Dôveryhodnosť inštitúcií


Dôvera občanov k inštitúciám [október 2003]

Bratislava 20. októbra (TASR) - Ozbrojené sily SR sú najdôveryhodnejšou inštitúciou, ktorým dôveruje 66,5 percent občanov. V rebríčku nedôveryhodných inštitúcií vedie vláda SR, ktorej neverí 77,4 percenta opýtaných.

Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry MVK, ktorý zisťoval, do akej miery občania dôverujú a nedôverujú 15 vybraným inštitúciám. Prieskum sa uskutočnil v dňoch 4. až 9. októbra 2003 na vzorke 1152 respondentov.

Za ozbrojenými silami nasleduje Národná banka Slovenska, ktorej dôveruje 54 percent občanov a na treťom mieste sa nachádza Rímskokatolícka cirkev, ktorú podporuje 48,3 percenta občanov. Ústavný súd sa umiestnil so 46,2 percentami na štvrtom mieste a Evanjelická cirkev so 42,6 percentami na piatom. Prezidentovi Rudolfovi Schusterovi dôveruje 36,1 percenta občanov, čím obsadil ôsme miesto. Na poslednom pätnástom mieste sa nachádza Slovenská informačná služba, ktorej verí len 12,8 percenta opýtaných.

Agentúra monitorovala aj to, akým inštitúciám opýtaní najviac nedôverujú. Na prvom mieste sa umiestnila vláda SR, ktorej nedôveruje 77,4 percenta občanov, na druhom Slovenská informačná služba so 75,9 percentami. Trojicu najnedôveryhodnejších inštitúcií uzatvára Policajný zbor, ktorému neverí 66,7 percenta občanov. Národnej rade SR vyslovilo nedôveru 63,9 percenta opýtaných a nachádza sa na štvrtom mieste. Hneď za ňou sa umiestnil prezident SR so 61,5 percentami. Konfederácia odborových zväzov sa ocitla na desiatom mieste, pretože jej nedôveruje 48,2 percenta občanov.

TASR informáciu poskytol Pavel Haulík z agentúry MVK.

dovera-10


Dôvera občanov k inštitúciám [jún 2003]

Bratislava 13. júna (TASR) - Viac ako polovica občanov dôveruje iba Ozbrojeným silám SR. V rebríčku dôveryhodnosti získali 57-percentnú podporu. Za nimi nasleduje samospráva miest a obcí (48,1 percenta) a cirkvi a náboženské spoločnosti (47,4 percenta).
Vyplýva to z výsledkov prieskumu dôveryhodnosti inštitúcií, ktorý vykonal Odbor mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu (OMV SRo) 27. mája až 2. júna na vzorke 3119 respondentov.
Prezidentovi SR dôveruje 34,6 percenta respondentov, samospráve vyšších územných celkov 30,7 percenta opýtaných a odborom 29,5 percenta občanov. Národná rada SR i vláda SR so ziskom 24,7, resp. 23,3 percenta sú dôveryhodnými inštitúciami pre približne každého štvrtého dospelého obyvateľa Slovenska. Najnižšiu dôveru v rebríčku desiatich najdôveryhodnejších inštitúcií obsadili súdy a prokuratúra so ziskom 15,1 percenta.
Najvyššiu mieru nedôvery občania prejavili orgánom súdov a prokuratúry, ktorým nedôveruje 78,7 percenta občanov. Vláde SR a Policajnému zboru SR nedôverujú tri štvrtiny dospelej populácie (75,0 a 74,7 percenta).
V porovnaní s novembrovým prieskumom sa najvýraznejšie znížila dôvera verejnosti k vláde SR (o 9,1 percentných bodov), cirkvám (o 6) a Národnej rade SR (o 5,9). Najväčší nárast dôvery, naopak, zaznamenali odbory, ktorých kredibilita vzrástla o 2,7 percenta.

dôveryhodnosť inštitúcií jún/2003


Dôvera občanov k inštitúciám [marec 2003]

Bratislava 28. marca (TASR) - Najdôveryhodnejšou inštitúciou zostávajú na Slovensku Ozbrojené sily SR, ktorým dôveruje 54,4 percenta respondentov. Za nimi nasledujú cirkev s 51,5 a miestne samosprávy s 50,5-percentnou dôverou respondentov.
Z prieskumu, ktorý v dňoch 11. až 17. marca uskutočnil Odbor mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu (OMV SRo) ďalej vyplynulo, že vláde SR dôveruje 22,4 percenta a nedôveruje 76,8 percenta opýtaných. Národná rada SR je dôveryhodná pre 21,7 percenta občanov. Výskum sa realizoval na vzorke viac ako dvetisíc respondentov nad 18 rokov.
Ľudia najmenej veria súdom a prokuratúre. Dôveruje im len 15,4 percenta respondentov. Týmto inštitúciám ako aj Policajnému zboru nedôveruje približne osem z desiatich oslovených reprezentatívneho výberového súboru SR. Polícii verí 21,1 percenta opýtaných.

dôveryhodnosť inštitúcií marec/2003


Dôvera občanov k inštitúciám [november 2002]

Odbor mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu uskutočnil v dňoch od 12. do 18. novembra 2002 na reprezentatívnej vzorke 3093 respondentov prieskum verejnej mienky, ktorý sa týkal dôveryhodnosti inštitúcií v SR.

dôveryhodnosť inštitúcií november/2002


Dôvera občanov k inštitúciám [máj 2002]

Odbor mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu uskutočnil od 13. do 19. mája na vzorke 3321 respondentov sociologický prieskum zameraný na zisťovanie dôveryhodnosti inštitúcií. Armáda SR je najdôveryhodnejšia inštitúcia v očiach slovenského obyvateľstva. Za dôveryhodnú ju pokladá 57,3 percenta občanov. Druhé miesto s dôverou 54,9 percenta obyvateľov patrí cirkvi, tretie miestnej samospráve, ktorá je dôveryhodná pre 46,6 percenta občanov.

dôveryhodnosť inštitúcií máj/2002


Dôvera občanov k inštitúciám [marec 2002]

Odbor mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu uskutočnil od 4. do 10. marca na vzorke 2388 respondentov sociologický prieskum zameraný na zisťovanie dôveryhodnosti inštitúcií. Z prieskumu vyplýva, že najdôveryhodnejšou inštitúciou v očiach slovenského obyvateľstva sú cirkvi. Za dôveryhodné ich pokladá 53,5 percenta občanov. Druhé miesto s dôverou 49,5 percenta obyvateľov patrí Armáde SR, tretie miestnej samospráve, ktorá je dôveryhodná pre 42,7 percenta občanov.

dôveryhodnosť inštitúcií marec/2002


Dôvera občanov k inštitúciám [november - december 2001]

Ústav pre výskum verejnej mienky zisťoval v dňoch 29. 11. až 7. 12. 2001 dôveru občanov k niektorým dôležitým inštitúciám na Slovensku. Výberový súbor tvorilo 1002 respondentov vo veku nad 18 rokov, ktorí reprezentovali dospelú populáciu Slovenska z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných skupín obcí a krajov Slovenska.
Armáda SR je v aktuálnom prieskume dôveryhodnou inštitúciou najmä pre 60 a viacročných (71 %), pričom so stúpajúcim vekom respondentov rastie aj miera ich dôvery k tejto inštitúcii (u 18 – 24 ročných respondentov 57 %). Z hľadiska miesta bydliska jej dôverujú predovšetkým obyvatelia žijúci v mestách od 50 do 100 tisíc obyvateľov (77 %), v Košickom (70 %) a Žilinskom kraji (70 %). Z pohľadu voličských preferencií Armáde SR dôverujú hlavne stúpenci ANO (76 %), KDH (76 %), SDĽ (75 %) a SDKÚ (73 %). Bližšie informácie o prieskume sú na internetovej stránke Ústavu pre výskum verejnej mienky ŠÚ SR.

dôveryhodnosť inštitúcií november - december/2001


Dôvera občanov k inštitúciám [december 2001]

Odbor mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu uskutočnil v decembri 2001 prieskum verejnej mienky týkajúci sa dôveryhodnosti spoločenských inštitúcií.

dôveryhodnosť inštitúcií december/2001


Dôvera občanov k inštitúciám [jún 2001]

Agentúra MVK uskutočnila v dňoch 5. - 12. júna 2001 vo vzorke 1138 respondentov prieskum verejnej mienky týkajúci sa dôveryhodnosti inštitúcií.

dôveryhodnosť inštitúcií jún/2001Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu