Profesionál, 4. marca 2010


Veliteľské zhromaždenie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl za prítomnosti prezidenta republiky bude obsahom dnešného Profesionála. Bilancia výcvikového roka 2009 a zároveň určenie priorít na tento rok boli cieľom veliteľského zhromaždenia náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl. Zhromaždenie sa konalo za prítomnosti prezidenta republiky a hlavného veliteľa Ozbrojených síl Ivana GAŠPAROVIČA, ktorý si prezrel aj novozavedenú výzbroj, výstroj a základné bojové zručnosti našich vojakov.
dátum: 04.03.2010 čas: 9:40 min. veľkosť: 64.98 MB prehrať záznam prehrať záznam

"Veliteľské zhromaždenie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl za prítomnosti prezidenta republiky bude obsahom dnešného Profesionála. Bilancia výcvikového roka 2009 a zároveň určenie priorít na tento rok boli cieľom veliteľského zhromaždenia náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl. Zhromaždenie sa konalo za prítomnosti prezidenta republiky a hlavného veliteľa Ozbrojených síl Ivana GAŠPAROVIČA, ktorý si prezrel aj novozavedenú výzbroj, výstroj a základné bojové zručnosti našich vojakov."

 

Jaroslav BAŠKA, minister obrany SR:

"Tak ako každý rok, tak aj tento rok som veľmi rád, že prišiel pán prezident na vyhodnotenie výcvikového roka 2009, ktorý organizoval náčelník Generálneho štábu spolu s Ozbrojenými silami Slovenskej republiky. Pána prezidenta sme informovali o splnení niektorých tých úloh, ktoré boli v minulom roku, o problémoch, ktoré v minulom roku boli, o plánoch na rok 2010."

 

Ivan GAŠPAROVIČ, prezident SR:

"Ja som rád, že napriek tým ťažkostiam, ktoré sú kvôli skracovaniu rozpočtu, sa armáde a Ministerstvu obrany podarilo splniť na 100 percent aspoň základné ciele, ktoré sú potrebné pre plnenie funkcií v misiách a samozrejme aj doma, na Slovensku pri výcviku a zabezpečovaní ochrany. Bude to ťažký rok, tento 2010, ale som presvedčený, že napriek tomu, ako ste videli aj tuná, všetky tieto doplnky, ktoré sú nevyhnutné a nutné najmä pre vybavenie mierových misií, sa nám naplní, sa nám podarí naplniť. To bude veľmi dôležité. Najdôležitejšie pre tento rok bude ozaj urobiť dôkladný výcvik, oboznámenie sa s týmito zbraňami a prístrojmi, ktoré sú na vysokej technickej úrovni. Dnešný vojak je už pri týchto zbraniach prakticky inžinierom a nielen nejakým strelcom alebo pozorovateľom. Takže som rád, že najmä tieto základné povinnosti a výcvik vojakov na Slovensku bude určite zabezpečený."

 

Redaktor:

"Rezort obrany bude v tomto roku pokračovať s rozpočtom nižším o 20 percent. Preto minister zdôraznil maximálnu hospodárnosť a efektívnosť vo všetkých aktivitách."

 

J. BAŠKA:

"Nikto nám tie finančné prostriedky nedal naviac, takže sme hľadali vo vlastných zdrojoch a niektoré tie neprioritné veci sme obmedzili a zainvestovali sme finančné prostriedky do týchto záležitostí, do týchto prvkov, do tejto vojenskej techniky a materiálu, ktorú naši vojaci potrebujú v prvom rade v misiách medzinárodného krízového manažmentu, čiže v zahraničí a pre plnenie tých cieľov a úloh síl vysokej pripravenosti."

 

čat. Miriam ZICHOVÁ, Poľná nemocnica Liptovský Mikuláš:

"Tuná môžete vidieť výbavu zdravotníka v bojovom nasadení. Je to napríklad vak, súprava kompletná, ktorá sa používa v bojovom nasadení zdravotníkov, ako zberači ranených a súčasťou sú aj nosítka skladacie. Ďalej tu máme protichemickú súpravu, ktorá sa používa pri odmorovaní či častí tela alebo výzbroja, výstroja jednotlivca. No a potom tu máme také zaujímavejšie veci, defibrilátor s monitorom, ktorý je určený väčšinou teda do sanitiek alebo už do vozidiel, pretože je trošku ťažší. Ale máme tu aj taký menší defibrilátor, ktorý je vyslovene určený na prenos na miesto určenia a na rýchlu defibriláciu pacienta. Tak isto je napájaný batériou a vydrží dve hodiny čistého monitorovania alebo potom 45 výbojov."

 

Príslušník 5. pšu Žilina:

"Piaty pluk Žilina dnes predvádza novozavádzané zbrane, zároveň aj zbrane, ktoré sú už niekoľko rokov zavedené v Ozbrojených silách. Takže konkrétne ide o 60-milimetrový mínomet, ďalej je to ostreľovacia puška v ráži 12,7. To sú zbrane, ktoré už máme niekoľko rokov zavedené v armáde. No a ďalej tu máme zbrane, ktoré sa v súčasnej dobe zavádzajú u armády, konkrétne sú na našom pluku. Ide o útočné pušky, o jeden guľomet a o ostreľovaciu pušku, konkrétne ide o HK 416 a HK 417. Sú to zbrane, ktoré sú v rážach štandardné pre armády NATO. Ide o zbrane v rážach 5,56 NATO a o 7,62 NATO."

 

J. BAŠKA:

"Minulý rok, keď sme chodili do tých jednotlivých misií pozrieť našich vojakov, tak sme si to porovnávali hlavne tú osobnú výstroj a výzbroj profesionálneho vojaka s inými jednotkami z iných krajín a dokonca niektoré, niektorí iní vojaci z týchto iných krajín nám povedali, že tá výstroj, osobná výstroj a výzbroj slovenského vojaka je niekde možno ešte lepšia, na vyššej úrovni ako u niektorých iných krajín."

 

Redaktor:

"Prioritou rezortu obrany je udržať vysoký štandard plnenia úloh Ozbrojených síl v prebiehajúcich operáciách medzinárodného krízového manažmentu a taktiež zabezpečiť všestrannú prípravu pred ich vyslaním."

 

J. BAŠKA:

"My pripravujeme vlastne tú druhú zmenu mandátu, čo sa týka navýšenia počtu vojakov v Afganistane. Tá by mala prísť v druhom polroku a nakoľko tam budú vyslané aj jednotky, ktoré budú ochraňovať našu multiženijnú jednotku, budú tam špecialisti práve z tohto (...) tímu, ktorý má za úlohu likvidovať nevybuchnutú muníciu, tak aj táto nová nakúpená technika tam bude zabezpečená. Či už sú to tie IVK ľahké obrnené vozidlá alebo aj táto špeciálna technika, pyrotechnická technika alebo aj zbrane, ktoré má 5. pluk špeciálneho určenia. Aj ten skener, ktorý vlastne monitoruje priestor, kde sa naše vojská pohybujú, aj tam bude vyslané. Táto technika, ktorá tu je, nie je jediná. Tú ďalšiu techniku máme aj vonku a z každej techniky sa nakúpilo určité množstvo. V tých množstvách niektorých budeme musieť pokračovať aj v tomto roku a samozrejme zase sa nakúpi nová technika. Všetko sme robili v tom zníženom rámci, ktorý sme mali už v roku 2009 a v tomto roku 2010 bude ten rámec znížený úplne. To je v porovnaní s rokom 2009 je o viac ako 20 percent."

 

Generál Ľubomír BULÍK, náčelník Generálneho štábu OS SR:

"Z hľadiska hodnotenia návštevy pána prezidenta ja osobne, aj keď je to šiestykrát, kedy z titulu tejto funkcie, ktorú zastávam, mám možnosť takýmto spôsobom uvítať pána prezidenta na vyhodnotení priorít a úloh náčelníka Generálneho štábu, napriek tomu to hodnotím veľmi pozitívne. Cítim to ako dlhotrvajúcu a veľmi povedal by som živú podporu zo strany pána prezidenta mne osobne a samozrejme Ozbrojeným silám Slovenskej republiky. S jeho podporou a s jeho záujmom sme dosiahli veľa pozitívnych vecí od oblasti logistiky až po návrhy alebo konštruktívne návrhy na tvorbu štruktúr, prípadne iných riešení úloh. Myslím si, že návšteva prezidenta Slovenskej republiky na takom významnom podujatí, ako je vyhodnotenie roka tiež zvyšuje kredibilitu Ozbrojených síl v očiach verejnosti a pochopiteľne pozdvihuje to aj takú, by som povedal, určitú vážnosť aj osobnú motiváciu každého z nás, príslušníka Ozbrojených síl. Predsa len nestáva sa dennodenne, aby sa príslušníci Ozbrojených síl, či už teda ide o velenie Ozbrojených síl, ale aj o tie nižšie stupne velenia, mali možnosť stretnúť s prezidentom Slovenskej republiky ako hlavným veliteľom Ozbrojených síl. Preto to vnímam skutočne veľmi významne."

 

I.GAŠPAROVIČ:

"Slovensko potrebuje zodpovednú armádu s plným počtom, s plnou výzbrojou a to zatiaľ, musím konštatovať, že nemáme. Napriek tomu ale chcem povedať, že vysoko hodnotím všetky tie zložky, ktoré profesionálne plnia aj pri tejto sťaženej situácii svoje úlohy. Čiže tá stratégia do budúcna je totálne vybavenie, zabezpečenie jednak ľudskou silou, ale aj technikou."


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu