Obrana 02/2019


20. februára uplynie 20 rokov od štartu prvého a zatiaľ stále jediného slovenského kozmonauta Ivana Bellu do vesmíru na palube kozmickej lode Sojuz TM-29. Obrana sa pri tejto príležitosti rozpráva nielen s Ivanom Bellom, ale aj s jeho náhradníkom Michalom Fulierom, ktorý je dodnes zamestnancom rezortu obrany. Ťažisková rubrika TÉMA sa zamerala na vojenský šport, fyzickú zdatnosť a telesnú prípravu. Generálny tajomník Služobného úradu MO SR Ján Hoľko rozpráva o tom, ako sa zmenia platové podmienky príslušníkov ozbrojených síl, aby sa profesionálna vojenská služba stala atraktívnejšou. Februárová Obrana píše aj o dvoch rokoch pôsobenia Centra výnimočnosti pre kontrarozviedne spôsobilosti so sídlom v poľskom Krakove, o novinkách vo vzdelávaní poddôstojníkov a o zmenách, ktoré priniesla nová kolektívna zmluva.
Obrana 02/2019, 16 MB Toto je rozšírené vydanie

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu