Ukončené ponuky


Ukončené ponuky

Dátum Názov výberu
03.08.2018 Informácia – ASM Bratislava – opakovaná EA-2/2018 – Munícia bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponúkaný majetok bol odpredaný.
30.07.2018 Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-14/2018 – Vojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola neúspešná a ponuka sa bude opakovať.
13.07.2018 Informácia - ASM Bratislava - EA -1/2018 - Vojenský materiál- elektronická aukcia- ASM - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Elektronická aukcia bola neúspešná a bude sa opakovať.
20.06.2018 Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-13/2018 – Nevojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola neúspešná a ponuka sa bude opakovať.
20.06.2018 Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-12/2018 – Vojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola neúspešná a ponuka sa bude opakovať.
30.05.2018 Informácia - ASM Bratislava - EA -1/2018 - Vojenský materiál- elektronická aukcia - ASM - bola zrušená. Elektronická aukcia bude opakovaná.
18.05.2018 Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-10/2018 – Nevojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola čiastočne úspešná.
18.05.2018 Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-11/2018 – Nevojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola neúspešná a ponuka sa bude opakovať.
26.04.2018 Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-9/2018 – Vojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola neúspešná a ponuka sa bude opakovať.
23.04.2018 Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-6/2018 – Automobilová technika - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola čiastočne úspešná.
23.04.2018 Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-8/2018 – Vojenský materiá - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola úspešná.
18.04.2018 Informácia – VHÚ Bratislava – Opakované ponukové konanie P-2/2018 – Opakované ponukové konanie zo dňa 16.4.2018 bolo vyhodnotené v súlade so stanovenými podmienkami. Opakovaná ponuka bola neúspešná.
22.03.2018 Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-7/2018 – Nevojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola neúspešná.
15.03.2018 Informácia - ASM Bratislava - Ponuka a opakovaná ponuka P-5/2018 – Nevojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola neúspešná.
15.03.2018 Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-4/2018 – Vojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola neúspešná. Na časť neodpredaného majetku bude vyhlásená opakovaná ponuka.Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu