Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
23.10.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Martin, K 4.čsb. - b.č.1 - oprava živičnej strechy a atiky nad hlavným vchodom - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
22.10.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie výšky škody Obchodná verejná súťaž
22.10.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Zemianske Kostoľany - zdvíhacie zariadenia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.10.2018 Zásobovacia základňa II. Martin - Chemický postrek železničného zvršku Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.10.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Zvolen + Sliač + Banská Bystrica - klimatizačné zariadenia - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.10.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Aktualizácia zmenovej služby pre územie mimo SR Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
17.10.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Aktualizácia zmenovej služby pre územie mimo SR - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
16.10.2018 Hospodárska správa MO SR - Prestriebrenie jedálenského príboru Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.10.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Ružomberok, Považské kasárne - výstavba kamerového systému spoločného skladu zbraní v budove č. 1 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.10.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, budova výpočtového strediska - rekonštrukcia technologickej miestnosti č. 50 - Zrušenie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
12.10.2018 VÚ 1201 Kuchyňa - Zariadenie pre manipuláciu s materiálom - VÚ 1201 Kuchyňa Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.10.2018 Taktické krídlo Sliač - Vykonanie odborných prehliadok a predpísaných prác na súčastiach dýchacích prístrojov značky Dräger po 6 rokoch Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
11.10.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Opravy motorových plošinových vozíkov M-24P, M-25P a Multicar FUMO M30 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
08.10.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Zvolen + Sliač + Banská Bystrica - klimatizačné zariadenia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
08.10.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Aktualizácia zmenovej služby pre územie mimo SR Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
05.10.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Prenosný digitálny RTG prístroj Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
05.10.2018 Taktické krídlo Sliač - Nákup koalescentných filtračných vložiek typu MIL.7-1422/5 pre Taktické krídlo Sliač - Doplnenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
05.10.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Hlohovec - zdvíhacie zariadenia - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
04.10.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Opravy motorových plošinových vozíkov M-24P, M-25P a Multicar FUMO M30 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
03.10.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Bratislava, Kutuzovove kasárne, b.č. 151 - modernizácia výťahov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
03.10.2018 VÚ 4444 Hlohovec - Zemiaky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
03.10.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Zemianske Kostoľany - zdvíhacie zariadenia - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
02.10.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Rožňava, DK- zvýšenie energetickej efektívnosti budov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
02.10.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, budova výpočtového strediska - rekonštrukcia technologickej miestnosti č. 50 Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
02.10.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Bratislava, Kutuzovove kasárne, b. č. 9 - úprava priestoru v m. č. 225 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu