Operácia EUNAVFOR MED SOPHIA, Stredozemné more


Základné informácie:

oficiálny názov:

European Union Naval Force Mediterranean

vznik:

22.6.2015 (Rezolúcie BR OSN 2240/2015 a 2292/2016)

Mapa KFOR

miesto pôsobenia:

Stredozemné more

veliteľstvo EUNAVFOR:

Rím (Taliansko)

operačný veliteľ  SOPHIA:

admirál Enrico CREDENDINO (Taliansko)

veliteľ slovenského kontingentu
(veliteľ LCC):

nrtm. Marián VALACH

mandátový počet príslušníkov OS SR v operácii:

10 (uznesenia NR SR č. 607 z 10. mája 2017)

Aktuálny počet príslušníkov OS SR v operácii:

 10 (august 2017)

webová stránka:

stránka operácie EUNAVFOR MED SOPHIA

Logo EUFOR

Cieľ operácie: Je vyvinúť na juhu centrálnej časti Stredomoria maximálne úsilie na identifikáciu, zaistenie lodí rôznych pašeráckych a prevádzačských skupín pôsobiacich v Stredozemnom mori podieľajúcich sa na nelegálnej preprave migrantov do EU a tým aj zníženie celkového počtu utečencov smerujúcich do EU. Realizácia zbrojného embarga OSN v medzinárodných vodách Stredomoria, so zámerom obmedzenia toku zbraní pre militantné skupiny pôsobiace v Líbyi a iné teroristické skupiny, výcvik líbyjskej pobrežnej stráže a námorníctva.

Rada Európskej únie svojím rozhodnutím č. 2015/778 z 18. mája 2015 rozhodla o vedení vojenskej operácie v južnej časti centrálneho Stredomoria s názvom EUNAVFOR MED (ďalej len „operácia“). Poslaním tejto operácie je, v súlade s medzinárodným právom vrátane Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve, viesť vojenskú operáciu krízového riadenia, ktorá prispeje k rozloženiu obchodného modelu sietí prevádzania ľudí a obchodovania s ľuďmi v južnej časti centrálneho Stredomoria prostredníctvom systematického úsilia o identifikáciu, zaistenie a likvidáciu plavidiel a aktív, ktoré prevádzači alebo obchodníci s ľuďmi využívajú alebo v prípade podozrenia môžu využívať. Rozhodnutím Rady Európskej únie č. 2015/972 z 22. júna 2015 sa schválil operačný plán a pravidlá nasadenia pre túto vojenskú operáciu.

O rozšírení úloh operácie, predlžení platnosti jej mandátu do 27. júla 2017 a zmeny jej názvu na operáciu EUNAVFOR MED Sophia rozhodla Rada Európskej únie svojím rozhodnutím č. 2016/993 z 20. júna 2016. Úlohy operácie sa tak rozšírili o poskytovanie výcviku líbyjskej pobrežnej stráži a námorníctvu. Operácia okrem toho prispieva k predchádzaniu obchodovania so zbraňami v dohodnutom operačnom priestore, a to v súlade s príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN. Mandát operácie bol predĺžený na zasadaní Rady Európy dňa 25.7.2017 a to do do 31. 12. 2018.

Operácia má štyri fázy, pričom cieľom fázy č. 1 je nasadenie, monitorovanie, zber a zdieľanie informácií, cieľom fázy č. 2 je zadržanie plavidiel prevádzačov v teritoriálnych vodách, cieľom fázy č. 3 ničenie plavidiel zneužívaných na operačnú činnosť a fáza č. 4 predstavuje stiahnutie síl z operácie. Súčasťou úloh operácie sú aj vyhľadávacie a záchranné aktivity a poskytnutie ochrany pre aktivity FRONTEX-u. Každý prechod do nasledujúcej fázy operácie je podmienený politickým súhlasom Rady Európskej únie. Politický a bezpečnostný výbor prijal rozhodnutie č. 2015/1772 z 28. septembra 2015 o prechode operácie do fázy č. 2 s účinnosťou od 7. októbra 2015 s výkonom úloh výhradne na šírom mori.

Na uvedenej operácii v súčasnosti participuje 24 štátov Európskej únie. Slovenská republika doposiaľ neprispievala do operácie personálom ani kapacitami, avšak podieľala sa na jej realizácii formou poskytovania príspevkov do spoločných nákladov operácie v rámci mechanizmu ATHENA. V súvislosti so zámerom zapojenia sa Slovenskej republiky do uvedenej operácie a v nadväznosti na rokovania predstaviteľov Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Nemeckej spolkovej republiky, sa Slovenská republika zaviazala vyslať do 10 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v spôsobilosti Vojenskej polície Ministerstva obrany Slovenskej republiky na plnenie úloh zásahového tímu na lodi pôsobiacej v operácii pod vlajkou Nemeckej spolkovej republiky po dobu dvoch šesťmesačných rotácií.


Posledná aktualizácia: 09.03.2018, 11:28

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu