Logo


Logo ÚEPS 

 

Znak Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch SR (dalej len " Ústredia") bol priznaný Ministrom obrany Slovenskej republiky na základe jeho nariadenia č. 73/2007 o priznaní znakov zo dňa 16.8.2007. 

Znak Ústredia tvorí zelený  kruhový štít, orámovaný zlatou linkou. V ňom sa nachádza latinský kríž vyznačený zlatou linkou, na ktorého úpätí je položená otvorená biela kniha so zlatou oriezkou. Kríž je znakom spásy a záchrany v Ježišovi Kristovi o ktorom sa dozvedáme zo Svätého Písma, ktoré symbolizuje otvorená kniha. Ono je základom učenia všetkých kresťanských cirkví. Zlatá farba, farba kráľovská, v ktorej je kríž a dosky Svätého písma a názov úradu, znamená spásu v Ježišovi Kristovi a tiež že duchovní Ústredia sú služobníkmi Kráľa kráľov – kráľovským kňazstvom. Zelená farba je farba ozbrojených síl a ozbrojených zložiek, duchovní v Ekumenickej pastoračnej službe sú vojakmi alebo príslušníkmi ozbrojených zborov. V zelenom medzikruží, ktoré je oddelené zlatou linkou je položený zlatý majuskulný text názvu organizácie:

„ ÚSTREDIE EKUMENICKEJ PASTORAČNEJ SLUŽBY V OS SR  A OZ SR BRATISLAVA“. Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu