Memoriál Jozefa Gabčíka


Žilinský pluk Jozefa Gabčíka, Klub vojenských výsadkárov SR a mesto Rajecké Teplice usporiadajú dňa 30.5.2009 (sobota) pätnásty ročník  memoriálu Jozefa Gabčíka v behu  na 13 km - cross.

 

ČASOVÝ PROGRAM SÚŤAŽE:

od 7:00 do 8:45          prezentácia (telovýchovný areál pluku)

od 9:15 do 9:30          slávnostné otvorenie preteku, kladenie venca (pamätník J. Gabčíka)

od 9:30 do 9:45          rozcvičenie pretekárov

o 9:45                         štart

o 10:00                       kladenie venca čestnými hosťami (rodný dom J. Gabčíka, Poluvsie)

od 11:30 do 12:00     osobná hygiena a občerstvenie

o 12:00                      vyhlásenie výsledkov

o 13:30 a 14:00         odchod autobusu do Žiliny

 

SPRIEVODNÝ PROGRAM:

(mesto Rajecké Teplice - námestie)

od 9,00   vystúpenie hudobnej skupiny AYA

               zoskok na padáku

 

Víťazi Memoriálu Jozefa Gabčíka:

1995     Rolko /Púchov/          Balošáková /Stará Bystrica/
1996     Rolko /Púchov/          Balošáková /Stará Bystrica/
1997     Rolko /Púchov/          Balošáková /Stará Bystrica/
1998     Rolko /Žilina/             Hollá /Rajec/
1999     Rolko /Žilina/             Balošáková /Čadca/
2000     Rolko /Žilina/             Starovská /Stará Bystrica/
2001     Rolko/Žilina/              Hollá /Rajec/
2002     Rolko /Žilina/             Balošáková /Stará Bystrica/
2003     Rolko/Žilina/              Balošáková Balošá ková
2004     Rolko /Žilina/             Pochybová /Kysucké Nové Mesto/
2005     Križák /Skalica/         Mesiariková /Bardejov/
2006     Rolko /Žilina/            Balošáková /Čadca/
2007     Križák /Skalica/         Balošáková /Čadca/
2008     Puškár /Trnava/        Hulková /Skalica/

 

PROPOZÍCIE:
NÁZOV A CHARAKTER BEHU:


USPORIADATEĽ:

Žilinský pluk Jozefa Gabčíka, Klub vojenských výsadkárov
Slovenskej republiky a mesto Rajecké Teplice.

 

TRAŤ:

13 km, ZMIEŠANÝ TERÉN

štart: Žilina - 5. pluk špeciálneho určenia (pamätník Jozefa Gabčíka)

cieľ: Rajecké Teplice - námestie

Trať bude vyznačená smerovníkmi, páskami, regulovčíkmi - je dóležité venovať pozornosť najmä sledovaniu trate.

 

KATEGÓRIE:

A - muži do 39 rokov
B - muži od 40 do 49 rokov
C - muži od 50 do 59 rokov
D - muži od 60 rokov
E - ženy
F - vojaci

 

PREDPISY:

Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky.

 

PODMIENKY ŠTARTU:

Platná lekárska prehliadka nie staršia ako 1 rok.

 

PREZENTÁCIA, KANCELÁRIA PRETEKOV, ŠATNE:

Telovýchovný areál v priestoroch Žilinského pluku Jozefa Gabčíka.

Zo železničnej stanice MHD číslo 6, 16- zastávka “Závodská“.

 

TERMÍN:

Sobota 30. 5. 2009, štart 09,45

 

PRIHLÁŠKY:

Osobne pri prezentácii, najneskôr 1 hodinu pred štartom. Kontaktná osoba MUDr. Ján Hanák, tel. 0905 194 997, hanaki@chello.sk.

 

CESTOVNÉ:

Hradí si každý účastník individuálne.

 

OBČERSTVENIE:

Je zabezpečené pre každého účastníka po ukončení pretekov.

 

CENY:

Pretekári na prvom až treťom mieste v každej kategórii dostanú diplom, finančnú odmenu a pretekári umiestnení na prvých miestach v jednotlivých kategóriách i pohár.

 

ODVOZ OSOBNÝCH VECÍ DO CIEĽA:

Zabezpečí Žilinský pluk Jozefa Gabčíka.

 

UPOZORNENIE:

Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečie. Usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté pretekárom počas pretekov.

 

RIADITEĽ PRETEKOV:

plk. gšt. Ing. Ľubomír Šebo

 

HLAVNÝ ROZHODCA:

mjr. Miroslav Necpal

 

LEKÁRSKA STAROSTLIVOSŤ:

kpt. MUDr. Roman Hriník

 

Ďakujeme sponzorom za pomoc pri finančnom a materiálnom zabezpečení preteku.

 

V prípade nepriaznivého počasia zmena programu vyhradená!Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu