Ochrana vzdušného priestoru - systém NATINADS


NATINADS.jpgNeodmysliteľnou súčasťou ochrany územia štátu je aj ochrana vlastného vzdušného priestoru. Podľa zákona zabezpečuje ochranu vzdušného priestoru ministerstvo obrany prostredníctvom Ozbrojených síl Slovenskej republiky, konkrétne Vzdušnými silami OS SR.

Slovensko vstupom do Severoatlantickej aliancie sa zároveň zaviazalo, že bude prispievať do jednotnej ochrany vzdušného priestoru v rámci NATO, čo je systém NATINADS (NATO Integrated Air Defence System).

Tento integrovaný systém protivzdušnej ochrany vznikol 1. júla 1961. Podstatou NATINADS je nepretržitá ochrana národných vzdušných priestorov európskych členských štátov NATO.

Tým, že príspevok do NATINADS je jeden zo základných záväzkov Slovenka voči NATO, tak ochrana vzdušného priestoru je pre ministerstvo obrany jednou z  priorít.

Za realizáciu a výkon ochrany nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenska v systéme NATINADS zodpovedá veliteľ Vzdušných síl OS SR. Okrem toho má na starosti činnosť pátracej a záchrannej služby pri pátraní po posádkach a cestujúcich lietadiel, ktoré sa ocitli v stave núdze a od júna 2011 aj poskytovanie leteckých navigačných služieb na letisku Sliač všetkým lietadlám bez rozdielu na štátnu a rezortnú príslušnosť.

Všetky tieto úlohy plnia vzdušné sily nepretržite sedem dní v týždni, 24 hodín denne -  v pohotovostí sú tak neustále lietadlá MiG-29, piloti, technický personál, radary s obsluhou, velenie a samozrejme komunikačné systémy.

Vzdušný priestor SR je nepretržite monitorovaný a v prípade potreby sú pohotovostné lietadlá MiG-29 vo veľmi krátkom čase schopné pomôcť lietadlu v núdzi alebo zasiahnuť proti narušiteľovi.

Ďalšie podrobné informácie o činnosti ale aj používanej technike nájdete na stránke Vzdušných síl OS SR.


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu