MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR


Sídlo
Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Administratívna adresa: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Rezort/zriadovateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia

e-mail

ueps@mil.sk

   

 

 
Generálny duchovný :
plk. ThDr. Marian BODOLLÓ
Telefón: +421 - 960 - 317 610
Fax: +421 - 960 - 317 616
Mobilný telefón: +421 - 903 - 824 594, +421 - 910 - 629 613

e-mail

marian.bodollo@mil.sk

 

 

Kancelár:
Mgr. Ján ONDREJČIN
Telefón: +421 - 960 - 317 611
Fax: +421 - 960 - 317 616
Mobilný telefón: +421 - 903 - 824 707

e-mail

jan.ondrejcin@mod.gov.sk
jan.ondrejcin@gmail.com

 

 

Kancelária Ústredia EPS v OS SR a OZ SR:

 

 

Dekan-riaditeľ kancelárie:
kpt. ThDr. Dávid VARGAEŠTOK
Telefón: +421 - 960 - 317 620
Fax: ---
Mobilný telefón: +421 - 903 - 480 413

e-mail

david.vargaestok@mil.sk

 
Samostatný referent
Miroslava Ivančová
Telefón: +421 - 960 - 317 621
Fax: ---

e-mail

ustreps@gmail.com

 

 

Správa Ústredia EPS v OS SR a OZ SR:

 

Riaditeľ správy:
Ing. Milan GAJDOŠ
Telefón: +421 - 960 - 317 612
Fax: ---
Mobilný telefón: +421 - 903 - 824 593

e-mail

milan.gajdos@mod.gov.sk   

          

Odborný referent:
Filip CHYBA
Telefón:  +421 - 960 - 317 620

e-mail

 filip.chyba@mil.sk

 

 

Samostatný referent
Ján BENKA 
Telefón: +421 - 960 - 317 621
Fax: ---
Mobilný telefón:

+421 - 903 - 824 595

e-mail

 jan.benka@mil.skPosledná aktualizácia: 19.11.2018, 13:29