MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Obrana 02/2019


Dátum:08.02.2019
Sumár:20. februára uplynie 20 rokov od štartu prvého a zatiaľ stále jediného slovenského kozmonauta Ivana Bellu do vesmíru na palube kozmickej lode Sojuz TM-29. Obrana sa pri tejto príležitosti rozpráva nielen s Ivanom Bellom, ale aj s jeho náhradníkom Michalom Fulierom, ktorý je dodnes zamestnancom rezortu obrany. Ťažisková rubrika TÉMA sa zamerala na vojenský šport, fyzickú zdatnosť a telesnú prípravu. Generálny tajomník Služobného úradu MO SR Ján Hoľko rozpráva o tom, ako sa zmenia platové podmienky príslušníkov ozbrojených síl, aby sa profesionálna vojenská služba stala atraktívnejšou. Februárová Obrana píše aj o dvoch rokoch pôsobenia Centra výnimočnosti pre kontrarozviedne spôsobilosti so sídlom v poľskom Krakove, o novinkách vo vzdelávaní poddôstojníkov a o zmenách, ktoré priniesla nová kolektívna zmluva.
Mini cover:nahlad
Súbor:/data/disk/casopis/Obrana_02_2019.pdf