Udelenie ceny Fra Angelico za rok 2007

Obrázok k článku

18. februára 2008 sa po slávnostnej sv. omši v Jezuitskom kostole v Bratislave, konalo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca za prítomnosti Mons. Dominika Tótha, emeritného pomocného trnavského biskupa, Anny Dyttertovej, viceprimátorky mesta Bratislava a ďalších hostí cirkevného, politického spoločenského a kultúrneho života, slávnostné oceňovanie umelcov za ich prínos kresťanských hodnôt do umenia. Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky a súčasne predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska ocenil 12 umelcov. V kategórii slovesného umenia boli Cenou Fra Angelica ocenení básnik Mgr. Michal Chuda, spisovateľ Stanislav Štepka a Hana Kostolanská. V kategórii hudobného umenia boli ocenení Mgr. art. Dušan Bill a Cirkevný spolok sv. Mikuláša z Trnavy. V kategórii výtvarné umenie boli ocenení Ing. arch. Stanislav Babčan,  Ladislav Jurovatý st. a doc. Vladimír Plekanec akad. mal. Mons. Rábek odovzdal aj mimoriadne ocenenia prof. ThDr. PhDr. Ladislavovi Hanusovi, Dr.h.c. – in memoriam, herečke Adele Gáborovej –  in memoriam, prof. PhDr. Jánovi Komorovskému CSc. a hercovi a pedagógovi doc. Štefanovi Bučkovi. 
Myšlienka podpory a ocenenia umelcov cenou Fra Angelico zo strany Konferencie biskupov Slovenska prostredníctvom jej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru už po siedmy raz je prejavom uznania zástupcom umeleckej obce zo strany Katolíckej cirkvi, ktorí aj dnes, v čase úpadku kultúry, globalizácie, komercionalizácie a liberalizmu, napriek silnejúcemu tlaku neváhajú presadzovať vo svojej tvorbe kresťanské myšlienky a hodnoty. 
Blahoslavený Fra Angelico - taliansky ranorenesančný maliar a dominikánsky kňaz, vlastným menom -  Giovanni z Fiesole (+1455) namaľoval v Kaplnke Mikuláša V. vo Vatikáne cyklus fresiek Osudy sv. Vavrinca a sv. Štefana. V Kláštore San Marco vo Florencii namaľoval fresky Posledný súd, neskôr dokončil oltárny obraz Zvestovanie Panny Márie v Kostole San Domenico vo Fiesole. Jeho maliarskym svetom bol svet nebies, nadzmyselná krása, svätci, anjeli. Preslávil sa najmä obrazom Korunovanie Panny Márie. Vyslúžil si ním pomenovanie Frater Giovanni Angelico, čiže Anjelský brat Ján. Je pochovaný v Ríme v Chráme Santa Maria sopra Minerva. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Ján Pavol II. v októbri 1982. Ako jeden z najvýznamnejších maliarov florentskej skorej renesancie sa stal patrónom umelcov.


Autor: Dr. Tibor Ujlacký, - Dátum: 18.02.2008
Hodnotenie:
Čítanosť: 76

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu