Pozorovateľská misia EÚ v Gruzínsku


Základné informácie:

oficiálny názov:

European Union Monitoring Mission in Georgia

vznik:

Rozhodnutie Rady EÚ
z 15. septembra 2008

Mapa Gruzínsko

miesto pôsobenia:

Gruzínsko

hlavný úrad EUMM Gruzínsko:

Tbilisi (a 3 regionálne úrady: Mtskheta, Gori, Zugdidi)

vedúci predstaviteľ EUMM:

Erik Høeg

mandátový počet príslušníkov OS SR v misii:

1 - plukovník Ing. Rudolf PÁSTOR
(uznesenie vlády SR č.88
z 28. 1. 2009)

webová stránka:

stránka EUMM Gruzínsko
EUMM Gruzínsko na stránke Rady EÚ

Dlhoročný zmrazený konflikt na území Gruzínska prerástol v auguste 2008 do otvoreného ozbrojeného konfliktu v oblastiach Južné Osetsko a Abcházsko s účasťou vojenských síl Gruzínska a Ruskej federácie. Medzinárodné spoločenstvo vrátane Slovenskej republiky sa od prvých chvíľ eskalácie tohto konfliktu na území Gruzínska aktívne zapája do procesu jeho riešenia.

Rada EÚ dňa 15. septembra 2008 rozhodla o vytvorení Pozorovateľskej misie EÚ (EUMM), ktorá začala na území Gruzínska pôsobiť k 1. októbru 2008. Misia má mandát na pokrytie celého medzinárodne uznávaného územia Gruzínska, avšak autority odtrhnutých území Južného Osetska a Abcházska odmietajú jej vstup na tieto územia. Najväčšou výzvou EUMM naďalej zostáva zlepšenie komunikácie s ruskými ozbrojenými zložkami. Pôvodná platnosť mandátu EUMM bola 12 mesiacov. Od svojho začiatku bol mandát EUMM niekoľkokrát predĺžený a v súčasnosti je platný do 14. decembra 2018. Okrem EUMM v Gruzínsku od 25. septembra 2008 zároveň pôsobí aj osobitný predstaviteľ EÚ (EUSR) pre krízu v Gruzínsku.

 

Hlavnými úlohami EUMM Gruzínsko sú:

  • monitorovanie a analyzovanie stabilizačného procesu s dôrazom na dodržiavanie tzv. šesťbodovej mierovej dohody z augusta 2008 medzi Gruzínskom a Ruskom
  • monitorovanie a analyzovanie situácie ohľadne opätovného nastolenia poriadku a návratu vnútorne presídlených osôb (IDP) a utečencov
  • prispievanie k zníženiu napätia prostredníctvom podpory vzájomných kontaktov strán a iných opatrení na posilnenie dôvery


Ozbrojené sily SR na základe uznesenia vlády SR č. 88 z 28. januára 2009 participujú v EUMM Gruzínsko od 1. februára 2009 prostredníctvom vysielania jedného dôstojníka OS SR, ktorý pôsobí ako pozorovateľ, ktorý monitoruje vojenské a policajné zariadenia s cieľom zaistiť dodržiavanie memoranda o porozumení podpísaného medzi EUMM a ministerstvami vnútra a obrany Gruzínska. Mandát pôsobenia ozbrojených síl SR v misii je platný do jej ukončenia.


Posledná aktualizácia: 03.09.2019, 15:16

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu