Ukončené ponuky


Ukončené ponuky

Dátum Názov výberu
04.09.2015 Informácia - ASM Bratislava - Elektronická aukcia "EA-1/2015 Vojenská technika" bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponúkaný materiál bol čiastočne odpredaný. Na neodpredaný majetok vyhlásiť opakovanú EA. Zápisnica na www.ropk.sk.
03.09.2015 Informácia - ASM Bratislava - Opakované OPK-7-2015 Náhradné dielce do leteckej techniky - vrtuľníkov 1.-3. blok bolo vyhodnotené v súlade so stanovenými podmienkami. Časť majetku bola odpredaná. Zápisnica o vyhodnotení je zverejnená na www.ropk.sk.
14.07.2015 Informácia - ASM Bratislava - Opakovaná elektronická aukcia EA-2-2015 Špeciálna letecká technika - vrtuľníky bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. EA bola úspešná. Protokol o vyhodnotení opakovanej EA je zverejnený na www.ropk.sk.
14.07.2015 Informácia - ASM Bratislava - Opakovaná EA-3/2015 Vojenská technika bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponúkaný materiál nebol odpredaný. S neodpredaným majetkom bolo ukončené nakladanie.
09.07.2015 Informácia - ASM Bratislava - Opakované osobitné ponukové konanie OPK-4/2015 ND pre pozemnú techniku blok - 2 bolo vyhodnotené v súlade so stanovenými podmienkami. OPK bolo neúspešné. Protokol o vyhodnotení opakovaného OPK je zverejnený na www.ropk.sk
09.07.2015 Informácia - ASM Bratislava - Osobitné ponukové konanie OPK-6/2015 Materiál letectva a PVO bolo vyhodnotené v súlade so stanovenými podmienkami. OPK bolo neúspešné. Protokol o vyhodnotení OPK je zverejnený na www.ropk.sk
24.06.2015 Informácia - ASM Bratislava - Opakovaná EA-3/2015 Vojenská technika bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. EA bola neúspešná. Protokol o vyhodnotení EA je zverejnený na www.ropk.sk.
19.06.2015 Informácia - ASM Bratislava - Opakované osobitné ponukové konanie OPK-5-2015 LETECKÉ MOTORY bolo vyhodnotené v súlade so stanovenými podmienkami. OPK bolo neúspešné. Protokol o vyhodnotení opakovaného OPK je zverejnený na www.ropk.sk.
01.06.2015 Informácia - ASM Bratislava - OPK-3-2015 Špeciálne energetické zdroje, dielenské prostriedky a rádiové zariadenia bolo vyhodnotené v súlade so stanovenými podmienkami. Časť majetku bola odpredaná. Zápisnica z vyhodnotenia OPK je zverejnená na www.ropk.sk
07.05.2015 Informácia - ASM Bratislava - Osobitné ponukové konanie OPK-2/2015 ND pre pozemnú techniku blok - 2 bolo vyhodnotené v súlade so stanovenými podmienkami. OPK bolo neúspešné. Protokol o vyhodnotení OPK je zverejnený na www.ropk.sk
20.03.2015 Informácia - ASM Bratislava - Osobitné ponukové konanie OPK-1/2015 ND pre pozemnú techniku blok - 1 bolo vyhodnotené v súlade so stanovenými podmienkami. Časť vymedzeného hnuteľného majetku bola odpredaná. Zápisnica je zverejnená na www.ropk.sk
09.03.2015 Informácia - ASM Bratislava - Opakované osobitné ponukové konanie OPK-7-2014 Letecké motory bolo vyhodnotené v súlade so stanovenými podmienkami. Časť hnuteľného majetku bola odpredaná. Zápisnica z vyhodnotenia OPK je zverejnená na www.ropk.sk
15.01.2015 Informácia - ASM Bratislava - Opakovaná elektronická aukcia EA-4/2014 Špeciálna letecká technika - vrtuľníky bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. EA bola neúspešná. Protokol o vyhodnotení EA je zverejnený na www.ropk.sk
16.12.2014 Informácia - Ponuka P 14/2014-EA - Automobilová technika a zdravotnícky materiál (nevojenský materiál) bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponúkaný materiál bol odpredaný.
27.11.2014 Informácia - Ponuka P -13/2014 - vojenský materiál (opakovaná ponuka)
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu