Ukončené ponuky


Ukončené ponuky

Dátum Názov výberu
14.07.2014 Informácia - Agentúra správy majetku Bratislava - Ponukové konanie „PK - 4/2014 - vojenský materiál“ bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponuky.
14.07.2014 Informácia - Agentúra správy majetku Bratislava - Ponukové konanie „PK – 5/2014 - nevojenský materiál“ bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponuky
14.07.2014 Informácia - Agentúra správy majetku Bratislava - Ponukové konanie „PK - 6/2014 - nevojenský materiál“ bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponuky.
05.06.2014 Informácia - Centrum výcviku Lešť Ponuka č.2/2014 o prenechaní nebytového priestoru - bufet 2 do nájmu z 19.2.2014 bola vyhodnotená v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol prenechaný do nájmu v plnom rozsahu.
05.06.2014 Informácia - Centrum výcviku Lešť Ponuka č.1/2014 o prenechaní nebytového priestoru - bufet 1 do nájmu z 19.2.2014 bola vyhodnotená v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol prenechaný do nájmu v plnom rozsahu.
17.04.2014 Informácia - Ponukové konanie PK - 3/2014 nevojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný materiál bol čiastočne odpredaný. Ponúkaný materiál bol čiastočne odpredaný. Nová ponuka na
17.04.2014 Informácia - Ponukové konanie PK - 1/2014 nevojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný materiál bol čiastočne odpredaný. Nová ponuka na odpredaj bude zverejnená do 30. 4. 2014.
17.04.2014 Informácia - Ponukové konanie PK - 2/2014 - vojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný materiál bol čiastočne odpredaný. Nová ponuka na odpredaj bude zverejnená do 31. 5. 2014.
14.01.2014 Informácia – Ponukové konanie PK-19/2013 – výstrojný (nevojenský) materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný nebol odpredaný. Nová ponuka na odpredaj bude zverejnená do 31.3.2014
05.12.2013 Informácia - Ponukové konanie PK-16/2013 - náhradné dielce na techniku KRAZ a ZIL (nevojenský materiál) bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Materiál bol čiastočne odpredaný. Nová ponuka na odpredaj bude zverejnená do 28.2.2014
28.11.2013 Informácia - Elektronická aukcia 6/2013 - AT 1. blok, automobilová technika“ bola vyhodnotená v súlade s podmienkami elektronickej aukcie. Ponúkaný hnuteľný majetok nebol odpredaný. S neodpredaným majetkom bude ukončené nakladanie.
13.11.2013 Informácia - Ponukové konanie PK-15/2013 - náhradné dielce na vojenskú techniku - tanky bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný materiál bol čiastočne odpredaný. Nová ponuka na odpredaj bude zverejnená do 28.2.2014.
07.11.2013 Informácia - Ponukové konanie „PK-14/2013 - náhradné dielce na vojenskú techniku (vojenský materiál)“ bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný materiál nebol odpredaný. Nová ponuka na odpredaj bude zverejnená do 31.12.2013.
07.11.2013 Informácia - Ponukové konanie PK-13/2013 - náhradné dielce na techniku KRAZ 255 B a ZIL-135 LM (nevojenský materiál) bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný materiál bol čiastočne odpredaný. Nová ponuka bude do 31.12.2013
23.10.2013 Informácia - Elektronická aukcia 3/2013 - AT 2. blok - automobilová technika“ bola vyhodnotená v súlade s podmienkami elektronickej aukcie. Ponúkaný hnuteľný majetok bol odpredaný.Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu