Katechézy k roku viery


Obrázok k článku: KKC 748-810

KKC 748-810

„VERÍM V SVÄTÚ CIRKEV VŠEOBECNÚ“ Každý človek dnes pozná mrakodrap. Je to malá dedina, či malé mestečko, v ktorom sa nachádza množstvo ľudí ...
Obrázok k článku: KKC 871-945

KKC 871-945

Hierarchické usporiadanie Cirkvi Kto tvorí Boží ľud? To je otázka, ktorá nás privádza k uvažovaniu o postavení jednotlivých veriacich v rámc...
Obrázok k článku: KKC 2558-2597

KKC 2558-2597

Modlitba Zvykne sa učiť axióma, že človek je tvor spoločenský. I keď každý v dnešnom hektickom svete hľadá aj miesto a čas na samotu, bez ko...
Obrázok k článku: KKC 2514-2557

KKC 2514-2557

Premáhať zlo dobrom Pozývam Vás ku krátkemu zamysleniu sa nad textom posledných dvoch prikázaní desatora. Spolu môžeme uvažovať aj nad tým, ...
Obrázok k článku: KKC 1803-1845

KKC 1803-1845

Hovoríme často o čnostiach, no najprv si odpovedzme na otázku čo je to čnosť? Katechizmus definuje čnosť takto: „Čnosť je trvalá a stála dispozí...
Obrázok k článku: KKC 1762-1802

KKC 1762-1802

MORÁLNOSŤ VÁŠNÍ Čo máme my ľudia naviac voči anjelom? Máme predsa telo a k telu patria aj vášne. Čo vlastne máme rozumieť pod pojmom vášeň? ...
Obrázok k článku: KKC 2697-2758

KKC 2697-2758

Život modlitby Pri otázke, čo je modlitba a ako ju osobne vnímam ma takmer vždy ovládne istá nepopísateľná úzkosť, keďže mám hovoriť o čomsi...
Obrázok k článku: Úvodné slovo ordinára OS a OZ SR

Úvodné slovo ordinára OS a OZ SR

Rok svätých Cyrila a Metoda – Rok viery Vážení priatelia, milí bratia a sestry! Pred 1 150. rokmi sa veľkomoravský panovník, knieža  Ras...
Obrázok k článku: KKC 624-682

KKC 624-682

„Ježiš Kristus bol pochovaný“ (624 – 630) pojednáva o reálnej skúsenosti Krista so smrťou, čo do jeho ľudskej prirodzenosti. Možno tak povedať, ...
Obrázok k článku: KKC 2083-2141

KKC 2083-2141

Naše povinnosti voči Bohu zhrnul Ježiš v Matúšovom evanjeliu takto: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a ...
Obrázok k článku: KKC 1210-1284

KKC 1210-1284

Sviatosť krstu  Krst Krst je kresťanský symbolický úkon o ktorom sa najčastejšie hovorí v Novom zákone. Pre nás najdôležitejšie sú st...
Obrázok k článku: KKC 1428-1470

KKC 1428-1470

SVIATOSŤ POKÁNIA A ZMIERENIA Pôsobenie Ježiša Krista na tejto zemi je preniknuté výzvou na obrátenie a konanie pokánia - „Kajajte sa a verte...
Obrázok k článku: KKC 2196-2257

KKC 2196-2257

4. Božie prikázanie je jedno z prvých prikázaní, ktoré pojednávajú o vzájomných medziľudských vzťahoch. Medziľudské vzťahy vo všeobecnosti sa ma...
Obrázok k článku: KKC 2142-2195

KKC 2142-2195

Miluj Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. Toto je hlavné prikázanie, ktoré zastrešuje celé Desatoro. Hlavné prikázanie môžeme rozdel...
Obrázok k článku: KKC 683-747

KKC 683-747

Verím v Ducha Svätého Podľa štruktúry „vyznania viery“, táto tretia kapitola druhého oddielu prvej časti katechizmu obsahuje – pod jedným ná...
<<1 2 3


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu