Súťažné podklady


Dňa 18.4.2016 vstúpil do platnosti nový zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý v § 43 ukladá verejnému obstarávateľovi povinnosť uverejňovať v profile verejného obstarávateľa dokumenty z procesu verejného obstarávania a poskytnúť k nim bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Názov Dátum Prílohy
Zemianske Kostoľany - plynofikácia a zateplenie objektov - R - Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska20.12.201810
Reverzná verejná súťaž - Pozáručné opravy nákladných automobilov, prívesov, podvalníkov a návesov06.07.20171
ÚpIA-17/2017 - Pozáručné opravy a údržba OMV vrátane súvisiaceho vybavenia25.04.20171


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu