
Cesta ku zástave:

India


Krajina anglicky:Republic of India
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:plk.
Tituly a hodnosti anglické:Col.
Meno pridelenca:Anupam ASHISH
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Indie
Milady Horákové 60/93
Holešovice
170 00 Praha 7
Česká republika
Adresa anglicky:Embassy of Republic of India
Milady Horákové 60/93
Holešovice
170 00 Praha 7
Czech Republic
Email:da.prague@mea.gov.in
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+420-2/ 5753 33 77
Faxové kontakty:
Cesta ku zástave:

Indonézska republika


Krajina anglicky:Republic of Indonesia
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:
Tituly a hodnosti:
Tituly a hodnosti anglické:
Meno pridelenca:
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:
Adresa anglicky:
Email:
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:
Faxové kontakty:
Cesta ku zástave:

Irán


Krajina anglicky:Islamic Republic of Iran
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:brig. gen.
Tituly a hodnosti anglické:Brig. Gen.
Meno pridelenca:Amir YARYAB
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Iránskej islamskej republiky
Jauresgasse 9
1030 Viedeň
Rakúsko
Adresa anglicky:Embassy of the Islamic Republic of Iran
Jauresgasse 9
1030 Vienna
Austria
Email:amir.yaryab@gmail.com
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:
Faxové kontakty:
Cesta ku zástave:

Izrael


Krajina anglicky:State of Israel
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:plk.
Tituly a hodnosti anglické:Col.
Meno pridelenca:Itai BRIN
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Izraela
L. Krzywickiego 24
02 078 Varšava
Poľská republika
Adresa anglicky:Embassy of State of Israel
L. Krzywickiego 24
020 78 Warsaw
Poland
Email:
Druhý email:idf-secretary@warsaw.mfa.gov.il
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+48 22 597 0512
Faxové kontakty:+48 22 597 0513
Cesta ku zástave:

Južná Kórea


Krajina anglicky:Republic of Korea
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:
Tituly a hodnosti:
Tituly a hodnosti anglické:
Meno pridelenca:
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Kórejskej republiky
Andrássy út 109
1062 Budapešť
Maďarsko
Adresa anglicky:Embassy of Republic of Korea
Andrássy út 109.
1062 Budapest
Hungary
Email:kimkh0801@mofa.or.kr
Druhý email:jihyekim@mofa.or.kr
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+36 1 462 3092

Faxové kontakty:
Cesta ku zástave:

Kanada


Krajina anglicky:Canada
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:plk.
Tituly a hodnosti anglické:Capt (N)
Meno pridelenca:Ivan ALLAIN
Funkcia zástupcu:ZPO
Tituly a hodnosti zástupcu:pplk.
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:Lt.Col.
Meno zástupcu pridelenca:Shawn PERRY
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Kanady
ul. Jana Matejki 1/5
00 481 Varšava
Poľská republika
Adresa anglicky:Embassy of Canada
ul. Jana Matejki 1/5
00 481 Warsaw
Poland
Email:Ivan.Allain@international.gc.ca
Druhý email:Shawn.Perry@international.gc.ca
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+48 22 584 3270
Faxové kontakty:
Cesta ku zástave:

Líbyjská republika


Krajina anglicky:Libya
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:
Tituly a hodnosti:
Tituly a hodnosti anglické:
Meno pridelenca:
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Líbyjskej republiky
Vojenská sekcia
Jeséniová 36
931 01 Bratislava
Adresa anglicky:Embassy of Libya
Military Section
Jeséniová 36
931 01 Bratislava
Slovak Republic
Email:
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+421 2 541 312 18
Faxové kontakty:+421 2 541 313 78
Cesta ku zástave:

Litva


Krajina anglicky:The Republic of Lithuania
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:
Tituly a hodnosti:pplk.
Tituly a hodnosti anglické:
Meno pridelenca:Gytis KAZOKAS
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:Lt. Col.
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Litovskej republiky
Al. Ujazdowskie 14
00-478 Varšava
Poľsko
Adresa anglicky:Embassy of Republic of Lithuania
Al. Ujazdowskie 14
00 478 Warsaw
Poland
Email:gytis.kazokas@mil.lt
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+48 22 270 76 06
Faxové kontakty:+48 22 622 09 95
Cesta ku zástave:

Lotyšská republika


Krajina anglicky:Republic of Latvia
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:pplk.
Tituly a hodnosti anglické:Lt.Col.
Meno pridelenca:Valērijs KOVGERS
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Sekcia obrannej politiky
Ministerstvo obrany Lotyšskej republiky
10/12 Kr. Valdemara Str., Riga, LV-1473,
Lotyšská republika
Adresa anglicky:Defence Policy Department
Ministry of Defence of the Republic of Latvia
10/12 Kr. Valdemara Str., Riga, LV-1473,
Latvia
Email:Valerijs.Kovgers@mod.gov.lv
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+371 6 7335347
Faxové kontakty:
Cesta ku zástave:

Maďarsko


Krajina anglicky:Republic of Hungary
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:pplk.
Tituly a hodnosti anglické:Lt.Col.
Meno pridelenca:Csaba VIDA
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Maďarskej republiky
Úrad pridelenca obrany
Nad Lomom 28,
814 25 Bratislava
Adresa anglicky:Embassy of Rebpublic of Hungary
Defence Attaché Office
Nad Lomom 28,
814 25 Bratislava
Email:bratislava@dao.gov.hu
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+ 421 903 392 790
Faxové kontakty:
Cesta ku zástave:

Nemecko


Krajina anglicky:Federal Republic of Germany
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:pplk.
Tituly a hodnosti anglické:Lt. Col.
Meno pridelenca:Joachim SCHMIDT
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Nemeckej spolkovej republiky
Hviezdoslavovo námestie 10
811 03 Bratislava
Slovenská republika
Adresa anglicky:Embassy of Federal republic of Germany
Hviezdoslavovo námestie 10
811 03 Bratislava
Slovakia
Email:mil-1@pres.auswaertiges-amt.de
Druhý email:mil-100@pres.auswaertiges-amt.de
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+421 2 5920 4400
+421 2 5920 4418
Faxové kontakty:+421 2 5441 9634
Cesta ku zástave:

Nórsko


Krajina anglicky:Kingdom of Norway
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:plk.
Tituly a hodnosti anglické:Col.
Meno pridelenca:Håkon Magnus LØKEN
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva
ul. Chopina 2a
00-559 Varšava
Poľská republika
Adresa anglicky:Embassy of Kingdom of Norway
ul. Chopina 2a
00 559 Warsaw
Poland
Email:hakon.loken@mfa.no
Druhý email:Tugba.Gunes@mfa.no
Tretí email:fawza@mfa.no
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+48 22 696 4051
Faxové kontakty:+48 22 625 2193
Cesta ku zástave:

Pakistan


Krajina anglicky:Islamic Republic of Pakistan
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:
Tituly a hodnosti:
Tituly a hodnosti anglické:
Meno pridelenca:
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Pakistanu
Schaper Strasse 29
107 19 Berlín
Spolková republika Nemecko
Adresa anglicky:Embassy of Islamic Republic of Pakistan
Schaper Strasse 29
107 19 Berlin
Germany
Email:
Druhý email:da@pakemb.de
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+49 30 2124 4180
Faxové kontakty:+49 30 2124 4313
Cesta ku zástave:

Poľsko


Krajina anglicky:Republic of Poland
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:plk.
Tituly a hodnosti anglické:Col.
Meno pridelenca:Andrzej KAPICA
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Poľskej republiky
Paulínyho 7
814 91 Bratislava
Slovensko
Adresa anglicky:Embassy of Republic of Poland
Paulínyho 7
814 91 Bratislava
Slovakia
Email:bratyslawa@mon.gov.pl
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+421 2 5464 0964
Faxové kontakty:+421 2 5441 1728
Cesta ku zástave:

Rakúsko


Krajina anglicky:Republic of Austria
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:plk.
Tituly a hodnosti anglické:Col.
Meno pridelenca:Karl FITSCH
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Federálne ministerstvo obrany a športu
Rossauer Lände 1
1090 Viedeň
Rakúska republika
Adresa anglicky:Federal Ministry of Defence and Sports
Rossauer Lände 1
1090 Vienna
Austria
Email:ma.rov@bmlvs.gv.at
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+43 50201 10 25382
Faxové kontakty:
Cesta ku zástave:

Rumunsko


Krajina anglicky:Romania
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:plk.
Tituly a hodnosti anglické:Col.
Meno pridelenca:Iulian SOARE
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Rumunska
Prinz-Eugen Strasse 60
1040 Viedeň
Rakúska republika
Adresa anglicky:Embassy of Romania
Prinz-Eugen Strasse 60
1040 Vienna
Austria
Email:viena.aparare@mae.ro
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+43 01 504 39 33
Faxové kontakty:
Cesta ku zástave:

Ruská federácia


Krajina anglicky:Russian Federation
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:plk.
Tituly a hodnosti anglické:Col.
Meno pridelenca:Oleg AVRINSKÝ
Funkcia zástupcu:ZPO
Tituly a hodnosti zástupcu:plk.
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:Col.
Meno zástupcu pridelenca:Alexej KLIMOV
Funkcia druhého zástupcu:ZPO
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:pplk.
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:Lt.Col.
Meno druhého zástupcu pridelenca:Alexander ZAHOROZHNYY
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Ruskej federácie
Godrova 4
811 06 Bratislava
Slovensko
Adresa anglicky:Embassy of Russian Federation
Godorova 4
811 06 Bratislava
Slovakia
Email:bratislava-mil@mid.ru
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+421 2 5441 7330
Faxové kontakty:+421 2 5443 4910
+421 2 5441 7330
Cesta ku zástave:

Srbsko


Krajina anglicky:Republic of Serbia
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:
Tituly a hodnosti:
Tituly a hodnosti anglické:
Meno pridelenca:
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Srbskej republiky
Ölzeltgasse 3, A-1030
Viedeň
Rakúska republika
Adresa anglicky:Embassy of Republic of Serbia
Ölzeltgasse 3
A-1030 Vienna
Austria
Email:srbdao.at@da.mod.gov.rs
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+ 43 1 712 12 05
Faxové kontakty:
Cesta ku zástave:

Španielsko


Krajina anglicky:Kingdom of Spain
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:plk.
Tituly a hodnosti anglické:Col.
Meno pridelenca:Santiago Conde de ARJONA
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva v HU
Kapás U. 11-15
Budapešť
Maďarsko
Adresa anglicky:Embassy of Kingdom of Spain
Kapás U. 11-15
Budapest
Hungary
Email:agredbud@oc.mde.es
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+36 1 326 40 15
Faxové kontakty:
Cesta ku zástave:

Švajčiarsko


Krajina anglicky:Swiss Confederation
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:
Tituly a hodnosti:
Tituly a hodnosti anglické:
Meno pridelenca:funkcia neobsadená / not assigned
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:
Adresa anglicky:
Email:
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:
Faxové kontakty:
Cesta ku zástave:

Švédsko


Krajina anglicky:Kingdom of Sweden
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:pplk.
Tituly a hodnosti anglické:Lt. Col.
Meno pridelenca:Jörgen MARQVARDSEN
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Švédskeho kráľovstva
Úvoz 13, P.O. Box 35
160 12 PRAHA 612
Česká republika
Adresa anglicky:Embassy of Kingdom of Sweden
Úvoz 13, P.O. Box 35
160 12 Praha 612
Czech Republic
Email:jorgen.marqvardsen@mil.se
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+420 2 2031 3221
Faxové kontakty:+420 2 2031 3240
Cesta ku zástave:

Taliansko


Krajina anglicky:Italian Republic
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO-VLP
Tituly a hodnosti:brig.gen.
Tituly a hodnosti anglické:Brig. Gen.
Meno pridelenca:Giuseppe GIMONDO
Funkcia zástupcu:PO
Tituly a hodnosti zástupcu:plk.
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:Col.
Meno zástupcu pridelenca:Angelo MALIZIA
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Talianskej republiky
Rennweg 27
1030 Viedeň
Rakúska republika
Adresa anglicky:Embassy of Italian Republic
Rennweg 27
1030 Vienna
Austria
Email:vienna.dat@smd.difesa.it
Druhý email:
Tretí email:vienna.adat3@smd.difesa.it
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+43/1/714 055 0801
+43/1/714 055 0803
Faxové kontakty:+43 1 7140 550 800
+43 1 7140 550 803
Cesta ku zástave:

Turecko


Krajina anglicky:Republic of Turkey
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:plk.
Tituly a hodnosti anglické:Col.
Meno pridelenca:Abdülkadir AKTURAN
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Tureckej republiky
Prinz Eugen Strasse 40
1040 Viedeň
Rakúsko
Adresa anglicky:Turkish Embassy
Prinz Eugen Strasse 40
1040 Vienna
Austria
Email:asat.viyana@tsk.tr
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+43 681 818664496
Faxové kontakty:+43 1 974 1473
Cesta ku zástave:

Ukrajina


Krajina anglicky:Ukraine
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:plk.
Tituly a hodnosti anglické:Col.
Meno pridelenca:Bogdan KHARCHUK
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Embassy of Ukraine
Radvanská 35
81101 Bratislava
Slovakia
Adresa anglicky:
Email:defence_sk@mfa.gov.ua
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:Mob: +421 917 718 376
Faxové kontakty:
Cesta ku zástave:

USA


Krajina anglicky:United States of America
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:pplk.
Tituly a hodnosti anglické:Lt. Col.
Meno pridelenca:Jakub ANDREWS
Funkcia zástupcu:LP
Tituly a hodnosti zástupcu:pplk.
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:Lt. Col.
Meno zástupcu pridelenca:Gregory CHRISTIANSEN
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo USA
Hviezdoslavovo námestie 4
811 02 Bratislava
Slovensko
Adresa anglicky:Embassy of United States of America
Hviezdoslavovo námestie 4
811 02 Bratislava
Slovakia
Email:AndrewsJ@state.gov
Druhý email:PatrascuAC@state.gov
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+421 2 5922 3180
+421 2 5922 3480
Faxové kontakty:+421 2 5441 8856
Cesta ku zástave:

Veľká Británia


Krajina anglicky:United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:plk.
Tituly a hodnosti anglické:Col.
Meno pridelenca:David CATMUR
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
Thunovská 14
118 00 Praha
Česká republika
Adresa anglicky:British Embassy
Thunovska 14
118 00 Prague
Czech Republic
Email:david.catmur@fco.gov.uk
Druhý email:miriam.fajnorova@fco.gov.uk
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+421 2 5998 2261
+420 257 402 261
Faxové kontakty:
Cesta ku zástave:

Vietnam


Krajina anglicky:
Poznámka ku krajine:
Poznámka ku krajine anglicky:
Funkcia:PO
Tituly a hodnosti:plk.
Tituly a hodnosti anglické:Sr. Col.
Meno pridelenca: Hung Trang CAO
Funkcia zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu:
Tituly a hodnosti zástupcu anglicky:
Meno zástupcu pridelenca:
Funkcia druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu:
Tituly a hodnosti druhého zástupcu anglicky:
Meno druhého zástupcu pridelenca:
Funkcia tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu:
Tituly a hodnosti tretieho zástupcu anglicky:
Meno tretieho zástupcu pridelenca:
Adresa:Veľvyslanectvo Vietnamskej socialistickej republiky
Praha
Na Vysoké II 302/1,150 00
Adresa anglicky:Embassy of Socialist Republic of Vietnam
Praha
Na Vysoké II 302/1,150 00
Email:czech.eid@mod.gov.vn
Druhý email:
Tretí email:
Štvrtý email:
Telefónne kontakty:+420 257 220 274
+420 77 688 19 57
Faxové kontakty:
Cesta ku zástave:
 

Príručka pre prácu s pridelencami obrany akreditovanými v Slovenskej republike
Handbook on Cooperation with Defence Attachés Accredited in the Slovak Republic

Vysvetlivky:


PO - pridelenec obrany
PO-VLP - pridelenec obrany - vojenský a letecký pridelenec
PO-VP - pridelenec obrany - vojenský pridelenec
POS - pridelenec ozbrojených síl
nPO - nerezidentný pridelenec obrany
VNLP - vojenský námorný a letecký pridelenec
VLP - vojenský a letecký pridelenec
VP - vojenský pridelenec
LP - letecký pridelenec
ZPO - zástupca pridelenca obrany
nZPO - nerezidentný zástupca pridelenca obrany
VST-Š - letecký pridelenec
Poznámka: Poradie je stanovené podľa abecedného zoznamu krajín