MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Prílohy k zákazkam s nízkou hodnotou


Žilina, MaSÚ - dobudovanie klimatizácie v b.č. 53 a 57 – R


Názov práce:Prílohy k výzve na predkladanie ponúk: Žilina, MaSÚ - dobudovanie klimatizácie v b.č. 53 a 57 – R
Dátum:27.05.2019

Názov bulletinu Veľkosť
Príloha č.3 k výzve na predkladanie ponúk:... 31.52 MB
Príloha č.2 - VZOR - cenová ponuka 1.04 MB
Príloha č.1 - Opis predmetu zákazky 220.98 kB
OPRAVA Výzvy - Žilina - MaSÚ - dobudovanie... 380.19 kB