MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Linka duchovnej pomoci


Vaše otázky sú kladené anonymne, odpovede posielame e-mailom.