MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Súťažné podklady


Dňa 18.4.2016 vstúpil do platnosti nový zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý v § 43 ukladá verejnému obstarávateľovi povinnosť uverejňovať v profile verejného obstarávateľa dokumenty z procesu verejného obstarávania a poskytnúť k nim bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Zemianske Kostoľany - plynofikácia a zateplenie objektov - R - Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska


Názov súťaže:Zemianske Kostoľany - plynofikácia a zateplenie objektov - R
Dátum súťaže:20.12.2018

Názov bulletinu Veľkosť
Súťažné podklady 925.31 kB
Výkaz výmer v editoveteľnej forme 1.65 MB
Výkaz výmer v PDF 12.25 MB
Projektová dokumentácia časť 1. 72.46 MB
Projektová dokumentácia časť 2. 92.29 MB
Projektová dokumentácia časť 3. 91.69 MB
Projektová dokumentácia časť 4. 90.83 MB
Korigenda súťažných podkladov 137.17 kB
Kompletný výkaz výmer po predložení vysvet... 14.03 MB
Kompletný výkaz výmer po predložení vysvet... 13.87 MB

Reverzná verejná súťaž - Pozáručné opravy nákladných automobilov, prívesov, podvalníkov a návesov


Názov súťaže:Pozáručné opravy nákladných automobilov, prívesov, podvalníkov a návesov
Dátum súťaže:06.07.2017

Názov bulletinu Veľkosť
Súťažné podklady 900.25 kB

ÚpIA-17/2017 - Pozáručné opravy a údržba OMV vrátane súvisiaceho vybavenia


Názov súťaže:Pozáručné opravy a údržba OMV vrátane súvisiaceho vybavenia
Dátum súťaže:25.04.2017

Názov bulletinu Veľkosť
Súťažné podklady 1.13 MB