Vikariát Ozbrojených síl SR


 

Adresa:               Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava                 
Telefón:              (00421) 2  4425 2264  kl. 313 414
Fax:                     (00421) 960 312 507
Služobná linka:   (00421) 960 313 413, 960 313 414
e-mail:                 chaplaincy@mod.gov.sk   
 
Biskupský vikár: pplk. Mons. PaedDr. Jozef MICHALOV
Adresa:                Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47   Bratislava
Farnosť:              Vojenská farnosť sv. Juraja 
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka sv. Juraja
Sväté omše:             Po – Štv – 12.00; Pia – 7.15;
Telefón:              (00421) 02 4425 2264 kl. 313 414
Fax:                     (00421) 960  312 507
Služobná linka:   (00421) 960 313 413, 960 313 414
Mobil:                 0908 181 273
e-mail:                jozef.michalov@mil.sk
              
           
                                               
Zástupca biskupského vikára: NEOBSADENÉ
Adresa:                Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47   Bratislava
Služobná linka:   (00421) 960 313 441
Fax:                     (00421) 960  312 507
Mobil:                 -
e-mail:                -
 
Vedúci sekretariátu: PhDr. Stanislav KANÍK
Telefón:              (00421) 02 4425 2264   kl. 313 414
Fax:                     (00421) 960 312507
Služobná linka:   (00421) 960 312 608
e-mail:                 stanislav.kanik@mil.sk
Mobil:                 0903 820 025
 
Odborný referent: Mário BARBOLÁŠ
Telefón:              (00421) 02 4425 2264
Fax:                     (00421) 960 312 507
Služobná linka:   (00421) 960 313 414
e-mail:                 mario.barbolas@mil.sk
Mobil:                 0903 824 727
 
Pluk špeciálneho určenia Žilina
Farnosť:  Vojenská farnosť Ducha Svätého
Správca:  por. Mgr. Michal KRIŽÁK
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka Ducha Svätého
Sväté omše: Po – Štv. – 12.00
Adresa:   Rajecká cesta 2836, 010 01 Žilina
Telefón:  0960 442 277
Fax:         0960 442 450
Mobil:     0905 197 034
e-mail:     michal.krizak@gmail.com
 
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš
Farnosť:       Vojenská farnosť sv. Jany z Arku
Správca:       Titulárny vojenský dekan kpt. PaedDr. PhDr. Tomáš HUĎA SchP                        Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka sv. Jany z Arku
Sväté omše:      Po – Pia – v kaplnke podľa oznamov; Ne – 19.00;
Adresa:         AOS gen. M. R. Štefánika, Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš 6
Telefón:        0960 422 424
Mobil:           0908 082 093
e-mail:           tomas.huda@aos.sk
 
Dekanát vzdušných síl
 
Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen
Farnosť:    Vojenská farnosť sv. Michala Archanjela
Správca:    vojenský dekan   plk. ThLic. Marko TROCHAN
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka sv. Michala Archanjela
Sväté omše: Ut, Štv, Pia – 12.00; Str – 16.30; Ne – 8.30
                     vo sviatok – 12.00 alebo ako v nedeľu
Pastoračná miestnosť Podborová - Ne – 10.00; prikázané sviatky – 17.00;
Adresa:     VÚ 3333, 960 01 Zvolen
Telefón:     0960 464 265 
Fax:           0960 464 263; (NŠ – 464208, veliteľ – 464 201)
Mobil:       0903 824 425
e-mail:             marko.trochan@mil.sk
                   
Zmiešané krídlo Otta Smika Sliač
Farnosť:   Vojenská farnosť Panny Márie Loretánskej
Správca:   štábny kaplán mjr. ThLic. František MIHAĽ
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka Panny Márie Loretánskej
.Sväté omše: Ut – Štv – 11.30; farský kostol – Po – Pia – 6.15; Ne – 7,30;
Adresa:    VÚ 4977, ČSA 1, 962 31 Sliač
Telefón:   0960 452 190 
Mobil:      0903 824 433
e-mail:             mihal.fr@azet.sk 
 
Vrtuľníkové krídlo generála Jána Ambruša Prešov
Farnosť:  Vojenská farnosť bl. sestry Zdenky Schelingovej
Správca:  štábny kaplán npor. Mgr. Ivan BOJČUK
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka bl. sestry Zdenky Šelingovej
Sväté omše: Po - Pia – 12.00
Adresa:    VÚ 6335, Prešov
Telefón:   0960 527 160
Fax:         0960 527 150
Mobil:    0903 824 430          
e-mail:     ivanbojcuk@centrum.sk  
 
Protilietadlová raketová brigáda Nitra
Farnosť:  Vojenská farnosť sv. Cyrila a Metoda
Správca:  NEOBSADENÉ
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka sv. Cyrila a Metoda
Sväté omše: každý štvrtok o 12.00 hod.;
Adresa:     VÚ 4405, Jelenecká ul., 949 01 Nitra
Telefón:    -
Fax:         -
Mobil:       -
e-mail:     -
www:       -
 
Dopravné krídlo Kuchyňa
Farnosť:          Vojenská farnosť sv. Jána Pavla II. pri VÚ Kuchyňa
Správca:  Štábny kaplán kpt. ThDr. Slavko GANAJ, PhD.
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka sv. pápeža Jána Pavla II.
Sväté omše: Po, Pia – 11.00; farský kostol – Ne – 8.00;
Adresa:    VÚ Kuchyňa
Telefón:   0960 390 283
Fax:          0960 390 700 (veliteľ)
Mobil:      0903 820 102
e-mail:             slavko.ganaj@mil.sk
 
Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zvolen-Podborová
Farnosť:    Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov
Správca:    štábny kaplán npor. Mgr. Pavel LUKÁČ
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka sv. Anjelov strážcov 
Sväté omše:  Po - Št –  12.00; kino Podborová Ne – 10.00;
Adresa:     VÚ 3030, Borovianska cesta 1, 960 01 Zvolen
Telefón:    0960 462 107
Fax:           0960 462 109
Mobil:      0904 739 568
e-mail:      pavel.lukac@mil.sk
www:        www.guardian.fara.sk
 
 
 
Dekanát pozemných síl
 
Veliteľstvo pozemných síl Trenčín
Farnosť:   Vojenská farnosť sv. Františka z Assis
Správca:   vojenský dekan pplk. Mgr. Juraj SITAŠ
Kostol / kaplnka: Pastoračná miestnosť Veliteľstva pozemných síl
Sväté omše:  Po – Pia – 11.30;
Adresa:       VÚ 1717, M. Rázusa 7, 911 27 Trenčín
Telefón:       0960 338 025
Mobil:          0903 824 434
e-mail:             juraj.sitas@mil.sk
 
Veliteľstvo brigády bojového zabezpečenia Trenčín
Farnosť:   Duchovná správa na Veliteľstve brigády bojového zabezpečenia
Správca:   štábny kaplán pplk. PaedDr. ThLic. Stanislav LIPKA
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Sväté omše:  Po – Pia – 11.15;     Farský kostol Trenčín-Juh – Ne – 18.30;
Adresa:     VÚ 9149, Železničná 3, 911 01 Trenčín
Telefón:   0960 339 603
Fax:          0960 339 696
Mobil:      0903 824 424
e-mail:     stanislav.lipka@mil.sk 
 
Prápor výcviku Martin
Farnosť:   Vojenská farnosť Povýšenia sv. Kríža
Správca:   plk. Mons. Mgr. František POČUREK
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka Povýšenia sv. Kríža
Sväté omše:    Po – Pia – v kaplnke podľa oznamov
Adresa:           Prápor výcviku, Jilemnického 6, 036 01 Martin
Telefón:          0960 482 165            
Mobil:             0903 824 564 
e-mail:             frantisek.pocurek@mil.sk                                            
 
Základňa mobilných komunikačných informačných systémov Ružomberok
Farnosť:    Vojenská farnosť sv. Pátra Pia
Správca:    starší kaplán  por. Mgr Ľuboš Kohút
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka sv. Pátra Pia
Sväté omše:  Po – Pia – v kaplnke podľa oznamov;   
Kaplnka svätého Gorazda na Smrekovici –  sv. omše v zimnom období sa nekonajú. Predpokladaný začiatok slúženia sv. omší je od 7. mája v nedeľu o 10.30 hod.                              
Adresa:     VÚ 1115, Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
Telefón:    0960 472 488
Mobil:       0904 738 624
e-mail:       oteclubos@gmail.com   lubos.kohut@mil.sk
 
 
Prápor radiačnej a chemickej ochrany Rožňava
Farnosť:    Vojenská farnosť Povýšenia sv. Kríža
Správca:    starší kaplán kpt. Mgr. Ján SZAKALA
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka Povýšenia sv. Kríža
Sväté omše:   Po - Pia – 13.30;
Adresa:           VÚ 7945Šafárikova 109, 048 01 Rožňava
Telefón:          0960 581 616
Fax:                 0960 581 515
Mobil:             0904 739 064
e-mail:             szaky11@azet.sk
 
Ženijný prápor Sereď
Farnosť:          Vojenská duchovná správa
Správca:          starší kaplán  por. Mgr. Peter DOBROVODSKÝ
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka sv. Fabiána a Šebastiána
Sväté omše:    Po – Pia – v kaplnke podľa oznamov
Adresa:           Ženijný prápor, Kasárenská 1000/54, 926 01 Sereď
Telefón:          0960 386 205
Fax:                 0960 386 269
Mobil:             0903 820 617
e-mail:             peter.dobrovodsky@mil.sk
 
1. mechanizovaná brigáda Topoľčany
Farnosť:       Vojenská farnosť Božieho milosrdenstva
Správca:       Neobsadené
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka Božieho milosrdenstva
Sväté omše:     Po – Pia – v kaplnke podľa oznamov
Adresa:        VÚ 1090, Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany
Telefón:       0960 342 211
Fax:             
Mobil:         
e-mail:         
 
11. mechanizovaný prápor okamžitej reakcie Martin
Farnosť:    Vojenská farnosť sv. Martina
Správca:     Starší kaplán npor. Mgr. Ján OSTAPČUK
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka sv. Martina
Sväté omše:   Po, St, Pi – 13.30; Ne – 10.00;
Adresa:           VÚ 2370, ul. Československej brigády č. 3, Martin-Podháj 03601
Telefón:     0960 482 165
Fax:            0960 482 680
Mobil:        0903 824 435
e-mail:       jan.ostapcuk@mil.sk
 
13. mechanizovaný prápor Levice
Farnosť:     Vojenská duchovná správa
Správca:     starší kaplán npor. Mgr. Marek BRODY
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka sv. Michala Archanjela
Sväté omše:    Po-Štv – 14.30; Pia – 11.30; 
Adresa:       13. mechanizovaný prápor, Šafárikova 9, 934 01 Levice
Telefón:      0960 430 205
Fax:             0960 430 269
Mobil:        0903 824 762
e-mail:             marek.brody@mil.sk
 
2. mechanizovaná brigáda Prešov
Farnosť:    Vojenská farnosť sv. Mikuláša
Správca:     Neobsadené
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka sv. Mikuláša
Sväté omše:   Veliteľstvo 2. mb        - Po – 17.00,Ut a Štv – 12.30;
                   Dukelské kasárne            - Ne – 9.00;  Po – 13.15;
                   Sokolovské kasárne        - Ne – 10.00; Str – 13.00;
Adresa:      VÚ 1018, Nám. legionárov 4, 08001 Prešov
Telefón:     0960 521 355
Fax:           0960 521 300
Mobil:       
e-mail:              
 
21. zmiešaný mechanizovaný prápor Trebišov
Farnosť:       Vojenská duchovná správa
Správca:        starší kaplán por. Mgr. Slavomír KRAJŇÁK
Kostol / kaplnka: Pastoračná miestnosť veliteľstva mechanizovaného práporu
Sväté omše:      Podľa oznamov
Adresa:         VÚ 1101, Ul. kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov
Telefón:        0960 550 219
Fax:               0960 550 409
Mobil:           0903 824 438
e-mail:           slavo.mir77@gmail.com
 
22. Mechanizovaný prápor Michalovce
Farnosť:      Vojenská farnosť sv. Michala Archanjela
Správca:       starší kaplán kpt. Mgr. Ján ČUPALKA
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka sv. Archanjela Michala
Sväté omše:     Ut a Str – 16.00; Po, Štv, Pia – 13.30; Ne – 10.00;   
Adresa:        VÚ 1102, Užhorodská 1, 071 01  Michalovce
Telefón:       0960 540 420
Fax:              0960 540 203
Mobil:         0903 824 436
e-mail:             clerens@centrum.sk
 
 
Duchovné správy ordinariátu v zahraničných misiách
 
Duchovná správa  SLOVCON UNFICYP, Famagusta, Cyprus
Kostol / kaplnka:   Vojenská kaplnka sv. Cyrila a Metoda
Sväté omše:               Podľa harmonogramu
Adresa:                  SEC-4/SLOVCON/, Camp General Stefanik, P.O.Box 40375
                              CY-6303 Larnaca, Cyprus
Telefón:                 0035723821463, 0035723825070,  0035723730474
e-mail:                   unficyp-sector4-personnel@un.org
 


Posledná aktualizácia: 21.08.2017, 10:22

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu