NATO Force Integration Unit - Slovakia


Úlohou NFIU je zabezpečovať a koordinovať rýchle nasadenie spojeneckých síl v danom regióne, podpora kolektívnej obrany NATO v plánovacom procese a asistencia pri výcviku a cvičeniach.

Každé NFIU je zložené zo 40 národných a NATO špecialistov. Každá krajina, na území ktorej je takýto regionálny prvok, obsadzuje 20 miest národným personálom. NATO partneri poskytnú zostávajúcich 20 príslušníkov medzinárodného štábu na rotačnom princípe.

V zodpovednosti NFIU je identifikovanie logistických možností a obmedzení, transportných možností, podpornej infraštruktúry tak, aby bolo zabezpečené čo najrýchlejšie a najplynulejšie nasadenie síl okamžitej reakcie NATO.

Tieto jednotky predstavujú viditeľnú prítomnosť NATO v spojeneckých krajinách. Všetky kroky NATO k zlepšeniu kolektívnej obrany sú obranného charakteru, sú primerané a v súlade s medzinárodnými záväzkami a zmluvami.

Slovenské NFIU je začlenené pod velenie Mnohonárodného zborového veliteľstva Severovýchod v Štetíne (MNC-NE).

Oficálna stránka NFIU: http://mncne.pl/nfiu-slovakia/
Facebook slovenského NFIU: https://www.facebook.com/nfiu.svk/
Twitter slovenského NFIU: https://twitter.com/nfiu_svk


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu