Ukončené ponuky


Ukončené ponuky

Dátum Názov výberu
02.09.2013 Informácia - Ponukové konanie "PK-10/2013 výcvikové pomôcky a všeobecný (nevojenský) materiál" bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol čiastočne odpredaný. S neodpredaným majetkom bude ukončené nakladanie.
30.07.2013 Informácia - Ponukové konanie "PK-06/2013 všeobecný (nevojenský) materiál" bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný materiál bol čiastočne odpredaný. Nová ponuka na odpredaj bude zverejnená do 31.10.2013
30.07.2013 Informácia - Ponukové konanie "PK-07/2013 výcvikové pomôcky a nádrže na PHM (nevojenský) materiál" bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný materiál bol čiastočne odpredaný. Nová ponuka na odpredaj bude zverejnená do 31.10.2013
30.07.2013 Informácia - Ponukové konanie "PK-08/2013 - náhradné dielce do vozidiel VAZ 2101, 2102, 2104 a 2105 - nevojenský materiál" bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný materiál bol odpredaný v celom rozsahu.
08.07.2013 Informácia - Ponukové konanie na odpredaj prebytočného majetku v správe VTSÚ Záhorie bolo ukončené. Majetok zaradený do ponukového konania prestal byť prebytočným.
28.06.2013 Informácia - Ponukové konanie "PK-05/2013 výstrojný (nevojenský) materiál" bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný. Nová ponuka na odpredaj bude zverejnená do 31.7.2013.
17.06.2013 Informácia - ÚŠZV MO SR Lešť - PK č. 2/2013 - Ponuka o prenechaní nebytového priestoru vo vlastníctve štátu do nájmu bola vyhodnotená v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol prenechaný do nájmu v plnom rozsahu
17.06.2013 Informácia - ÚŠZV MO SR Lešť - PK č. 1/2013 - Ponuka o prenechaní nebytového priestoru vo vlastníctve štátu do nájmu bola vyhodnotená v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol prenechaný do nájmu v plnom rozsahu
05.06.2013 Informácia - Ponukové konanie "PK-04/2013 náhradné dielce do vozidiel VAZ 2101,2102,2104 a 2105 - nevojenský materiál" bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami PK. Ponúkaný materiál nebol odpredaný. Nová ponuka na odpredaj bude zverejnená do 31.7.2013.
05.06.2013 Informácia - Ponukové konanie "PK-03/2013 náhradné dielce do ženijnej techniky - nevojenský materiál" bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný. S neodpredaným majetkom z ponukového konania bude ukončen
11.01.2013 Informácia - Ponukové konanie PK-27/2012 Munícia bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu
11.01.2013 Informácia - Ponukové konanie PK-30/2012 Nevojenský materiál – kolesová techniky“ bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu
11.01.2013 Informácia - Ponukové konanie PK-34/2012 zbrane, náhradné diely do ženijnej techniky - vojenský bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu
11.01.2013 Informácia - Ponukové konanie PK-29/2012 Nevojenský materiál – kolesová technika PHM bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu
11.01.2013 Informácia - PK- 33/2012 ND do ženijnej techniky - nevojenský bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný. Nová ponuka na odpredaj majetku bude zverejnená do termínu 15.1.2013Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu