Ukončené ponuky


Ukončené ponuky

Dátum Názov výberu
12.11.2015 Informácia - ASM Bratislava - Opakované osobitné ponukové konanie OPK-9-2015 Špeciálne energetické zdroje, dielenské prostriedky a rádiové zariadenia bolo vyhodnotené v súlade so stanovenými podmienkami. OPK bolo úspešné. Zápisnica na www.ropk.sk.
04.11.2015 Informácia - ASM Bratislava - Osobitné ponukové konanie OPK-8/2015 Materiál letectva a PVO bolo vyhodnotené v súlade so stanovenými podmienkami. OPK bolo neúspešné. Protokol o vyhodnotení OPK je zverejnený na www.ropk.sk
04.11.2015 Informácia - Osobitné ponukové konanie a opakované osobitné ponukové konanie OPK-10/2015 Náhradné dielce na vojenskú techniku bolo vyhodnotené v súlade so stanovenými podmienkami. Časť vymedzeného hnuteľného majetku bola odpredaná. Zápisnica na ropk.sk
22.10.2015 Informácia - Ponuka P 3/2015-EA - Elektrocentrály bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponúkaný materiál bol odpredaný.
25.09.2015 Informácia - Ponuka P 7/2015 s využitím elektronickej aukcie na prevod prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe MO SR bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponúkaný materiál nebol odpredaný. Ponuka sa bude opakovat.
04.09.2015 Informácia - ASM Bratislava - Elektronická aukcia "EA-1/2015 Vojenská technika" bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponúkaný materiál bol čiastočne odpredaný. Na neodpredaný majetok vyhlásiť opakovanú EA. Zápisnica na www.ropk.sk.
03.09.2015 Informácia - ASM Bratislava - Opakované OPK-7-2015 Náhradné dielce do leteckej techniky - vrtuľníkov 1.-3. blok bolo vyhodnotené v súlade so stanovenými podmienkami. Časť majetku bola odpredaná. Zápisnica o vyhodnotení je zverejnená na www.ropk.sk.
14.07.2015 Informácia - ASM Bratislava - Opakovaná EA-3/2015 Vojenská technika bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponúkaný materiál nebol odpredaný. S neodpredaným majetkom bolo ukončené nakladanie.
14.07.2015 Informácia - ASM Bratislava - Opakovaná elektronická aukcia EA-2-2015 Špeciálna letecká technika - vrtuľníky bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. EA bola úspešná. Protokol o vyhodnotení opakovanej EA je zverejnený na www.ropk.sk.
09.07.2015 Informácia - ASM Bratislava - Osobitné ponukové konanie OPK-6/2015 Materiál letectva a PVO bolo vyhodnotené v súlade so stanovenými podmienkami. OPK bolo neúspešné. Protokol o vyhodnotení OPK je zverejnený na www.ropk.sk
09.07.2015 Informácia - ASM Bratislava - Opakované osobitné ponukové konanie OPK-4/2015 ND pre pozemnú techniku blok - 2 bolo vyhodnotené v súlade so stanovenými podmienkami. OPK bolo neúspešné. Protokol o vyhodnotení opakovaného OPK je zverejnený na www.ropk.sk
24.06.2015 Informácia - ASM Bratislava - Opakovaná EA-3/2015 Vojenská technika bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. EA bola neúspešná. Protokol o vyhodnotení EA je zverejnený na www.ropk.sk.
19.06.2015 Informácia - ASM Bratislava - Opakované osobitné ponukové konanie OPK-5-2015 LETECKÉ MOTORY bolo vyhodnotené v súlade so stanovenými podmienkami. OPK bolo neúspešné. Protokol o vyhodnotení opakovaného OPK je zverejnený na www.ropk.sk.
01.06.2015 Informácia - ASM Bratislava - OPK-3-2015 Špeciálne energetické zdroje, dielenské prostriedky a rádiové zariadenia bolo vyhodnotené v súlade so stanovenými podmienkami. Časť majetku bola odpredaná. Zápisnica z vyhodnotenia OPK je zverejnená na www.ropk.sk
07.05.2015 Informácia - ASM Bratislava - Osobitné ponukové konanie OPK-2/2015 ND pre pozemnú techniku blok - 2 bolo vyhodnotené v súlade so stanovenými podmienkami. OPK bolo neúspešné. Protokol o vyhodnotení OPK je zverejnený na www.ropk.sk
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu