MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Vyhradené technické zariadenia - elektrické


 Zoznam je zoradený podľa dátumu vydania oprávnenia (najnovšie prvé).

Číslo Sídlo Od Do Rozsah
009-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Ján Lukáč - ELINER
913 32 Dolná Súča
okr. Trenčín
IČO: 45 441 715
21.03.2019 21.03.2024 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A, B1
008-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O Milan AUGUSTÍN
922 42 Madunice
okr. Hlohovec
IČO: 47 812 915
21.03.2019 21.03.2024 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 / trieda: A
007-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S KALORIM s.r.o.
023 41 Nesluša 759
okr. Kysucké Nové Mesto
IČO: 50 625 781
21.03.2019 21.03.2024 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
006-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Mgr. Jarmila KOSOVÁ-Juraj KOS
093 02 Hencovce,
Sládkovičova 1957/27
okr. Vranov nad Topľou
IČO: 45 331 243
01.03.2019 01.03.2024 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, / trieda: A
005-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce n/T 82
okr. Vranov nad Topľou
IČO: 14 322 731
01.03.2019 01.03.2024 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 / trieda: A, B1

004-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S ELECTROCONTROL, spol. s r.o.
Konštantínova 3
080 01 Prešov
IČO: 31 692 729
01.03.2019 01.03.2024 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, / trieda: A,B
003-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S REVIMONT-DG, s.r.o.
038 04 Bystrička
okr. Martin
IČO: 36 415 103
18.02.2019 18.02.2024 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, / trieda: A,B
002-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S JARS elektro, s.r.o.
Kuzmányho 8424/20A
010 01 Žilina
IČO: 47 381 850
30.01.2019 30.01.2024 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, E4.1, E4.3 / trieda: A,B
001-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S EMS KOMPLET, s.r.o.
Mojmírova 12
971 01 Prievidza
IČO: 36 301 132
30.01.2019 30.01.2024 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, E4.1 / trieda: A,B
021-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O OTIS Výťahy s.r.o.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 929
17.12.2018 17.12.2023 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
technické zariadenia elektrické-stroj, prístroj, rozvádzač,
elektrické časti výťahov a zdvíhacích zariadení
skupina: E4 trieda: A
020-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S NBL s.r.o.
055 51 Veľký Folmar 103
okr. Gelnica
IČO: 51 861 836
22.11.2018 22.11.2023 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
019-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Miloš Kováč - FIRE BLOCK
056 06 Orešany
okr. Topoľčany
IČO: 51 075 466
22.11.2018 22.11.2023 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
018-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S ADIFEX, a.s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 46 715 894
20.11.2018 20.11.2023 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
017-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S František Kobza ELMAKO
972 15 Kľačno 131
okr. Prievidza
IČO: 30 431 531
12.11.2018 12.11.2023 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
016-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S PETRA +, spol. s r.o.
Račianska 146
831 54 Bratislava
IČO: 35 929 855
04.10.2018 04.10.2023 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>