MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Obrana 07/2018


Dátum:01.07.2018
Sumár:Ťažiskovými témami júlovej Obrany sú radiačná, chemická a biologická ochrana v Ozbrojených silách SR, deväťdesiate jubileum Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie, návrat druhej rotácie vojenských policajtov z námornej operácie EUNAVFOR MED Sophia a certifikácia 12. mechanizovanej práporovej skupiny. Obrana sa porozprávala s riaditeľom VTSÚ Františkom Petrášom a s končiacim predsedom Vojenského výboru NATO gen. Petrom Pavlom. Dočítate sa v nej však aj o súťažiach Kemp 2018, Železný muž či Vojaci očami detí, o spoločnom slovensko-českom cvičení vojenských hasičov Fire Rescue, o spomienke na čs. légie v Ríme či o Dni detí s ozbrojenými silami.
Mini cover:nahlad
Súbor:/data/disk/casopis/Obrana_07_2018.pdf