Ukončené ponuky


Ukončené ponuky

Dátum Názov výberu
27.11.2014 Informácia - Ponuka P - 12/2014 - Vojenský materiál (opakovaná ponuka)
06.10.2014 Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P - 11/2014 - Vojenský materiál bola vyhodnotená v súlade so súťažnými podmienkami. Ponúkaný materiál bol čiastočne odpredaný. Nová ponuka na odpredaj bude zverejnená do 30. 11 . 2014.
06.10.2014 Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P - 10/2014 - Nevojenský materiál bola vyhodnotená v súlade so súťažnými podmienkami. Ponúkaný materiál bol čiastočne odpredaný. Nová ponuka na odpredaj bude zverejnená do 30. 11 . 2014.
19.08.2014 Informácia - ASM Bratislava - Ponukové konanie PK-7/2014 - vojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný materiál bol čiastočne odpredaný. Nová ponuka na odpredaj bude zverejnená do 31.10.2014.
19.08.2014 Informácia - ASM Bratislava - Ponukové konanie PK-8/2014 - nevojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný materiál bol čiastočne odpredaný. Nová ponuka na odpredaj bude zverejnená do 31.10.2014.
18.08.2014 Informácia - Agentúra správy majetku Bratislava - Ponuka č. P-9/2014-EA-AT s využitím elektronickej aukcie bola vyhodnotená v súlade s podmienkami ponuky s využitím EA. Ponúkaný HM bol zčasti odpredaný. Nová ponuka bude zverejnená do 1.10.2014
14.07.2014 Informácia - Agentúra správy majetku Bratislava - Ponukové konanie „PK - 4/2014 - vojenský materiál“ bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponuky.
14.07.2014 Informácia - Agentúra správy majetku Bratislava - Ponukové konanie „PK - 6/2014 - nevojenský materiál“ bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponuky.
14.07.2014 Informácia - Agentúra správy majetku Bratislava - Ponukové konanie „PK – 5/2014 - nevojenský materiál“ bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponuky
05.06.2014 Informácia - Centrum výcviku Lešť Ponuka č.1/2014 o prenechaní nebytového priestoru - bufet 1 do nájmu z 19.2.2014 bola vyhodnotená v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol prenechaný do nájmu v plnom rozsahu.
05.06.2014 Informácia - Centrum výcviku Lešť Ponuka č.2/2014 o prenechaní nebytového priestoru - bufet 2 do nájmu z 19.2.2014 bola vyhodnotená v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol prenechaný do nájmu v plnom rozsahu.
17.04.2014 Informácia - Ponukové konanie PK - 2/2014 - vojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný materiál bol čiastočne odpredaný. Nová ponuka na odpredaj bude zverejnená do 31. 5. 2014.
17.04.2014 Informácia - Ponukové konanie PK - 3/2014 nevojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný materiál bol čiastočne odpredaný. Ponúkaný materiál bol čiastočne odpredaný. Nová ponuka na
17.04.2014 Informácia - Ponukové konanie PK - 1/2014 nevojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný materiál bol čiastočne odpredaný. Nová ponuka na odpredaj bude zverejnená do 30. 4. 2014.
14.01.2014 Informácia – Ponukové konanie PK-19/2013 – výstrojný (nevojenský) materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný nebol odpredaný. Nová ponuka na odpredaj bude zverejnená do 31.3.2014Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu