Ukončené ponuky


Ukončené ponuky

Dátum Názov výberu
30.03.2017 Informácia - ASM Bratislava - Ponuka a opakovaná ponuka P-1/2017 – Vojenský materiál bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola neúspešná. Na časť neodpredaného majetku bude vyhlásená opakovaná ponuka.
30.03.2017 Informácia - ASM Bratislava - Ponuka a opakovaná ponuka P-4/2017 – Nevojenský materiál bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponúkaný HM bol čiastočne odpredaný. Na časť neodpredaného majetku bude vyhlásená opakovaná ponuka.
29.03.2017 Informácia - ASM Bratislava - ponuka "P-3/2017 - Lokomotívy" s využitím elektronickej aukcie bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. EA bola úspešná.
29.03.2017 Informácia - ASM Bratislava - ponuka a opakovaná ponuka "P-2/2017 - Vojenský materiál - munícia" bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka a opakovaná ponuka bola čiastočne úspešná.
05.01.2017 Informácia - ASM Bratislava - Ponuka a opakovaná ponuka "P-15/2016 - Automobilová technika" s využitím EA bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. EA bola čiastočne úspešná.
28.12.2016 Informácia - ASM Bratislava - Elektronická aukcia "EA-1/2016 - MUNÍCIA" bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. EA bola neúspešná. Protokol je zverejnený na ww.ropk.sk.
04.11.2016 Informácia - ASM Bratislava - Ponuka a opakovaná ponuka P-14/2016 - Automobilová technika – s využitím EA bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. EA bola čiastočne úspešná. Na časť neodpredaného majetku bude vyhlásená opakovaná EA.
04.11.2016 Informácia - ASM Bratislava - OPK-4/2016 - Náhradné dielce do vojenskej techniky a výcvikové zariadenia bolo vyhodnotené v súlade so stanovenými podmienkami. OPK bolo neúspešné. Protokol je zverejnený na www.ropk.sk.
21.09.2016 Informácia - ASM Bratislava - Ponuka a opakovaná ponuka P-11/2016 - Automobilová technika – s využitím EA bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. EA bola čiastočne úspešná. Na časť neodpredaného majetku bude vyhlásená opakovaná EA.
22.08.2016 Informácia - ASM Bratislava - OPK-3/2016 Výcvikové zariadenia bolo vyhodnotené v súlade so stanovenými podmienkami. OPK bolo neúspešné. Protokol je zverejnený na www.ropk.sk.
09.08.2016 Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-7/2016 - Automobilová technika s využitím EA bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. EA bola čiastočne úspešná. Na neodpredaný majetok bude vyhlásená opakovaná EA.
28.07.2016 Informácia - ASM Bratislava - Osobitné ponukové konanie OPK-2/2016 Náhradné dielce do vojenskej techniky a výcvikové zariadenia bolo vyhodnotené v súlade so stanovenými podmienkami. OPK bolo čiastočne úspešné. Protokol je zverejnený na www.ropk.sk.
08.04.2016 Informácia - ASM Bratislava - Opakované osobitné ponukové konanie OPK-1/2016 Náhradné dielce na vojenskú techniku bolo vyhodnotené v súlade so stanovenými podmienkami. OPK bolo neúspešné. Protokol je zverejnený na www.ropk.sk
08.02.2016 Informácia - ASM Bratislava - Elektronická aukcia a opakovaná elektronická aukcia EA-4/2015 Vojenská technika bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. EA bola úspešná. Zápisnica z automatizovaného vyhodnotenia cenových ponúk je zverejnená na
12.11.2015 Informácia - ASM Bratislava - Opakované osobitné ponukové konanie OPK-9-2015 Špeciálne energetické zdroje, dielenské prostriedky a rádiové zariadenia bolo vyhodnotené v súlade so stanovenými podmienkami. OPK bolo úspešné. Zápisnica na www.ropk.sk.Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu