Veliteľstvo NATO v Sarajeve


Základné informácie:

oficiálny názov:

NATO Headquarters Sarajevo

vznik:

2. decembra 2004

Mapa KFOR

miesto pôsobenia:

Bosna a Hercegovina

veliteľstvo:

Sarajevo

veliteľ:

brig. gen. Marti J. BISSELL (USA)

mandátový počet príslušníkov OS SR v operácii:

4 (uznesenie NR SR č.1358 z 1. decembra 2004)

aktuálny počet príslušníkov OS SR v operácii:

1 - kpt. Ing. Branislav KOZÁK

webová stránka:

stránka operácie

Logo EUFOR

Po rozhodnutí o ukončení operácie NATO SFOR v Bosne a Hercegovine v roku 2004 predstavuje v súčasnosti vojenskú prítomnosť NATO v krajine Veliteľstvo NATO v Sarajeve (ďalej len „veliteľstvo“) v počte približne 200 príslušníkov ozbrojených síl. Jeho hlavnou úlohou je asistencia štátnym orgánom Bosny a Hercegoviny pri realizácii obrannej reformy a to tak, že poskytuje pomoc pri vytváraní ozbrojených síl Bosny a Hercegoviny s efektívnym velením a riadením a s transformáciou vojenskej štruktúry zohľadňujúcej etnické záležitosti. Taktiež asistuje so zavádzaním transparentných rozpočtových a výkonných procesov a so zabezpečením efektívneho demokratického a civilného dohľadu na Ozbrojenými silami Bosny a Hercegoviny. Asistencia veliteľstva je kľúčová pre bezpečnosť krajiny, ako aj pre naplnenie jej integračných ambícií.

Veliteľstvo plní aj ďalšie podporné úlohy, ako napr. spravodajská činnosť, plánovanie a riadenie NATO aktivít na území Bosny a Hercegoviny, zadržanie osôb podozrivých z vojnových zločinov a pod. Pri vykonávaní svojich úloh veliteľstvo úzko spolupracuje s veliteľstvom operácie EUFOR ALTHEA. 

SR pôsobí v rámci Veliteľstva NATO v Sarajeve od roku 2004 (uznesenie NR SR č.1358 z 1.12.2004) a aktuálne na veliteľstve plní úlohy dôstojníka v oblasti logistiky 1 príslušník OS SR.


Posledná aktualizácia: 08.04.2019, 15:23

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu