Profesionál, 9. decembra 2010


V dnešnom Profesionálovi vám predstavíme históriu a súčasnosť Vojenského obvodu Valaškovce, Vojenský výcvikový priestor Kamenica nad Cirochou.
dátum: 09.12.2010 čas: 10:10 min. veľkosť: 78.07 MB prehrať záznam prehrať záznam

"V dnešnom Profesionálovi vám predstavíme históriu a súčasnosť Vojenského obvodu Valaškovce, Vojenský výcvikový priestor Kamenica nad Cirochou."

 

Ján MAGURA, prednosta Vojenského obvodného úradu Valaškovce:

"Vojenský obvod Valaškovce vznikol tuná v roku 1933, keď k 1.10.1937 vysťahovali pôvodných obyvateľov Valaškoviec do Humenného a tam im zbudovali náhradné domky, dali im náhradné polia prakticky, aby mohli hospodáriť, lebo to bolo za I. Československej republiky. No a začali sa tu budovať výcvikové zariadenia, ktoré prakticky slúžia doteraz, i keď môžme povedať, že v 50-tych rokoch tu bola veľká prestavba najmä potom, keď tu prišiel z Milovíc 103. tankový pluk. No a odvtedy sa začala stavať tanková strelnica, pechotná strelnica sa rekonštruovala, trhovisko ručných granátov. Prakticky keď zoberieme, že tuná v priebehu tej histórie tu bola mínometná strelnica, protilietadlová strelnica, tu bola strelnica pre delostrelectvo, takže stále sa niečo budovalo, prestavovalo. Je tu trhovisko ručných granátov, je tu pechotná strelnica, strelnica bývalá tanková prerobená na strelnicu bojových vozidiel. Máme tu veľké cvičisko vedenia bojových vozidiel. Náš vojenský obvod to je najvýchodnejší prakticky. Je jeden z najmenších, pretože keď si zoberieme, že náš Vojenský obvod Valaškovce má 12-tisíc hektárov, 36-tisíc má Javorina, ktorá je zrušená, 14-tisíc má Pliešovce, no a samotné Malacky 28-tisíc, takže jeden z najmenších, ale si myslím, že je to tak postavený, kde keby prakticky niet Valaškoviec, tak nemajú vojská z Michaloviec, z Trebišova, Prešova ani kde cvičiť."

 

rot. Juraj ONDICA, správca výcvikových zariadení VU 1037 Martin:

"Našou hlavnou náplňou práce je pripraviť strelnice alebo respektíve výcvikové priestory do takej podoby, aby vyhovovali podmienkam ... strelieb a podľa predstáv riadiaceho zamestnania a celková údržba strelnice ako takej. Čiže od elektrických zariadení, cez mechanické zariadenia, až po prístupové cesty, zabezpečenie celého priestoru. Strelnica bojových vozidiel umožňuje strieľať tanky T 72, ďalej BVP 1, mínomet AG 17, ostreľovacie pušky, všetko je do vzdialenosti 2100 metrov."

 

npor. Viktor LIPČÁK, zástupca veliteľa VVP Kamenica nad Cirochou:

"Tuná na mape si znázorňujeme hranice tohto vojenského výcvikového priestoru. Ďalej máme tuná vyznačené na mape strelnice - leteckú strelnicu s dopadom leteckej strelnice, ďalej ... tanková strelnica, pechotná strelnica a hádzanisko ručných granátov. V priestore sa nachádza aj cvičisko vedenia bojových vozidiel, nachádza sa momentálne v tábore. Farebne sú vyznačené ohrozené plochy, teda dopadové plochy jednotlivých zbraní. Toto BVP využívajú hlavne jednotky II. mechanizovanej brigády Prešov. Jedná sa o 21. mechanizovaný prápor Michalovce a zmiešaný prápor Trebišov. Tak isto dosť často využívajú aj letci z Prešova, letecký pluk Prešov streľby s vrtuľníkmi."

 

Redaktor:

"Nedávno sme boli svedkami streleckej prípravy vojakov z Trebišova."

 

por. Ján HUDÁK, veliteľ protitankovej čaty, VÚ Trebišov:

"Predmetom zamestnania je strelecká príprava, téma prípravné cvičenie k cvičeniu strelieb, cvičenie jedna z lafetovaných zbraní OT a cvičenie strelieb cvičenie jedna z lafetovaných zbraní OT 90. Jedná sa o ... zbrane KPVT, čo je veľkokalibrový guľomet 14,5 milimetra kalibru a guľomet PKT ráže 7,62 milimetrov kalibru. Tuná v tomto mieste pôsobíme teraz spolu 22. mechanizovaným práporom, kde tuná pôsobíme ako riadiaci zamestnania tejto streleckej prípravy, kde hlavnou úlohou je vykonávať streľby z lafetovaných zbraní OT 90. Pôsobia tu strelci operátori z protitankovej čaty a teda teoreticky z celého útvaru Trebišov a strelci operátori KPVT z útvaru Michalovce. Čo sa týka tejto strelnice, chodíme sem dosť často, využívame či už pechotnú strelnicu, čo sa týka strelieb z ručných zbraní, či je to samopal alebo pištoľ, tak isto chodievame tiež aj hádzanie ručných granátov, dochádza tuná a tak isto, ako tu môžete vidieť, sú to streľby z lafetovaných zbraní, či už sú to ako teraz OT 90."

 

Redaktor:

"Vojenský okruh Valaškovce je tradičným miestom výcviku leteckého krídla z Prešova. Bojovými streľbami pilotov, operátorov vrtuľníkov Mi-24 na pozemné ciele, ktoré prebehli na leteckej strelnici Staré Valaškovce, bola úspešne zavŕšená jedna z etáp náročného leteckého výcviku príslušníkov Leteckej základne generálplukovníka Jána Ambruša z Prešova."

 

kpt. Róbert GREXA, veliteľ roja Mi - 24:

"Každý pilot, ktorý chce vlastne alebo ktorý môže potom postúpiť na ďalší výcvik, čo sa týka už výcviku v streľbe, musí prejsť najprv dôslednou prípravou, čo zahŕňa vlastne najprv pozemná príprava, účelová príprava na dané cvičenie, musí prejsť niekoľkými cvičeniami, ktoré musí ... absolvovať, aby pokročil vlastne do ďalšieho štádia výcviku. A potom postupne sa dopracuje až k tomu, že môže ísť na ostré streľby. K tomu nám napomáha aj táto učebňa, kde vlastne môžeme alebo kde si opakujeme jednotlivé veci z obmedzení vrtuľníka, technických dát vrtuľníka, ktorý využívame, ďalej z meteorológie, navigácie, aeroniky. Zoznamuje sa tu so vzdušnou situáciou a hlavne zmenami, ktoré sa udejú vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Celá táto príprava je vlastne zameraná na to, aby streľby prebehli bezpečne a za dodržania všetkých zásad bezpečnosti, ktoré sú stanovené pre dané cvičenie."

 

pplk. Július POSLUCH, zástupca veliteľa leteckej základne Prešov:

"Ostré streľby z vrtuľníkov pre mladých pilotov operátorov sú v podstate zavŕšením ich teoretickej prípravy. Samozrejme tomu predchádzalo ešte plnenie úloh, získavanie základných návykov v technike pilotovania stredného ..., potom prikročili k získavaniu spôsobilostí lietanie po tratiach. Potom vykonali fotostreľby na pozemné ciele a po teoretickom preskúšaní sme prikročili k ostrým bojovým streľbám."

 

kpt. Jaroslav MACEJKA, riadiaci letovej prevádzky:

"Nachádzame sa na stanovisku vedúceho riadenia lietania na leteckej taktickej strelnici. No našou úlohou je riadiť činnosť pri ostrých bojových streľbách z vrtuľníkov. Dnes vykonáme streľbu z bojových vrtuľníkov Mi-24. Úlohy máme tu rozdelené. Jeden, ktorý priamo riadi streľbu a koordinuje pohyb alebo vrtuľníkov na strelnici, ďalej kameraman, ktorý musí vykonať objektívnu kontrolu a zaznamenať každý odpal neriadených rakiet a guľometov. Ďalej pozorovateľ, ktorý zaznamená jednotlivé dopady rakiet na dopadovú plochu. To sa robí kvôli vyhodnoteniu strelieb, aby sa jednotlivé streľby a výkony dali ohodnotiť."

 

J. POSLUCH:

"Chcel by som ešte zdôrazniť, že je veľmi dôležitá vzájomná koordinácia a súčinnosť v posádke. Niekoľko týždňová príprava pilota operátora, ktorý vykonáva prvýkrát bojové streľby, sa musí udiať na bojovom kurze pri rýchlosti 240 kilometrov za hodinu medzi vzdialenosťou odpalu tisíc až 800 metrov, je to len za tri sekundy. Takže za tri sekundy pilot operátor musí splniť všetky povinné úkony, zamieriť a vykonať streľbu na pozemný cieľ."

 

J. MACEJKA:

"Momentálne máme za sebou prvú zápravku, odstrieľali nám tri vrtuľníky. Podľa záznamov, čo sme vykonávali, vychádza to, že všetky strieľali dnes na výbornú."

 

J. POSLUCH:

"Neskoršie zamestnanie, priebežné lietanie hodnotím kladne. Úlohy boli splnené čiastočne z dôvodu nevyhovujúcej poveternostných podmienok, ale za dodržania všetkých stanovených zásad bezpečnosti. Piloti operátori získali spôsobilosť vykonávať plnenie úloh bojového použitia jednotlivo za dňa a môžu takto pokračovať vo svojom ďalšom leteckom výcviku."


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu