Legislatívne predpisy


Zákon č. 172/2005 o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja PDF dokument
Zákon č. 435/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MO SR PDF dokument
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov PDF dokument
Zákon č. 575/2001 o organizácií činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy PDF dokument
Zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách PDF dokument
Zákon č. 131/2002 o vysokých školách PDF dokument


Nariadenie komisie (ES) č. 800/2008 PDF dokument
Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie - 2006/C 323/01 PDF dokument
Aktualizácia dlhodobého zámeru (stratégia FENIX) PDF dokument
  Aktualizácia dlhodobého zámeru (stratégia FENIX) - príloha 1 PDF dokument
  Aktualizácia dlhodobého zámeru (stratégia FENIX) - príloha 2 PDF dokument
Council decision on EDA statue PDF dokument
  General provisions PDF dokument


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu