KKC 1667-1690

Obrázok k článku

SVÄTENINY

Čo sú sväteniny? Chcel by som odpovedať obrazom, prirovnaním: Niektorí z vás už možno boli na púti v Ríme navštíviť miesta, na ktorých žili i umierali prví kresťania a stretnúť sa s viditeľnou hlavou Cirkvi. Keď sa chodí po Ríme – veľmi často v horúčavách - dobre je občas sa osviežiť. Práve Rím je charakteristický tým, že na ulici alebo v strede nejakého námestia či v parku nachádzame prameň čistej čerstvej chladnej pitnej vody. Stačí niekoľko dúškov a zasa vládzeme kráčať ďalej... Mohli by sme povedať, že sviatosti sú kompletným oddychom a posilnením na našej ceste. Sviatosti sú, ako keď ideme do reštaurácie a tam si riadne oddýchneme, posilníme sa a potom ideme ďalej. No okrem takýchto dlhších zastavení potrebujeme často kratučký oddych, povzbudenie, občerstvenie. Potrebujeme priamo na ulici každodenného života dúšok sviežej vody a zasa vládzeme ďalej žiť. To sú sväteniny. Občerstvenie na našej púti. Sú to posvätné znaky, ktorými sa naznačujú a na orodovanie Cirkvi dosahujú najmä duchovné účinky. Sviatosti nám sprostredkujú milosť povsäcujúcu a sväteniny nám sprostredkujú milosť pomáhajúcu. Pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku sviatostí a posväcujú rozličné okolnosti života. Každý pokrstený je povolaný, aby bol „požehnaním“, a aby požehnával. Preto laici môžu udeľovať niektoré požehnania. Sväteniny neudeľujú milosť Ducha Svätého na spôsob sviatostí, ale pripravujú na prijatie milosti a uspôsobujú na spoluprácu s ňou. Medzi sväteniny patria predovšetkým požehnania (osôb, jedla, predmetov, miest). Každé požehnanie je oslavou Boha a prosbou o jeho dary. Je veľmi dôležité, že my kresťania používame sväteniny v každodennom živote, aby sme tak posväcovali seba i svoje okolie. Ktoré konkrétne sväteniny poznáme a prečo je dobre ich používať? Asi najznámejšia svätenina je svätená voda. Prežehnanie sa svätenou vodou je veľmi potrebné a je krásnym zvykom v kresťanských domoch mať pri vchode sväteničku. Keď sa vraciame domov zo školy, z práce, urobíme na sebe znak kríža a prosíme o silu žiť lásku v rodine. Takisto keď odchádzame z domova, aby sme žili, pracovali, študovali, každý na mieste, na ktoré nás postavil Boh, aj vtedy je potrebné urobiť na sebe znak kríža. Ideme do určitého nebezpečenstva tela i duše a môžeme tak prosiť o ochranu. Škoda, že to niekedy robíme automaticky. Ak tieto veci robíme s vierou, odháňame od seba veľa zla. Je pekné a užitočné, ak sa vieme kresťansky pozdraviť. Keď spomenieme meno nášho Pána Ježiša Krista, takisto sa chránime, posilňujeme a odháňame od seba zlých duchov, ktorý sa Jeho mena boja. V našich rodinách nemáme zabudnúť na požehnanie jedla, ktoré nám dal Pán. Keď sa rodina pred jedlom stretne a krátko pomodlí, vyprosuje si veľkú silu a veľké požehnanie – aj to je jedna zo svätenín.

Niektorí ľudia majú zvyk nosiť na retiazke krížik alebo medailón Panny Márie, ktorý je posvätený a pokropený svätenou vodou. Aj on nás chráni pred zlým a my sme bezpeční pred nástrahami diabla. Pravda, ak ho nenosíme iba ako nejaký talizman, ale s vierou. Ďalej býva pekným zvykom v období Zjavenia Pána (Troch kráľov) nechať si posvätiť príbytok, v ktorom bývame, alebo miesto, kde pracujeme. Aj to je vzývanie nášho Pána, aby chránil tých, ktorí v dome bývajú, a aby sa tí, ktorí prichádzajú, cítili prijatí s láskou. Medzi sväteniny patrí aj kreasťanský pohreb, ktorým preukazujeme mŕtvemu ľudskému telu príslušnú úctu. Pritom s dôverou prosíme Boha, ktorému všetko žije, aby pripojil duše našich zosnulých k svätým a vyvoleným a aby ich porušené telá, ktoré pochovávame, vzkriesil dokonalé a sväté. To som vymenoval iba niekoľko svätenín, ktorých je veľmi veľa. Je dobre, ak Pán preniká svojou milosťou náš každodenný život. Keď si naň stále spomíname, keď sa v priebehu dňa zastavíme pri rozličných prameňoch, ktoré nachádzame na našej ceste a osviežime sa.


Autor: por. Jozef Michňák, Foto: Archív - Dátum: 21.01.2013
Hodnotenie:
Čítanosť: 1409


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu