MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Konferencia o medzinárodných vojenských púťach


top Konferencia PMI
V dňoch 1.10. – 5.10.2018 sa v Bruseli konala Medzinárodná konferencia PMI (Pèlerinage Militaire Imternationale – Medzinárodná vojenská púť). Slovensko reprezentovali doc. PhDr. ThDr. Tomáš Pružinec a kpt. PaedDr. Peter Halkoci. Konferenciu obohatili svojou návštevou generál major Lutgart Claesová, riaditeľka Kráľovskej vojenskej školy v Bruseli, kardinál Jozef de Kesel, primás Belgicka a biskup ordinariátu belgických ozbrojených síl a Mons. Antione de Romanet, biskup ordinariátu francúzskych ozbrojených síl. Konferencie sa zúčastnilo 19 delegácii štátov troch kontinentov: Európy, Ameriky a Afriky. Počas konferencie bolo Slovensko prijaté do organizačných štruktúr PMI a do vedenia Medzinárodnej rady PMI, čo nám umožňuje podieľať sa na príprave a riadení medzinárodnej vojenskej púte v Lurdoch a reprezentovať našu krajinu na tomto významnom zahraničnom podujatí.


Autor: PhDr. ThDr. Tomáš Pružinec, Foto: archív kpt. PaedDr. Peter Halkóci - Dátum: 05.10.2018