Mierová pozorovateľská misia UNTSO, Blízky východ


Základné informácie:

oficiálny názov:

United Nations Truce Supervision Organization

vznik:

28. máj 1948 (rezolúcia BR OSN č. 50/1948)

Mapa UNTSO

miesto pôsobenia: 

Sýria, Izrael, Libanon, Egypt, Jordánsko

hlavný úrad UNTSO:

Jeruzalem

veliteľ UNTSO:

genmjr. Kristin LUND (Norway)

príslušníci slovenského kontingentu:

mjr. Ing. Tomáš DAŇO
mjr. Mgr. Milan CEROVSKÝ

mandátový počet príslušníkov OS SR v operácii:

5 (uznesenia vlády SR č. 79 z 11. februára 2013)

aktuálny počet príslušníkov OS SR v operácii:

2 (april 2018)

webová stránka:

web OSN - UNTSO


Mierová pozorovateľská misia UNTSO (United Nations Truce Supervision Organisation, ďalej len „misia UNTSO“) je najstaršou mierovou misiou OSN, ktorá vznikla v roku 1948. V nadväznosti na vojny v rokoch 1956, 1967 a 1973 v regióne Blízkeho východu prechádzali hlavné úlohy misie UNTSO menšími zmenami podľa meniacej sa situácie. Hlavnou úlohou misie UNTSO je monitorovanie prímeria a dohliadanie nad plnením dohôd o prímerí v regióne. Medzi jej ďalšie úlohy patrí napr. riešenie izolovaných incidentov a zabránenie tak ich eskalácie do väčších konfliktov. V súčasnosti misia UNTSO vykonáva pozorovateľskú činnosť na hraniciach štyroch štátov: Libanonu, Egypta, Sýrie a Jordánska so štátom Izrael. Veliteľstvo misie sa nachádza v Jeruzaleme, ďalšie styčné úrady misie UNTSO sú v Damašku (Sýria), v Bejrúte (Libanon), v Ammáne (Jordánsko) a v Izmailii (Egypt). Misia UNTSO spolupracuje s misiami UNDOF a UNIFIL.
 

Pôsobenie Slovenskej republiky v misii UNTSO

Slovenskí vojenskí pozorovatelia v minulosti pôsobili v misii UNTSO na základe unesenia Národnej rady SR č. 1153 z 1. júla 1998 a uznesenia vlády SR č. 1057 z 12. decembra 2007. Aktuálne pôsobia na základe uznesenia vlády SR č. 79 z 11. februára 2013. Pôsobnosť príslušníkov OS SR bola schválená v rozsahu celej misie UNTSO t.j. v Egypte, Izraeli, Jordánsku, Libanone a Sýrii. Príslušníci OS SR môžu v misii UNTSO plniť úlohy v rámci pozorovateľských skupín na Golanských výšinách (OGG - Sýria, Izrael a OGL - Libanon), štábu veliteľstva UNTSO v Jeruzaleme v Izraeli a v rámci styčných úradov UNTSO s miestom dislokácie v Jordánsku, Libanone, Sýrii a Egypte. Príslušníci OS SR v misii UNTSO vykonávajú nasledujúce úlohy:

 • pozorovanie dodržiavanie obsahu dohody o prímerí medzi Izraelom a susediacimi arabskými krajinami (Sýria, Libanon, Jordánsko) na Golanských výšinách,
 • hliadkovanie a vykonávanie inšpekcie smerujúce k dodržiavaniu dohôd o zbrojení a zastavení paľby,
 • podieľanie sa na ďalších inšpekciách súvisiacich s funkčnou náplňou zastávanej pozície,
 • zabezpečenie, aby bolo veliteľstvo UNTSO informované o zmenách v priestore zodpovednosti,
 • informovanie veliteľov misií (podľa operačnej pôsobnosti – velitelia UNDOF a UNIFIL) o všetkých záležitostiach, ktoré sa týkajú operačného pôsobenia vojenských pozorovateľov,
 • pôsobenie ako styčný dôstojník medzi veliteľstvami misií UNDOF a UNIFIL a veliteľstvom misie UNTSO,
 • organizovanie a koordinovanie  výcviku všetkých vojenských pozorovateľov OSN v misii,
 • vykonávanie operačných úloh podľa požiadaviek veliteľstva misie a v súlade s mandátom BR OSN pre misiu UNTSO,
 • vykonávanie rôznych štábnych úloh nariadených veliteľstvom v rámci štábnych pozícii veliteľstva  misie,
 • zastupovanie UNTSO v jednotlivých krajinách dislokácie styčných úradov, veliteľstiev a styčných tímov prostredníctvom stretnutí v mene a podľa nariadení náčelníka štábu UNTSO a hlavného civilného predstaviteľa UNTSO predovšetkým s vládnymi organizáciami, veľvyslanectvami zmierených strán, členskými krajinami OSN, príslušníkmi ozbrojených síl z prispievateľských krajín OSN, styčnými úradmi OSN so sídlom v krajine dislokácie, 
 • dohliadanie nad zastavením paľby v oblasti zodpovednosti,
 • zabraňovanie eskalácii konfliktov v oblasti zodpovednosti,
 • propagovanie misie UNTSO.  
Aktuálne pôsobia dvaja slovenskí vojenskí pozorovatelia v pozorovateľskej skupine na Golanských výšinách v pozorovateľských skupinách v Izraeli na hranici so Sýriou. Príslušníci OS SR sú v misii UNTSO neozbrojení a plnia svoje úlohy v súlade so zásadou nestrannosti.
Posledná aktualizácia: 07.10.2019, 13:55

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu