Katechézy k roku viery


Obrázok k článku: KKC 2697-2758

KKC 2697-2758

Život modlitby Pri otázke, čo je modlitba a ako ju osobne vnímam ma takmer vždy ovládne istá nepopísateľná úzkosť, keďže mám hovoriť o čomsi...
Obrázok k článku: KKC 1987-2029

KKC 1987-2029

Milosť a ospravodlivenie Ospravodlivenie (ospravedlnenie) človeka sa v kresťanskom jazyku chápe ako prijatie Božej spravodlivosti za svoju, ...
Obrázok k článku: KKC 1601-1666

KKC 1601-1666

SVIATOSŤ MANŽELSTVA O sviatosti manželstva a kresťanskom spolužití muža a ženy sme počuli mnoho prednášok, katechéz, za posledné roky bolo v...
Obrázok k článku: KKC 2650-2696

KKC 2650-2696

Modlitba, jej tradícia, pramene, cesta a sprievodcovia. Anjeli si všimli, že s niečím bojuješ. Hovoria, že je to niečo z minulosti. Dostane ...
Obrázok k článku: KKC 1322-1419

KKC 1322-1419

Eucharistia Pravidelne každú nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastňujeme slávenia eucharistie a predsa sa nám často stáva, že si ani neuved...
Obrázok k článku: KKC 101-141

KKC 101-141

Ježiš Kristus – jediné Slovo Svätého písma Len ľudskou rečou sa Boh musel prihovoriť ľudom, aby dokázali pochopiť Jeho slová. Lebo tak, ako ...
Obrázok k článku: KKC 232-267

KKC 232-267

Boh – Otec a Syn a a Duch Svätý. Týmto stojíme asi pred najzložitejšou časťou a najhlbším tajomstvom kresťanstva – viera v trojjediného Boha...
Obrázok k článku: KKC 185-231

KKC 185-231

Slovo verím je tak často používané nielen medzi kresťanmi, či ľuďmi iných náboženstiev. Dokonca aj ateista prehlási, že v niečo verí – v prírodu...
Obrázok k článku: KKC 1066-1112  2012-2013

KKC 1066-1112 2012-2013

Slávenie kresťanského tajomstva V druhej časti Katechizmu Katolíckej Cirkvi (ďalej len KKC) v článkoch 1066 až 1690 sa môžeme oboznámiť s ta...
Obrázok k článku: KKC 142-184

KKC 142-184

ODPOVEĎ ČLOVEKA BOHU Svojím Zjavením sa neviditeľný Boh vo svojej nesmiernej láske prihovára ľuďom ako priateľom a stýka sa s nimi, aby ich ...
Obrázok k článku: KKC 1533-1600

KKC 1533-1600

Sviatosť posvätného stavu - sviatosť kňazstva Posvätný stav (Ordo) je sviatosť, vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apošto...
Obrázok k článku: KKC 1877-1927

KKC 1877-1927

Človek konajúci spolu s druhými     Proces globalizácie, ktorý zintenzívňuje spájanie národných spoločenstiev do nových nadnárodných adminis...
Obrázok k článku: KKC 2759-2802

KKC 2759-2802

Úvod k modlitbe Otče náš Vynikajúca a jedinečná modlitba – uprostred ľudstva, uprostred všetkých náboženstiev ľudstva, uprostred všetkých ná...
Obrázok k článku: KKC 2258-2330

KKC 2258-2330

Nezabiješ Katechizmus Katolíckej Cirkvi v článku 2258 uvádza vyjadrenie inštrukcie Donum vitae o hodnote ľudského života a jeho osobitného v...
Obrázok k článku: KKC 1846-1876

KKC 1846-1876

HRIECH „Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: o...
Obrázok k článku: KKC 1949-1986

KKC 1949-1986

Morálny zákon Každý človek je povolaný k večnej blaženosti, čiže k životu s Bohom. Žiaľ naša ľudská prirodzenosť je poznačená hriechom a pre...
Obrázok k článku: KKC  2464-2513

KKC 2464-2513

Ôsme prikázanie V knihe Exodus čítame: „Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu!“ Táto ochrana nášho blížneho je rozšírená v kn...
Obrázok k článku: KKC 27-50

KKC 27-50

Prečo potrebujeme vieru? Pred časom sa v tlači objavila správa, že poslanci Národnej rady poprosili Maticu Slovenskú, aby mohli urobiť poslanec...
Obrázok k článku: KKC 1928-1948

KKC 1928-1948

Sociálna spravodlivosť  Spoločnosť zabezpečuje sociálnu spravodlivosť vtedy, keď vytvára podmienky, ktoré združeniam i jednotlivcom umožňujú do...
Obrázok k článku: KKC 50-73

KKC 50-73

Človek môže pozorovať okolitý svet a na základe toho poznávať  stvorené veci. Cez pozorovanie stvorených vecí je možné prísť k záveru, že existu...


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu