Nová krstiteľnica v kaplnke AOS

Obrázok k článku
Vojenská farnosť sv. Jany z Arku na AOS v Liptovskom Mikuláši dostala do daru novú  krstiteľnicu. Jej autorom  a zároveň darcom je miestny farník Marián Kunkela. Na návrhu krstiteľnice sa podieľal ďalší farník, grafik Robert Kandrik. Krstiteľnica je svetlomodrej farby a symbolizuje  vodu, ktorá očisťuje, uzdravuje a obnovuje človeka učiniac ho novým stvorením v Bohu. Má tvar kalicha, pričom vrchná časť nemá oválny, ale trojuholníkový tvar symbolizujúci Trojjediného Boha. Na jej dne sa nachádza farebná mozaika holubice, symbol Ducha Svätého.  Krstiteľnica bude slúžiť ako krstný prameň farnosti podľa dikcie kánonu  858 §1 CIC. Vo veľkonočnom období bude požehnaná miestnym dekanom  (kán. 530 bod 6).
Teologický význam krstného prameňa zhrnul dnes už emeritný pápežBenedikt XVI. do nasledujúcich slov: „Veriaci rodičia prinášajú svoje deti ku krstnému prameňu, ktorý predstavuje „lono“ Cirkvi, z ktorého sa prostredníctvom požehnanej vody rodia Božie deti.“

 

Autor: kpt. ThLic. PaedDr. PhDr. Tomáš HUĎA SchP, Foto: kpt. ThLic. PaedDr. PhDr. Tomáš HUĎA SchP - Dátum: 25.09.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 570


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu