Ukončené ponuky


Ukončené ponuky

Dátum Názov výberu
21.05.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-18/2012 ND vojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. Nová ponuka neodpredaného majetku bude zverejnená do termínu 30.6.2012.
19.04.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-17/2012 ND na MTLB bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. S neodpredaným majetkom z ponukového konania bude ukončené nakladanie.
19.04.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-16/2012 ND na U426 bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. S neodpredaným majetkom z ponukového konania bude ukončené nakladanie.
09.03.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-12/2012 ND na U426 bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. Nová ponuka neodpredaného majetku bude zverejnená do termínu 30.4.2012
09.03.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-13/2012 ND na MTLB bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. Nová ponuka neodpredaného majetku bude zverejnená do termínu 30.4.2012
08.03.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-10/2012 ND na pásovú techniku bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
08.03.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-11/2012 ND na BTR60 bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu
27.02.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-3/2012 Nevojenský materiál – kolesová technika bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu
27.02.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-1/2012 Nevojenský materiál – kolesová technika bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
27.02.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-5/2012 Nevojenský materiál – poľné kuchyne bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
27.02.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-2/2012 Nevojenský materiál - vozidlá bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
21.02.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-4/2012 ND nevojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. Nová ponuka neodpredaného majetku bude zverejnená do termínu 15.4.2012.
15.12.2011 Ponukové konanie PK-2/2011-ÚVSTN-VAZ 21099 nevojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný.
12.12.2011 Ponukové konanie PK-66/2011 Výstrojný materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. S neodpredaným majetkom z ponukového konania bude ukončené nakladanie.
12.12.2011 Ponukové konanie PK-60/2011 Nevojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu