MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Vyhradené technické zariadenia - elektrické


 Zoznam je zoradený podľa dátumu vydania oprávnenia (najnovšie prvé).

Číslo Sídlo Od Do Rozsah
017-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O/pp BALÁŽIK-SK s.r.o.
956 02 Urmince
okr. Topoľčany
IČO: 46 912 843
21.05.2019 21.05.2024 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
016-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp REWID s.r.o.
Starohorská cesta 1673/13
963 01 Krupina
IČO: 44 623 267
13.05.2019 13.05.2024 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1 trieda: A,B
015-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O/pp Jozef MASARYK
Posádka 673
920 56 Dvorníky
IČO: 40 372 928
13.05.2019 13.05.2024 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
014-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp STAVEA, s.r.o.
Štrková 999/44
010 01 Žilina
IČO: 36 387 452
13.05.2019 13.05.2024 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
013-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/S/pp Vojenský útvar 2207 Levice
Šafárikova 9
934 01 Ružomberok

13.05.2019 13.05.2024 S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V ~ /
1500V ±
skupina: E4, E5 trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky
012-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp Vojenský útvar 1115 Ružomberok
Zarevúca 2
034 01 Ružomberok

12.05.2019 12.05.2024 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V ~ /
1500V ±
skupina: E4, E5 trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky
011-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/S/pp Vojenský útvar 4650 Trenčín
Železničná 3
911 01 Trenčín

10.05.2019 10.05.2024 S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V ~ /
1500V ±
skupina: E4, E5 trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky
010-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp PORVAZ s.r.o.
Hviezdoslavova 14
IČO: 45 976 805
17.04.2019 17.04.2024 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
009-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Ján Lukáč - ELINER
913 32 Dolná Súča
okr. Trenčín
IČO: 45 441 715
21.03.2019 21.03.2024 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A, B1
008-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O Milan AUGUSTÍN
922 42 Madunice
okr. Hlohovec
IČO: 47 812 915
21.03.2019 21.03.2024 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 / trieda: A
007-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S KALORIM s.r.o.
023 41 Nesluša 759
okr. Kysucké Nové Mesto
IČO: 50 625 781
21.03.2019 21.03.2024 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
006-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Mgr. Jarmila KOSOVÁ-Juraj KOS
093 02 Hencovce,
Sládkovičova 1957/27
okr. Vranov nad Topľou
IČO: 45 331 243
01.03.2019 01.03.2024 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, / trieda: A
005-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce n/T 82
okr. Vranov nad Topľou
IČO: 14 322 731
01.03.2019 01.03.2024 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 / trieda: A, B1

004-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S ELECTROCONTROL, spol. s r.o.
Konštantínova 3
080 01 Prešov
IČO: 31 692 729
01.03.2019 01.03.2024 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, / trieda: A,B
003-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S REVIMONT-DG, s.r.o.
038 04 Bystrička
okr. Martin
IČO: 36 415 103
18.02.2019 18.02.2024 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, / trieda: A,B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>