Regrutačné skupiny Ozbrojených síl Slovenskej republiky


Regrutačné skupiny sídlia v každom krajskom meste ako organizačná zložka Personálneho úradu Ozbrojených síl Slovenskej republiky Liptovský Mikuláš. Každá regrutačná skupina vybavuje žiadateľov podľa miesta trvalého bydliska v danom kraji. Každá regrutačná skupina zabezpečuje prvý kontakt s uchádzačmi o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka.


Poslaním regrutačných skupín je informovanie verejnosti o úlohách a činnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Medzi hlavné úlohy patrí propagácia ozbrojených síl na verejnosti, poskytovanie informácii o možnostiach profesionálnej služby vo vojenských útvaroch, poradenská činnosť pri voľbe vhodnej vojenskej profesie.

Adresy Regrutačných skupín Personálneho úradu Ozbrojených síl Slovenskej republiky:
 

BRATISLAVA

Personálny úrad OS SR
Regrutačná skupina Bratislava 

Špitálska 22
832 47 Bratislava 

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:
Ministerstvo obrany SR, Regrutačná skupina Bratislava,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
 
Phone - white 0960 317 755

e-mail: rsk.ba@mil.sk

ŽILINA

Personálny úrad OS SR
Regrutačná skupina Žilina

Rajecká cesta 18
010 01 Žilina

Phone - white 0960 442 801 
Phone - white 0960 442 802
Phone - white 0960 442 803 

e-mail: rsk.za@mil.sk

TRNAVA

Personálny úrad OS SR
Regrutačná skupina Trnava

Jána Bottu 4
917 01 Trnava

Phone - white 0960 395 700 
Phone - white 0960 395 713 
Phone - white 0960 395 712 

e-mail: rsk.tt@mil.sk

BANSKÁ BYSTRICA

Personálny úrad OS SR
Regrutačná skupina Banská Bystrica

Československej armády 7
974 01 Banská Bystrica

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:
PPS 700, ČSA 1182, 962 31 Sliač

Phone - white 0960 412 147
Phone - white 0960 412 777
Phone - white 0960 412 779 

e-mail: rsk.bb@mil.sk

NITRA

Personálny úrad OS SR
Regrutačná skupina Nitra

Novozámocká 1
949 01 Nitra

Phone - white 0960 372 400
Phone - white 0960 372 401
Phone - white 0960 372 403
Phone - white 0960 372 404

e-mail: rsk.nr@mil.sk

PREŠOV

Personálny úrad OS SR
Regrutačná skupina Prešov

Mukačevská 22
080 01 Prešov

Phone - white 0960 524 988
Phone - white 0960 524 996
Phone - white 0960 524 999 

e-mail: rsk.po@mil.sk

TRENČÍN

Personálny úrad OS SR
Regrutačná skupina Trenčín

Posádkový klub
Hviezdoslavova 16
911 01 Trenčín

Phone - white 0960 333 880
Phone - white 0960 333 881
Phone - white 0960 333 882 

e-mail: rsk.tn@mil.sk

KOŠICE

Personálny úrad OS SR
Regrutačná skupina Košice

Komenského 39/A
040 01 Košice

Phone - white 0960 515 777
Phone - white 0960 515 522 
Phone - white 0960 515 524 

e-mail: rsk.ke@mil.skSkočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu