Adventnou bohoslužbou v Modre zahájili svoj advent

Vojaci, vojenskí a policajní duchovní a väzenskí pastori, ktorí sa v dňoch 3. – 4. 12. 2009 zúčastnili koncoročného odborného zhromaždenia ekumenickej pastoračnej služby (EPS) vo Svätom Jure sa po prednáške prof. ThDr. Júliusa Filu o Zodpovednosti cirkví za ekumenický dialóg a po živej diskusii na túto tému odobrali na spoločnú večernú adventnú bohoslužbu s Večerou Pánovou do evanjelického kostola v Modre.
Cirkevný zbor ECAV v Modre pod vedením svojho farára Mgr. Mariána Čopa sa svojou účasťou na bohoslužbe postaral o bratské spoločenstvo a svojou pohostinnosťou po nej prakticky preukázal bratskú lásku, ktorá by nemala nikdy chýbať medzi jednotlivými kresťanskými spoločenstvami. Po bohoslužbe, na ktorej slovo božie kázal generálny duchovný plk. Jaroslav Balocký a spolu s domácim bratom farárom prisluhoval Večeru Pánovu všetkým pripraveným, pozvali „domáci viery“ všetkých návštevníkov do zborovej siene modranského cirkevného zboru, kde vel. brat farár Čop vysvetlil zásady a ciele medzinárodného spoločenstva usilujúceho sa o zmierenie medzi národmi „Klincový kríž“, ktoré má jedno zo svojich centier pre strednú a východnú Európu práve v Modre. Po jeho prejave sa otvorila družná debata, na ktorej okrem doplňujúcich vysvetlení domáceho farára
bola predstavená aj práca EPS v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch SR.

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: Róbert Šereš - Dátum: 08.12.2009
Hodnotenie:
Čítanosť: 442

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu