MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Osobnosti Ministerstva obrany SR


minister obrany Peter Gajdoš


Osobné údaje:
Dátum
narodenia
9. apríla 1959, Nitra
   
Vzdelanie:
2002 Vojenská kráľovská akadémia, Londýn
2001 jazykový kurz, Ripon & York, Veľká Británia
1999 kurz dôstojníkov NATO, Oberammergau, Nemecko
1998 medzinárodný kurz štábnych dôstojníkov, Holandsko
1994 vojenský kurz anglického jazyka, Toronto, Kanada
1990 Vojenská akadémia M. V. Frunzeho, Moskva
1982 VVŠ PV gen. L. Svobodu, Vyškov
1978 Vojenské gymnázium SNP, Banská Bystrica
   
Vykonávané funkcie:
2016 minister obrany SR
2013 - 2016 1. zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR
2010 - 2013 vojenský predstaviteľ pri Vojenskom výbore NATO, Brusel, Belgicko
2005 - 2010 zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR, Bratislava
2003 - 2005 náčelník štábu operácii a výcviku GŠ OS SR, Bratislava
2000 - 2002 náčelník kancelárie GŠ ASR, Bratislava
1999 - 2000 vedúci starší dôstojník - inšpektor Slovenského verifikačného centra MO SR, Bratislava
1998 - 1999 riaditeľ protokolu ministra obrany, Bratislava
1995 - 1998 osobný tajomník ministra obrany, Bratislava
1992 - 1995 veliteľ 10. tankového pluku, Martin
1990 - 1992 zástupca veliteľa 8. mechanizovaného pluku, Bratislava
1984 - 1987 veliteľ práporu 8. mechanizovaného pluku, Bratislava
1983 - 1984 zástupca veliteľa práporu 8. mechanizovaného pluku, Bratislava
1982 - 1983 veliteľ roty 8. mechanizovaného pluku, Bratislava
   
Jazykové znalosti:
  anglicky, rusky
   
Záujmy:  
  plávanie, lyžovanie, tenis, rekreačný beh
   
Peter Gajdoš je ženatý a má dve deti.
   
Kontakt:
  E-mail: minister@mod.gov.sk

štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marián Saloň


Osobné údaje:
Dátum
narodenia
9. júna 1977, Stará Ľubovňa
   
Vzdelanie:
  Akadémia Policajného zboru v Bratislave, doktorandské štúdium, odbor ochrana osôb a majetku
  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu, ekonomika a právne služby
  Gymnázium Stará Ľubovňa
   
Vykonávané funkcie:
2016 štátny tajomník Ministerstva obrany SR
2012 - 2016 štátny tajomník Ministerstva vnútra SR
2010 - 2012 poslanec Národnej rady SR
2006 - 2010 generálny riaditeľ kancelárie ministra vnútra SR, Ministerstvo vnútra SR
2005 - 2006 referent služieb pre verejnosť, daňový úrad Stará Ľubovňa
2004 - 2005 vedúci oddelenia spracovania dát a správy daňového informačného systému, daňový úrad Stará Ľubovňa
   
Jazykové znalosti:
  anglicky, rusky
   
Záujmy:
  cestovanie, šport
   
Marián Saloň je ženatý a má dve deti.
   
Kontakt:
  E-mail:
andrea.hepnerova@mil.sk

štátny tajomník Ministerstva obrany SR Róbert Ondrejcsák


Osobné údaje:
Dátum
narodenia
23. mája 1977
   
Vzdelanie:
  Róbert Ondrejcsák vyštudoval politológiu, históriu a filozofiu, titul PhD. získal z medzinárodných vzťahov.
   
Vykonávané funkcie:
15.9.2016 štátny tajomník Ministerstva obrany SR
2016 riaditeľ, Inštitút strategických politík (STRATPOL)
2012 - 2016 riaditeľ, Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA)
2010 - 2012 štátny tajomník Ministerstva obrany SR
2007 - 2010 riaditeľ, Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA)
2005 - 2007 zástupca veľvyslanca, Veľvyslanectvo SR v Maďarsku
2004 - 2005 riaditeľ Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií Ministerstva obrany SR
2003 - 2004 poradca podpredsedu NR SR pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku
2002 analytik oddelenia NATO Ministerstva obrany SR
2001 Slovenské centrum strategických štúdií
   
Jazykové znalosti:
  anglicky, francúzsky, maďarsky, rusky
   
Záujmy:
  klasická literatúra, cestovanie, gastronómia, vinárstvo
   
 
   
Kontakt:
  E-mail: dana.tomaskovicova@mod.gov.sk

 

generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko


Osobné údaje:
Dátum
narodenia
10. novembra 1954, Humenné
   
Vzdelanie:
  Vojenská akadémia Antonína Zápotockého v Brne, mechanizácia – automatizácia (postgraduálne štúdium)
  Vysoká škola ekonomická v Bratislave, ekonomické riadenie (postgraduálne štúdium)
  3. stupeň vysokoškolského vzdelania v oblasti ekonomického riadenia - CSc.
  Vojenská politická akadémia
  vyšší vojenský kurz Armády SR
   
Vykonávané funkcie:
  generálny tajomník služobného úradu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  odborník plniaci úlohy pre člena vlády
  asistent poslanca NR SR
  vysokoškolský pedagóg
  poradca v oblasti bezpečnosti
  manažér v súkromných spoločnostiach
   
Profesionálny životopis:
1974 ukončenie štúdia na Vojenskej strednej škole elektrotechnickej - rádiolokačnej v Liptovskom Mikuláši
   
1974 - 1978 vojak z povolania v útvaroch a zariadeniach na rôznych technických a veliteľských pozíciách vo vtedajšej ČSĽA
   
1978 - 1981 štúdium na Vojenskej politickej akadémii v Bratislave, vedecká ašpirantúra na Slovenskej akadémii vied v obore ekonomických vied (CSc.)
   
1981 - 1990 pedagóg a vedecko-výskumný pracovník v oblasti vojnovej ekonomiky, ekonomického zabezpečenia obrany na katedre Politickej ekonómie a vojnovej ekonomiky a vysokoškolský pedagóg na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave na Národohospodárskej fakulte
   
1990 - 2016 poradca v oblasti bezpečnosti a manažér v súkromných spoločnostiach
   
2016 odborník plniaci úlohy pre člena vlády - poradca ministra obrany
   
2016 vymenovaný do funkcie vedúceho služobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky
   
2017 generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky
   
Jazykové znalosti:
  anglicky, rusky
   
Záujmy:
  šport, kultúra, čítanie, štúdium
   
Ján Hoľko je ženatý a má tri deti.
   
Kontakt:
  E-mail:
kagt@mod.gov.sk