Ukončené ponuky


Ukončené ponuky

Dátum Názov výberu
11.01.2013 Informácia - Ponukové konanie PK-29/2012 Nevojenský materiál – kolesová technika PHM bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu
11.01.2013 Informácia - Ponukové konanie PK-27/2012 Munícia bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu
11.01.2013 Informácia - Ponukové konanie PK-34/2012 zbrane, náhradné diely do ženijnej techniky - vojenský bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu
11.01.2013 Informácia - Ponukové konanie PK-30/2012 Nevojenský materiál – kolesová techniky“ bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu
15.11.2012 Ponukové konanie PK -28/2012 Náhradné dielce na ZIL bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
09.10.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-22/2012 Výstrojný materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. Nová ponuka neodpredaného majetku bude zverejnená do termínu 31. 10. 2012.
09.10.2012 Informácia - Ponukové konanie PK 15/2012 Nevojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
09.10.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-21/2012 Vojenský materiál - kolesová technika bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
09.10.2012 Informácia - Ponukové konanie PK 25/2012 Chemický materiál vojenský bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania ako neúspešné. Nová ponuka neodpredaného majetku bude zverejnená do termínu 31. 10. 2012.
09.10.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-20/2012 Nevojenský materiál - kolesová technika bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
09.10.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-26/2012 Chemický materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. S neodpredaným majetkom z ponukového konania bude ukončené nakladanie.
19.09.2012 Informácia - Ponuka ÚŠZV MO SR Lešť o prenechaní nebytového priestoru vo vlastníctve štátu do nájmu z 28.8.2012 bola vyhodnotená v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol prenechaný do nájmu v plnom rozsahu.
28.08.2012 ÚŠZV MO SR Lešť - Ponuka o prenechaní nebytového priestoru vo vlastníctve štátu do nájmu z 19.3.2012 bola rozhodnutím Ministerstva financií č. MF 19305/2012-82 zrušená.
21.05.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-6/2012 Nevojenský materiál – technika bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
21.05.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-19/2012 Nevojenský materiál – kolesová technika bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu