MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Fotogaléria


Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Róbert Ondrejcsák prijal predsedu Vojenského výboru EÚ generála C. Graziana

Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Róbert Ondrejcsák prijal dňa 18. júla 2019 predsedu Vojenského výboru EÚ generála C. Graziana. Išlo o jeho prvú návštevu na Ministerstve obrany SR v pozícii predsedu najvyššieho vojenského orgánu EÚ na pozvanie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generála Daniela Zmeka, ktorý sa predmetného stretnutia rovnako zúčastnil.

Partneri diskutovali o súčasnom stave misií a operácií Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ (napr. EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine, či výcvikové misie v Afrike), pričom zdôraznili ich dôležitosť pre európsku bezpečnosť. Ďalej diskutovali o aktuálnych témach v kontexte nových európskych obranných iniciatív, ktoré EÚ spustila s cieľom posilniť obranné spôsobilosti členských štátov, akými sú Stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO), či Európsky obranný fond (EDF). Skonštatovali, že je potrebné sústrediť sa na ďalší pokrok v už prijatých PESCO projektoch. Štátny tajomník Róbert Ondrejcsák zdôraznil, že účasť tretích krajín v PESCO projektoch by mala byť doriešená čím skôr, v rámci prevencie možných nedorozumení zo strany spojencov.

Partneri sa zhodli na potrebe budovania európskych obranných spôsobilostí v plnej komplementarite s NATO. Generál C. Graziano skonštatoval, že kroky, ktoré robí EÚ v oblasti obrany, posilňujú európsky pilier NATO.

Štátny tajomník Róbert Ondrejcsák na záver poďakoval generálovi Grazianovi za stretnutie, ktoré prebiehalo v priateľskej atmosfére.

Autor: MO SR - KaŠTAT2, Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 19.07.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 293

Poľný výcvik kadetov

Od 14. do 31. júla prebieha v Centre výcviku Lešť sústredený poľný výcvik kadetov, na ktorom sa zúčastňuje 93 prvákov a 56 druhákov z Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ako aj 13 kadetov, ktorí študujú na Technickej univerzite Košice. Spoločne so Slovákmi cvičí 17 kadetov z Univerzity obrany Brno. „Pre kadetov z oboch krajín je to v rámci medzinárodnej spolupráce prvá výcviková skúsenosť, akú budú v budúcnosti nepochybne potrebovať,“ uviedol plukovník Ľubomír Matta, prorektor AOS pre vojenské veci. Ocenil, že pri výcviku sú popri inštruktoroch z akadémií v Liptovskom Mikuláši a v Brne nápomocní aj skúsení inštruktori z Ozbrojených síl SR. „Poľný výcvik je sústredený na rozvoj základných vševojskových spôsobilostí, ako sú napríklad postupy pri útoku či obrane, kadeti absolvujú náročné presuny a ďalšou oblasťou, na ktorú sa sústredíme, je strelecká príprava,“ konkretizoval major Kristián Szuperák, veliteľ sústredeného poľného výcviku, pričom dodal, že spomedzi všetkých kadetov sú štyri desiatky žien. 

Autor: MO SR - Pavol Vitko, Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 18.07.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 507

Na Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši promovalo 72 kadetov

Slávnostnými promóciami dnes ukončilo bakalárske štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši ďalších 72 kadetov. Všetci budú ďalej pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa, ktoré ukončia vyradením a ustanovením do funkcie.
 
Štátnou záverečnou skúškou ukončili kadeti vysokoškolské štúdium prvého stupňa v študijných programoch „Bezpečnosť a obrana štátu“, „Elektrické zbraňové systémy“, „Vojenské spojovacie a informačné systémy“ a „Zbraňové systémy, zbrane a ich časti“. Splnili tak predpoklad pre vykonávanie základných veliteľských funkcií.
 
Vzhľadom na to, že na výkon dôstojníckej funkcie sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, všetci z absolventov budú počas nasledujúcich dvoch rokov pokračovať v inžinierskom alebo magisterskom štúdiu. 69 z nich na Akadémii ozbrojených síl v doterajších študijných programoch, pričom absolvujú aj povinnú prax vo vojenských útvaroch ozbrojených síl.
 
Traja absolventi budú pokračovať denným inžinierskym štúdiom na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, z toho jedna študentka v študijnom programe „Riadenie Leteckej dopravy“, čo ju predurčí na funkciu pilota vrtuľníka, a dvaja študenti v študijnom programe „Prevádzka lietadiel“, ktorý ukončia ako odborníci inžinierskej leteckej služby.

Autor: MO SR - KOd, Foto: AOS - Dátum: 12.07.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 1345

Minister Gajdoš rokoval s izraelským veľvyslancom Z. A. Vapnim

Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes na pôde rezortu obrany rokoval s veľvyslancom Izraela Zvi Avinerom Vapnim pri príležitosti ukončenia jeho pôsobenia na Slovensku. Počas rozlúčkového stretnutia venovali pozornosť aktuálnym otázkam bilaterálnej spolupráce medzi oboma krajinami a zhodnotili tiež jej doterajšie výsledky.

„Možnosti spolupráce medzi Slovenskou republikou a štátom Izrael predstavujú príležitosť, ako posilniť vzájomné spôsobilosti oboch štátov. Myslím, že obe krajiny majú pre splnenie tohto spoločného cieľa čo ponúknuť,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš.

Témou diskusie boli aj aktuálne modernizačné projekty Ozbrojených síl Slovenskej republiky. V tejto súvislosti poďakoval minister Gajdoš veľvyslancovi A. Z. Vapnimu za oficiálnu ponuku štátu Izrael v rámci obstarania 3D rádiolokátorov stredného, malého a blízkeho dosahu.

Šéf rezortu obrany zároveň informoval izraelského veľvyslanca Z. A. Vapniho o vzniku nového Veliteľstva síl pre špeciálne operácie. Pri tejto príležitosti vyzdvihol možnosti spolupráce oboch krajín v oblasti vzdelávania a výcviku medzi príslušníkmi špeciálnych síl, ako aj spôsobilosti Centra výcviku Lesť a Výcvikového a testovacieho centra radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (RCHBO) v Zemianskych Kostoľanoch, ako aj v oblasti obranného priemyslu.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Ivan kelement - Dátum: 11.07.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 870

Minister Gajdoš informoval prezidentku SR Z. Čaputovú o aktuálnych úlohách rezortu obrany

Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes informoval prezidentku a zároveň hlavnú veliteľku Ozbrojených síl SR Zuzanu Čaputovú o aktuálnych úlohách, ktoré plní rezort obrany. Pri tejto príležitosti jej priblížil tiež prebiehajúce modernizačné projekty, pôsobenie  slovenských profesionálnych vojakov v rámci medzinárodného krízového manažmentu, ako aj plnenie záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenska v EÚ a NATO.
 
„Rezort obrany v súčasnosti realizuje historicky najväčšiu modernizáciu ozbrojených síl. Okrem novej techniky však pracujeme aj na zlepšení podmienok výkonu služby profesionálnych vojakov a zároveň sme aktívni aj v rámci medzinárodného krízového manažmentu, kde aktuálne pôsobí viac ako 470 príslušníkov Ozbrojených síl SR. Samozrejme adekvátny dôraz kladieme aj na výcvik, pretože bez pripravených vojakov by bola akákoľvek moderná technika zbytočná,“ zhodnotil minister obrany Peter Gajdoš. Zároveň doplnil, že rezort obrany je pripravený vyjsť prezidentke v súvislosti s výkonom funkcie hlavnej veliteľky ozbrojených síl plne v ústrety. Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej je dôležité, aby všetky nákupy v rezorte spĺňali kritériá transparentnosti a peniaze boli vynakladané hospodárne. Ako uviedla, s ozbrojenými silami plánuje byť ako hlavná veliteľka ozbrojených síl v aktívnom kontakte.
 
Prezidentka Zuzana Čaputová dnes v Grasalkovičovom paláci prijala aj laureátov a tvorcov ankety Vojenský čin roka, v rámci ktorej rezort obrany už 22 rokov oceňuje výnimočné skutky profesionálnych vojakov, ako aj zásluhy ľudí z radov verejnosti na budovaní pozitívneho vzťahu k ozbrojeným silám. Pri tejto príležitosti vyzdvihla nielen hrdinské skutky ocenených, ale tiež humánny rozmer ankety a jej tradíciu v rámci ministerstva obrany.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 09.07.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 1183

Študenti Detskej univerzity Komenského sa v Seredi zoznámili s náročnou prácou vojakov

Profesionálni vojaci zo Ženijného práporu Sereď a z 12. mechanizovaného práporu v Nitre dnes pripravili program pre študentov Detskej univerzity Komenského. Zoznámiť sa mohli s vojenskou technikou a tiež so spôsobilosťami príslušníkov Ozbrojených síl SR.  Pri tejto príležitosti ich dnes v priestoroch Ženijného práporu Sereď navštívil aj minister obrany SR Peter Gajdoš.
 
„V prvom rade oceňujem, že deti, ktoré sa zapojili do tohto projektu majú chuť a odhodlanie vzdelávať sa aj cez prázdniny. Každý rok sa im snažíme prichystať iný zaujímavý program tak, aby videli, že ak si nájdu vzťah k vojenskému povolaniu, stereotypu sa určite nemusia báť,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš. Zároveň zdôraznil, že jednou z priorít rezortu obrany je aj prehlbovanie vlastenectva a záujmu u mladých o témy spojené s obranou štátu.
 
Počas dvojdňového programu sú pre študentov Detskej Univerzity Komenského v Seredi pripravené ukážky jednotlivých spôsobilostí Ozbrojených síl SR. Študenti sa dozvedia viac o radiačnej, chemickej a biologickej ochrane (RCHBO), ako aj o taktickej a topografickej príprave profesionálnych vojakov. Zároveň majú príležitosť otestovať si svoju fyzickú kondíciu na pripravenej prekážkovej dráhe.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Ivan Kelement; GDPR ošetrené Detskou univerzitou Komenského - Dátum: 08.07.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 980

V Martine pokračuje výcvik účastníkov dobrovoľnej vojenskej prípravy

V Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine pokračuje od pondelka 1. júla 2019 výcvik ďalších príslušníkov dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorý sa dnes začal oficiálnym slávnostným nástupom. Z celkového počtu 122 prihlásených záujemcov splnilo podmienky a následne nastúpilo na výcvik 44 z nich. Aj v týchto počtoch sa odzrkadľuje výrazný trend rastu počtu žiadostí o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, ktorý sa výrazne zvýšil po spustení marketingovej kampane rezortu obrany na podporu regrutácie. Výsledkom je takmer dvojnásobne vyšší počet žiadostí o vstup do ozbrojených síl v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Od januára 2019 bolo podaných už viac ako 2700 žiadostí.
 
Počas nasledujúcich 11 týždňov výcviku nadobudnú účastníci dobrovoľnej vojenskej prípravy všetky základné zručnosti profesionálneho vojaka, medzi ktoré patrí poradová, strelecká, topografická, spojovacia či ženijná príprava, ako aj schopnosť poskytnúť prvú pomoc v bojových podmienkach. Okrem toho sa ich výcvik zameria aj na radiačnú, chemickú a biologickú ochranu, maskovanie a opevňovanie, činnosť jednotlivca v nebezpečnom priestore a prípravu v poľných podmienkach.
 
Okrem lepšej fyzickej a psychickej kondície získa každý absolvent dobrovoľnej vojenskej prípravy aj  príspevok vo výške až viac ako 1 100 eur. Rezort obrany zároveň zabezpečí pre účastníkov výcviku počas jeho trvania bezplatné ubytovanie, stravu, zapožičanie výstroja a výzbroje a preplatenie cestovných nákladov. 
 
Dobrovoľná vojenská príprava patrí spolu s aktívnymi zálohami medzi prioritné projekty Ministerstva obrany SR, ktorých cieľom je pripraviť občanov na obranu štátu. Záujem verejnosti o vojenské povolanie podporil rezort obrany okrem cielenej marketingovej kampane aj prostredníctvom organizácie viacerých podujatí za účasti profesionálnych vojakov pripravených zodpovedať prípadné otázky. 

Autor: MO SR - KOd, Foto: KOd - Jozef Žiak a OS SR - Dátum: 02.07.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 3292

Profesionálni vojaci sa pripravujú na vojenskú prehliadku, má pripomenúť odkaz hrdinov Slovenského národného povstania

Príslušníci Ozbrojených síl SR sa v týchto dňoch pripravujú na vojenskú prehliadku, ktorá sa uskutoční 29. augusta v Banskej Bystrici pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania. Vojaci si chcú aj takýmto spôsobom uctiť pamiatku hrdinov, ktorí bojovali za rovnaké princípy a idey, ktoré sú dnes piliermi vojenských tradícií Slovenskej republiky – boj za mier, demokraciu, rovnosť a predovšetkým boj proti fašizmu.
 
„Táto vojenská prehliadka nemá žiadnym spôsobom demonštrovať silu, či podporovať vojenské riešenia konfliktov. Má byť však ukážkou toho, že tak, ako naši starí rodičia boli pripravení postaviť sa so zbraňou v ruke za svoj národ a slobodu, tak sú aj naše ozbrojené sily pripravené chrániť záujmy Slovenskej republiky a jej občanov,“ vysvetlil minister obrany SR Peter Gajdoš. Zároveň zdôraznil, že vojenská prehliadka je vynikajúcou príležitosťou, aby občania mohli vidieť pokrok v modernizácii ozbrojených síl.
 
Ako ďalej uviedol zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a veliteľ vojenskej prehliadky genmjr. Miroslav Lorinc, celkovo sa na prehliadke zúčastní viac ako 1500 vojakov, ktorí budú rozdelení do viac ako 30 peších celkov. „Zastúpenie budú mať tak pozemné, ako aj vzdušné sily, príslušníci síl pre špeciálne operácie, Vojenskej polície ,a samozrejme, aj našej Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši,“ povedal. Celkovo bude na prehliadke viac ako 200 kusov techniky vrátane 15 kusov leteckej techniky. Súčasťou budú aj vojenské výsadky príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny a tiež Vzdušných síl Ozbrojených síl SR.
 
V rámci vojenskej prehliadky, ktorá bola naposledy v uliciach Bratislavy pred viac ako desiatimi rokmi, sa predstavia aj tri historické celky pripomínajúce odbojárov Slovenského národného povstania. „Aj týmto spôsobom im chceme vzdať hold a poukázať na ich význam z pohľadu našej histórie a zachovávania odkazu vojenských tradícií,“ vysvetlil genmjr. Lorinc.
 
Vojenská prehliadka je v rámci celonárodných osláv schválených vládou SR naplánovaná od 15. hodiny. Koncom augusta sa ešte vo večerných hodinách uskutoční jej generálny nácvik tak, aby čo najmenej obmedzil obyvateľov Banskej Bystrice.

Autor: MO SR - KOd, Foto: OS SR - Dátum: 02.07.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 2365

Minister Gajdoš rokoval s predsedom Vojenského výboru NATO gen. Stuartom Peachom

Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes v priestoroch rezortu obrany rokoval s predsedom Vojenského výboru NATO generálom Stuartom Peachom, ktorý pri príležitosti účasti na konferencii veliteľov navštívil Slovenskú republiku. Počas stretnutia diskutovali o aktuálnych otázkach v oblasti medzinárodnej bezpečnosti a zhodnotili tiež plnenie záväzkov Slovenskej republiky, ktoré jej vyplývajú z členstva v Severoatlantickej aliancii.
 
„Slovenská republika si svoje medzinárodné záväzky v oblasti obrany plní zodpovedne, čoho dôkazom je aj skutočnosť, že navyšovanie obranných výdavkov sa nám podarí dosiahnuť ešte skôr, ako bolo pôvodne plánované,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš. Ako ďalej vysvetlil, plánované navýšenie výdavkov na obranu na úroveň 2 % HDP do roku 2024 sa Slovensku podarí dosiahnuť už v roku 2022.
 
Šéf slovenského rezortu obrany zároveň informoval predsedu Vojenského výboru NATO gen. Peacha o plnení úloh príslušníkov Ozbrojených síl SR v rámci medzinárodného krízového manažmentu. Gen. Peach v tejto súvislosti vyzdvihol pôsobenie slovenských vojakov v misii NATO v Iraku, v operácii Resolute Support v Afganistane, ako aj v Lotyšsku. Taktiež ocenil navyšovanie výdavkov na obranu a modernizačné projekty, ktoré rezort obrany realizuje v zmysle dlhodobého plánu rozvoja obrany.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Jakub Neubauer - Dátum: 02.07.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 1739

Minister Gajdoš potvrdil pripravenosť Slovenska plniť si svoje záväzky v NATO a naďalej aktívne prispievať ku kolektívnej bezpečnosti Aliancie

Slovensko je pripravené plniť si aj naďalej svoje záväzky vyplývajúce z členstva v Severoatlantickej aliancii, a to nielen vo forme navyšovania obranného rozpočtu, ale aj účasťou na misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu. Po dnešnom rokovaní ministrov obrany členských krajín NATO v Bruseli to potvrdil šéf slovenského rezortu obrany Peter Gajdoš. 
 
„Slovenský obranný rozpočet by mal už tento rok dosiahnuť úroveň 1,74 % HDP, čo je až o 50 % viac v porovnaní s rokom 2018, pričom toto navýšenie súvisí predovšetkým s modernizáciou, po ktorej ozbrojené sily roky volali. A mňa samozrejme teší, že realizujeme historicky najväčšiu modernizáciu ozbrojených síl,“ uviedol minister obrany Peter Gajdoš.
 
Okrem zdieľania výdavkov na kolektívnu obranu dnes ministri hovorili aj o aktuálnej situácii a budúcnosti zostavy obrany a odstrašenia, ako aj o  pripravenosti našich ozbrojených síl. V tejto súvislosti zhodnotili tiež pokrok v rámci novej Politickej smernice a Vojenskej stratégie NATO. Podporu ministrov získala aj Politika NATO pre vesmír. 

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - KOd - Dátum: 27.06.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 2115

Ministri obrany členských krajín NATO diskutovali o potenciále a rizikách nových technológií

Ministri obrany členských krajín Severoatlantickej aliancie dnes v Bruseli diskutovali o aktuálnych bezpečnostných výzvach, pričom hlavnou témou bol najmä vývoj nových technológií, ich využiteľnosť pre spoločné obranné ciele, ale aj riziko ich zneužitia. 
 
„Technologický pokrok si vyžaduje, aby sme boli schopní nielen využiť jeho možnosti, ale tiež, aby sme boli pripravení na hrozby, ktoré môžu byť spojené s čoraz väčšou autonómiou nových technológií,“ zdôraznil minister obrany SR Peter Gajdoš. Zároveň ocenil, že táto diskusia prebiehala v rozšírenom formáte, a to aj s vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicou Mogherini a tiež s partnermi z Fínska a Švédska. „Mali sme tak možnosť diskutovať o jednotných postupoch pre spoločný cieľ, ktorým je bezpečnosť občanov našich krajín,“ vyzdvihol. 
 
Na okraj oficiálnych rokovaní sa konalo aj stretnutie ministrov obrany krajín, ktoré prispievajú do  tzv. posilnenej predsunutej prítomnosti NATO v Pobaltí. Pri tejto príležitosti minister obrany informoval partnerov o rozhodnutí Národnej rady SR o predĺžení pôsobenia  do 152 príslušníkov Ozbrojených síl SR v rámci bojovej skupiny pod velením Kanady vo výcvikovom priestore Adaži v Lotyšsku.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - KOd - Dátum: 26.06.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 1822

Minister Gajdoš rokoval s americkým veľvyslancom A. Sterlingom

Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes na pôde rezortu obrany rokoval s americkým veľvyslancom Adamom H. Sterlingom v rámci rozlúčkového stretnutia pri príležitosti ukončenia jeho pôsobenia na pozícii veľvyslanca v Slovenskej republike. Spoločne zhodnotili doterajšiu bilaterálnu spoluprácu v oblasti obrany medzi oboma krajinami, ako aj pôsobenie v rámci medzinárodného krízového manažmentu. Zároveň ocenili aktívnu účasť ozbrojených síl oboch štátov na spoločných cvičeniach a aktivitách v oblasti vzdelávania a výcviku. Za najvýraznejší úspech doterajšej spolupráce označili medzivládnu zmluvu na obstaranie stíhacích lietadiel F-16.
 
„Spolupráca medzi našimi krajinami je viditeľná nielen v rámci spoločných medzinárodných cvičení, výcviku alebo vzdelávania, ale aj v oblasti modernizácie našich ozbrojených síl. Vďaka príkladnej spolupráci v tejto oblasti môžeme pre našich vojakov zabezpečiť novú vojenskú techniku tým najtransparentnejším spôsobom,“ uviedol minister obrany Peter Gajdoš.
 
Šéf rezortu obrany zároveň informoval amerického veľvyslanca o plnení záväzkov Slovenskej republiky v rámci medzinárodného krízového manažmentu, ako aj v súvislosti s navyšovaním výdavkov na obranu s cieľom dosiahnuť úroveň 2% HDP do roku 2022, čo vysoko ocenil aj veľvyslanec A. H. Sterling.
 
Na záver stretnutia poďakoval minister obrany Peter Gajdoš americkému veľvyslancovi A. Sterlingovi za spoluprácu. Pri tejto príležitosti tiež ocenil podporu Národnej gardy štátu Indiana pri transformačnom procese kurzu štábnych dôstojníkov ISOC na Akadémií ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a taktiež vyzdvihol účasť vojakov USA na medzinárodných cvičeniach TOXIC LANCE, TOXIC VALLEY, ako aj na minuloročnom cvičení SLOVAK SHIELD.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Jakub Neubauer - Dátum: 24.06.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 2055

Minister Gajdoš sa na Lešti stretol s najúspešnejšími študentmi branných súbojov

Minister obrany SR Peter Gajdoš sa dnes v priestoroch Centra výcviku Lešť stretol so študentmi stredných škôl, ktorí v jedinečnom výcvikovom priestore absolvujú pod vedením profesionálnych vojakov 48-hodinový vojenský výcvik s názvom „KEMP 2019“. Účasť na kempe je odmenou pre 40 víťazov krajských kôl branných súbojov študentov a literárnej súťaže Štúrovo pero. Rezort obrany chce aj takýmto spôsobom zvýšiť u mladých ľudí záujem o prípravu na obranu štátu, zlepšovať ich branné povedomie a motivovať ich pre vstup do Ozbrojených síl SR. 
 
„Študenti majú počas kempu jedinečnú príležitosť vyskúšať si rôzne spôsobilosti našich profesionálnych vojakov v praxi a tiež získať zručnosti, ktoré  im môžu v krízových situáciách a nehostinných podmienkach doslova až zachrániť život,“ vysvetlil minister obrany SR Peter Gajdoš. Zároveň pripomenul, že na aktivite sú prítomní aj vojaci z regrutačných skupín, ktorí sú pripravení poskytnúť študentom všetky informácie  o možnostiach vstupu do ozbrojených síl a dobrovoľnej vojenskej prípravy. 
 
Súčasťou vojenského výcviku KEMP 2019 sú základy spojovacej, streleckej, taktickej, topografickej a tiež zdravotníckej prípravy. Okrem toho si študenti osvoja aj základy radiačnej, chemickej a biologickej ochrany a vyskúšajú si prekonávanie horského terénu, či prežitie v krízových podmienkach.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 22.06.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 2450

Pod Nízkymi Tatrami cvičili psovodi zo Slovenska, Čiech a Maďarska

Už po piaty raz  sa stretli psovodi celkom 10 ozbrojených zborov a zložiek zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska v priestoroch Krpáčova pod Nízkymi Tatrami a v niektorých ďalších lokalitách v Brezne a v okolí. V predposledný júnový týždeň sa uskutočnil Medzinárodný kooperačný výcvik psovodov a služobných psov ozbrojených zborov a Vojenskej polície. Riadiaci výcviku, hlavný kynológ MO SR a vedúci oddelenia kynológie Odboru výcviku a kynológie Vlkanová-Hronsek Vojenskej polície major Peter Šoltés s uspokojením konštatuje, že z roka na rok sa rozširuje počet a kvalita účastníkov výcviku.

„Okrem všetkých rezortov, ktoré na Slovensku využívajú pri svojej činnosti psovodov a psov (Finančná správa, Policajný zbor a Zbor väzenskej a justičnej stráže) sa na výcviku už tradične zúčastňujú zástupcovia českej vojenskej polície a už druhý rok aj príslušníci maďarskej vojenskej polície V tomto roku pribudli aj zástupcovia Polície Českej republiky. Celkovo sa zišlo takmer 70 psovodov a 80 psov,“ hovorí major Šoltés.

Služobné psy boli rozdelené podľa spôsobu ich využitia. Už tradične bolo najviac hliadkových psov, ktorí mali samostatný program. Skupiny boli pre psov na špeciálne využitie (strážne, všestranné, obranárske, na detekciu otravných a psychotropných látok ale aj výbušnín, zbraní, tabaku či mŕtvol). Psovodi so svojimi psami plnili rôznorodé úlohy. V mnohých typoch prostredia. Nielen v okolí horského hotela Hydro Krpáčovo, v priestoroch nepoužívaného hotela Junior v tej istej lokalite (tam cvičili predovšetkým hliadkové a všestranné psy), ale aj v objektoch autobusovej stanice a v železničnom depe v Brezne. V tamojšom diskotékovom klubu Retro museli zasahovať v hlučnom prostredí pri svetelných efektoch. V tomto roku pribudol premiérovo aj areál základnej školy počas školského vyučovania a zaujímavý a pre psov a psovodov náročný zásah proti páchateľovi, ktorý sa pokúsil uniknúť cez vodnú plochu, aby čo najlepšie preverili všetky svoje zručnosti. Plnili úlohy najmä pri prieskume terénu, nájdení a označení páchateľov. Psovodi so svojimi psami museli okrem klasickej - všestrannej kynológie zvládnuť prieskum budovy, rozvoj agresivity psa, potláčanie davu (výtržnosť), hryzenie vo vode, hryzenie v nočných podmienkach s použitím svetelných efektov, pachové práce (praktické stopy), poslušnosť, špeciálna kynológia (drogy, výbušniny, tabak, mŕtvoly, CITES), vyhľadávanie záujmových pachov v rôznych priestoroch v dennej a nočnej dobe, výbušniny naviac vyhľadávanie nástražných výbušných systémov.

Podľa majora Šoltésa veľmi prospešná pre všetkých účastníkov výcviku bola aj neformálna výmena skúseností, ktoré získali pri svojej doterajšej činnosti. Ale i výmena figurantov, vzoriek na špeciálne práce z jednotlivých rezortov. Medzirezortná spolupráca je podľa neho nenahraditeľnou formou výcviku a prípravy psovodov a služobných psov na reálne využitie – služobný výkon. Nielen výmena vzoriek na špeciálne práce, ochranných pomôcok pri cvikoch obrany, ale aj figurantov samotných, ako aj možnosť sledovať tréningové metódy, postupy jednotlivých psovodov a príležitosť o nich diskutovať sú základnými myšlienkami takejto spolupráce. Major Šoltés oceňuje aj vklad inštruktorov Centra výcviku Lešť a Národného centra EOD v Novákoch do jednotlivých epizód výcviku.

So spoločným výcvikom je spokojný aj hlavný kynológ českej Vojenskej polície kapitán František Hanslík. „Je to pre nás výborná možnosť výmeny skúseností, postupov pri plnení úloh v neznámom prostredípre našich psovodov a psov. Je dobré, že úlohy plnia v zmiešaných tímoch. Lebo v prípade potreby môžu byť nasadení spoločne na riešenie úloh ,“ hovorí kapitán Hanslík.

Autor: KOd - Jozef Žiak, Foto: MO SR - Jozef Žiak, Ivan Kelement - Dátum: 20.06.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 1904

Vojaci podporili floorbalovú ligu, aj vďaka nej sa prehĺbila spolupráca so školami

V Košiciach dnes celonárodným finále vyvrcholila aktuálna sezóna školskej súťaže Floorball SK Liga, do ktorej sa s cieľom podporiť mladých ľudí v športe, zdravom životnom štýle a v záujme o vojenské povolanie zapojilo po prvýkrát aj 240 príslušníkov Ozbrojených síl SR. Súčasťou dnešného finálového dňa boli aj ukážky činnosti profesionálnych vojakov v boji zblízka a rôzne branné disciplíny. Žiaci základných škôl si mohli pozrieť aj rôznu vojenskú výstroj a techniku, vrátane tej, ktorú používa Vojenská polícia.
 
„Mládeži a študentom je potrebné venovať množstvo času a pozornosti, a to nie iba na stredných, či vysokých školách, pretože to už je častokrát neskoro.  Práve preto sme sa asi pred rokom rozhodli podporiť vynikajúci projekt floorbalovej ligy, ktorá sa zameriava aj na základné školy, a teda naši vojaci s nimi môžu nadviazať spoluprácu v oblasti, ktorá ich spája a tou je šport a fyzická pripravenosť,“ vysvetlil minister obrany SR Peter Gajdoš. Ako ďalej vyzdvihol, vďaka zapojeniu vojakov do školskej ligy sa okrem pohybu, zdravej bojovnosti a fair-play podarilo mladým ľuďom priblížiť aj prácu profesionálnych vojakov a možno ich aj zaujať pre budúcnosť v Ozbrojených silách SR. 
 
Vladimír Fatika, správca Nadácie TV JOJ, ktorá súťaž Floorball SK Liga zastrešuje, hodnotí prvý ročník tejto spolupráce veľmi pozitívne. „Sme radi, že vďaka integrácii zápasov vojakov medzi žiacke zápasy sme zabezpečili prienik cieľových skupín,“ povedal. Zároveň dodal, že pozitívne ohlasy prichádzajú nielen od samotných žiakov, ale aj ich učiteľov. 
 
Do projektu Floorball SK Liga sa v aktuálnej sezóne 2018/2019 zapojilo viac ako 100 000 žiakov a študentov v rámci 570 tímov základných škôl a 127 tímov stredných škôl. Celkovo súťažilo 285 dievčenských tímov. Súčasťou ligy bolo aj 20 družstiev Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktoré súťažili v rámci krajských turnajov v Banskej Bystrici, Galante a Prešove.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 18.06.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 2676

Vojaci vypálili 20 delostreleckých sálv pri príležitosti inaugurácie novej prezidentky SR a hlavnej veliteľky Ozbrojených síl SR

Profesionálni vojaci z Michaloviec dnes v Bratislave na Tyršovom nábreží vypálili dvadsať delostreleckých sálv pri príležitosti inaugurácie novej prezidentky Slovenskej republiky a zároveň hlavnej veliteľky Ozbrojených síl SR Zuzany Čaputovej.
 
Súčasťou inaugurácie je aj slávnostný ceremoniál v Redute a na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, na ktorom sa zúčastňujú profesionálni vojaci, ako aj príslušníci Čestnej stráže Ozbrojených síl SR a orchester Vojenskej hudby Ozbrojených síl SR.
 
Prezident SR ako hlavný veliteľ ozbrojených síl v zmysle zákona vypovedáva vojnu na základe rozhodnutia Národnej rady SR, a to v prípade, ak je Slovenská republika napadnutá, alebo ak to vyplýva zo záväzkov medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane. Medzi ďalšie právomoci prezidenta SR patrí tiež uzatváranie mieru, ako aj možnosť na návrh vlády SR nariadiť mobilizáciu Ozbrojených síl SR, vyhlásiť vojnový stav alebo výnimočný stav, ako aj ich skončenie.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Jakub Neubauer, OS SR - pplk. Štefan Zemanovič - Dátum: 15.06.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 2506

P. Gajdoš: Hrdinov naozaj nerobia reči, ale skutky a laureáti ankety Vojenský čin roka sú toho dôkazom

Ministerstvo obrany SR dnes už po 22.-krát ocenilo výnimočné skutky profesionálnych vojakov, ktorí zachránili život, alebo pomohli ľuďom v núdzi. V rámci ankety Vojenský čin roka 2018 si ocenenie prevzali aj ľudia z radov verejnosti za budovanie pozitívneho vzťahu k ozbrojeným silám a šíreniu dobrého mena o nich.

„Hrdinov naozaj nerobia reči, ale skutky a laureáti ankety Vojenský čin roka sú toho dôkazom. Som hrdý, že naši vojaci svojimi skutkami potvrdzujú vernosť vojenskej prísahe a sú tu pre občanov Slovenskej republiky naozaj 24 hodín denne, 7 dní v týždni - vždy pripravení pomôcť,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš.

Predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko zdôraznil, že na mnohých vojakov môžeme byť hrdí za to, ako pristupujú k svojim povinnostiam, aj keď nie vždy sú podmienky ideálne. "Dokážu uspieť nielen doma, ale aj na medzinárodnej scéne, ale čo je podstatné, dokážu sa prejaviť ako ľudia a vlastenci," povedal.

 Zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genmjr. Josef Pokorný ocenil význam dnešného podujatia pre ozbrojené sily. „Dnešné popoludnie bolo o hrdinstve a priateľstve. Aj v dnešnej uponáhľanej dobe, je potrebné vidieť, že naši profesionálni vojaci si nielen plnia svoje úlohy, ale vedia byť aj podporou pre všetkých občanov,“ doplnil.

Laureátom v kategórii „záchrana života“ sa stal vojak 2. stupňa Lukáš Kucharčík, ktorý pôsobí v 23. motorizovanom prápore Trebišov. Vďaka rýchlemu zásahu pri autonehode v júni minulého roka zachránil život mladému mužovi a pomohol aj posádke vozidla, ktoré následne vybuchlo.

V kategórii „pomoc verejnosti“ získal ocenenie čat. Martin Majer, ktorý minulý rok, už po šiestykrát, zorganizoval finančnú zbierku príslušníkov Opravárenského práporu Martin pre Detskú fakultnú nemocnicu v Banskej Bystrici.

Za vytváranie kladného vzťahu verejnosti k Ozbrojeným silám SR bol dnes ocenený genpor. v. v. Pavel Honzek a Klub generálov SR – Trenčín. Laureátmi v kategórii „priateľ Ozbrojených síl SR“ sa stali vďaka iniciácii a organizácii rozsiahlej rekonštrukcie vojnového cintorína v Trenčíne – Kubrej.

Ministerstvo obrany tento rok udelilo na základe rozhodnutia poroty aj mimoriadnu cenu. Získal ju pplk. v. v. Ján Himpán, člen Zväzu vojakov SR v Seredi a zároveň držiteľ tzv. Kňazovického plakety. Ešte v roku 1993 začal ako veliteľ výcvikového strediska ženijného vojska v Seredi organizovať hromadné darovanie krvi, pričom s darovaním sám pokračoval aj po odchode do zálohy a dodnes má za sebou celkovo 103 bezplatných odberov.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 13.06.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 2558

Rezort obrany upozorňuje občanov na hluk, ktorý spôsobia delostrelecké salvy

Obrázok k článku
Profesionálni vojaci zo Samohybného delostreleckého oddielu Michalovce vypália v sobotu 15. júna 2019 približne o 12.00 h na Tyršovom nábreží v Bratislave 20 slávnostných delostreleckých sálv. Rezort obrany v tejto súvislosti upozorňuje obyvateľov hlavného mesta na hluk, ktorý salvy spôsobia a zároveň žiada verejnosť prítomnú na mieste, o dodržiavanie vymedzenej bezpečnej vzdialenosti a rešpektovanie pokynov Vojenskej polície. 

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - ilustračné - Dátum: 13.06.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 1960

P. Gajdoš: Slovenské predsedníctvo vo V4 prinieslo v oblasti bezpečnosti a obrany viaceré úspechy

Predsedníctvo Slovenskej republiky v rámci Vyšehradskej skupiny prinieslo počas uplynulého roka v oblasti bezpečnosti a obrany  viaceré úspechy, a to nielen v rámci regionálnej, ale aj globálnej spolupráce. V Piešťanoch sa dnes na tom zhodli ministri obrany krajín V4 počas záverečného zasadnutia tohto formátu pod záštitou slovenského predsedníctva. K rokovaniam sa pripojili aj partneri zo Stredoeurópskej obrannej spolupráce (CEDC). 
 
„Cieľom Slovenska ako predsedajúcej krajiny V4 bolo nielen pokračovať v rozbehnutých iniciatívach a projektoch, ale tiež využiť potenciál tohto partnerstva aj nad rámec už existujúcej spolupráce. Našim mottom bol «Dynamický Vyšehrad pre Európu» a dovolím si tvrdiť, že tento cieľ sa nám podarilo splniť,“ zhodnotil minister obrany SR Peter Gajdoš. 
 
Vyšehradská skupina zaznamenala počas slovenského predsedníctva viaceré úspechy, ako napríklad vysokú úroveň pripravenosti vlajkového projektu - Bojovej skupiny EÚ krajín V4, ktorá bude v pohotovosti už od júla tohto roka, uskutočnenie významného rokovania s ďalšími strategickými partnermi, s Francúzskom a s Nemeckom, či novinku v oblasti spoločného vzdelávania a výcviku – Konferenciu vojenského zdravotníctva krajín V4. Za spomenutými výsledkami stojí aj fakt, že sa počas slovenského predsedníctva uskutočnilo celkovo 24 aktivít organizovaných rezortom obrany.
 
Prínos slovenského líderstva ocenil aj Lubomír Metnar, minister obrany Českej republiky, ktorá prevezme predsedníctvo vo V4 po Slovensku už 1. júla 2019. „V prvom rade chcem poďakovať Petrovi Gajdošovi za úspešné slovenské predsedníctvo. Po prevzatí tejto štafety chceme byť rovnako úspešní a rovnako aktívni,“ povedal. Zároveň predstavil priority V4 pre nasledujúci rok, medzi ktoré patrí aj pokračovanie v projekte, ktorý začal počas slovenského predsedníctva, teda rokovania vo formáte V4+ Francúzsko, Nemecko a aj Veľká Británia.
 
Okrem bilancie slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine venovali partneri svoju pozornosť aj aktuálnym obranným iniciatívam v rámci EÚ a NATO. V tejto súvislosti hovorili najmä o pokrokoch v jednotlivých projektoch Stálej štruktúrovanej spolupráce, účasti v operáciách a misiách medzinárodného krízového manažmentu, ako aj o vyššej koordinácii aktivít a národných stanovísk v rámci európskych a atlantických štruktúr. Úsilie a výsledky ročnej snahy boli odzrkadlené aj v spoločnom komuniké, ktoré ministri obrany V4 prijali na záver rokovania.
 
Súbežne s V4 je Slovensko aktuálne predsedníckou krajinou aj  vo formáte CEDC. K delegátom z Vyšehradskej skupiny sa preto dnes pripojili aj ďalší rezortní kolegovia CEDC z Rakúska, Slovinska a Chorvátska. Počas spoločného rokovania zhodnotili aktuálny stav v plánovaní spoločného PESCO projektu zameraného na oblasť RCHBO a venovali sa prípravám spoločného cvičenia COOPSEC 2019, na ktoré Slovensko vyšle okrem príslušníkov Ozbrojených síl SR aj odborníkov Policajného zboru SR a Ministerstva vnútra SR. Zástupcovia sedemčlenného stredoeurópskeho formátu ďalej hovorili aj o medzinárodnej bezpečnosti v súvislosti s nelegálnou migráciou smerujúcou najmä cez západobalkánsku trasu, podpore krajín západného Balkánu v ich integračných snahách a dôležitosti pokračovania medzinárodných misií a operácii v tomto regióne, s dôrazom na pokračovanie exekutívneho mandátu operácie EUFOR Althea. Na záver stretnutia prijali ministri CEDC spoločnú deklaráciu.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 10.06.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 2501

V Zemianskych Kostoľanoch cvičia inšpektori Organizácie pre zákaz chemických zbraní

Vo Výcvikom a testovacom centre radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Zemianskych Kostoľanoch v týchto dňoch cvičia inšpektori Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW). Dnes ich v rámci svojej historicky prvej oficiálnej návštevy Slovenskej republiky navštívil generálny riaditeľ  OPCW Fernando Arias.
 
„Naše špičkové centrum v Zemianskych Kostoľanoch je aj vďaka svojim možnostiam a výcvikovým spôsobilostiam pripravené zabezpečovať aktivity medzinárodného významu, čoho dôkazom je aj jeho využívanie tak významnou organizáciou, akou je OPCW,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš. Ako ďalej doplnil, spôsobilosti Slovenska v oblasti radiačnej, chemickej a biologickej ochrany sú viditeľné a vysoko cenené aj zo strany jednotlivých medzinárodných organizácií a expertov v oblasti RCHBO a uplatňovania režimu zákazu chemických zbraní.
 
Cieľom aktivity je zabezpečenie prípravy zamestnancov Technického sekretariátu Organizácie pre zákaz chemických zbraní v rámci ich plnenia úloh v oblasti detekcie a manipulácie s toxickými chemickými látkami. Slovenská republika sa na budovaní spôsobilostí OPCW podieľa aj finančne, a to formou dobrovoľného jednorazového príspevku vo výške 30.000 eur, ktorý je určený na vybudovanie Chemického a technologického centra.
 
Cvičenie inšpektorov Organizácie pre zákaz chemických zbraní v priestoroch Výcvikového a testovacieho centra RCHBO v Zemianskych Kostoľanoch je realizované na základe zmluvy medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom obrany SR. Prebiehať bude do 14. júna 2019.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Jakub Neubauer - Dátum: 07.06.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 2232

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>