Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
18.02.2019 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Vykonanie kalibrácií snímačov Integrovaného pracoviska pozorovateľa - ceilometrov a transmissometrov - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.02.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Turecký vrch, tylový objekt - oprava strechy, omietok a malieb Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.02.2019 VÚ 1007 Prešov - Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.02.2019 VÚ 1007 Prešov - Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.02.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - VÚ 5728 Nováky, sklad Trebianka - oprava prepojenia pitnej vody - H Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.02.2019 VÚ 1007 Prešov - Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.02.2019 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Nemecká - modernizácia vykurovania areálu - PD Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
11.02.2019 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Redizajn webovej stránky Ministerstva obrany SR www.mosr.sk Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
05.02.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Ružomberok, Považské kasárne b.č.23 - oprava podlahy v sklade PHM Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
01.02.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, budova výpočtového strediska - rekonštrukcia technologickej miestnosti č. 50 Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
30.01.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Sliač, kasárne letecké, b. č. 96 - oprava kompenzačného rozvádzača Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
30.01.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - VÚ 5728 Nováky, sklad Trebianka - oprava prepojenia pitnej vody - H - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
29.01.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty majetku Obchodná verejná súťaž
25.01.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov, DK - rekonštrukcia kotolne b. č. 3 a 6 - realizácia prác Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
23.01.2019 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Výškové vybavenie pre pilotov MiG-29 a L-39 Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
08.01.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - VÚ 5728 Nováky, sklad Trebianka - oprava prepojenia pitnej vody Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
08.01.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Nemecká, zvýšenie kapacity trafostanice - realizácia prác Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
08.01.2019 Prápor podpory velenia PS Trenčín - Odber ostatných a nebezpečných odpadov, preprava odpadov a zneškodňovanie odpadov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
28.12.2018 VÚ 2790 Žilina - Zemiaky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
28.12.2018 VÚ 2790 Žilina - Zemiaky - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
27.12.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Dodávanie denného monitoringu médií Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
20.12.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty majetku Obchodná verejná súťaž
20.12.2018 VÚ 2207 Levice - Zákusky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
19.12.2018 VÚ 2207 Levice - Zákusky - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
17.12.2018 Hospodárska správa MO SR - Zákusky a pagáče Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu