Oznámenie Ministerstva obrany SR o možnosti zaradenia vojakov v zálohe do aktívnych záloh


Názov dokumentu

PDF, DOC

Oznámenie ministerstva obrany Slovenskej republiky o zaradení vojakov v zálohe do aktívnych záloh v roku 2019

Otvoriť PDF dokument

Žiadosť vojaka v zálohe o zaradenie do aktívnych záloh

Otvoriť PDF dokument

Čestné vyhlásenie vojaka v zálohe žiadajúceho o zaradenie do aktívnych záloh

Otvoriť PDF dokument

Osobný dotazník vojaka v zálohe

Otvoriť PDF dokument

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely prijatia do aktívnych záloh ozbrojených síl

Otvoriť PDF dokument

Vzorový osobný dotazník vojaka v zálohe

Otvoriť PDF dokumentSkočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu