MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Obrana 08/2019


Dátum:02.08.2019
Sumár:V augustovej Obrane čitatelia nájdu rad textov, príbehov, osudov, infografík, chronologických prehľadov i úvah o Slovenskom národnom povstaní. O pripravovanej vojenskej prehliadke v Banskej Bystrici je i hlavný rozhovor so zástupcom náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl generálmajorom Miroslavom Lorincom. V ťažiskovej rubrike TÉMA Obrana približuje štátny podnik Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky. Reportéri prinášajú svedectvá z medzinárodného cvičenia protivzdušnej obrany Tobruq Legacy v Poľsku, spoločného slovensko-česko-poľského výcviku vojenských psovodov a ich psov, z prvého výcviku záložníkov Vojenskej polície aj z jedinečnej súťaže príslušníkov slovenských ozbrojených síl a ozbrojených zborov Železný muž. Nechýbajú správy a informácie zo sveta bezpečnosti i obrany doma aj v zahraničí ani nové pokračovania seriálov o najlepších lietadlách studenej vojny, bitkách a vojnách na území dnešného Slovenska aj o živote a diele Milana Rastislava Štefánika.
Mini cover:nahlad
Súbor:/data/disk/casopis/Obrana_8_2019.pdf