MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Organizácie združujúce a podporujúce vojnových veteránov


Organizácia

   Web

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

   www.szpb.sk

Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky

   www.uvv-sr.sk

UN-VETERAN Slovakia

   www.webareal.sk/unveteransvk

Zväz vojakov Slovenskej republiky

   www.zvazvojakov.sk

Vojenská podporná nadácia

   www.vojenskanadacia.sk