Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR


Sídlo a adresa: UEPS MV SR
Pribinova 2
812 72 Bratislava

 

Riaditeľ- starší duchovný:
plk. Mgr. Milan PETRULA
Telefón: +421 - 2 - 509 44 513
Fax: +421 - 961 - 044 057
Mobilný telefón: +421 - 915 - 996 861

e-mail

milan.petrula@minv.sk


Referent - špecialista
Mgr. Dagmar TOMAŠOVIČOVÁ
Telefón: +421- 961 - 044 525/+421 - 2 - 509 44 525
Fax: +421 - 961 - 044 057
Mobilný telefón: +421 - 905 - 777 586

e-mail

dagmar.tomasovicova@minv.sk


Vysunuté pracoviská v podriadenosti Úradu EPS  MV SR:

 

Akadémia policajného zboru
 

Policajný duchovný:
npor. Mgr. Milan BARTKO
Telefón: +421 - 961 - 057 153 / služobná linka 805 7153
Mobilný telefón: +421 - 917 - 198 672

e-mail

 milan.bartko@minv.sk

Adresa: Sklabinská1, 835 17 Bratislava

 


Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
 

Policajný duchovný: mjr. Mgr. Matúš VONGREJ
Telefón:  +421 - 961 - 80 - 6017
Fax:  
Mobilný telefón:  +421 - 907 - 742 302

e-mail

 matus.vongrej@minv.sk
Adresa:  Štúrova 7, 080 01 Prešov

 

 

Okresné riaditeľstvo PZ Liptovský Mikuláš
 

Policajný duchovný:
mjr. Mgr. Ján PACIGA, PhD.
Telefón: +421 - 961 - 456 015/služobná linka 845 6015
Mobilný telefón: +421 - 907 - 935 084

e-mail

jan.paciga@minv.sk

Adresa: Komenského 841, 031 01 Liptovský Mikuláš

 

 

Krajské riaditeľstvo PZ Košice
 

Policajná duchovná:
mjr. Mgr. Jana TABAČKOVÁ
Telefón: +421 - 961 - 89 60011
Mobilný telefón:  +421 - 905 - 716 489

e-mail

jana.tabackova@minv.sk

Adresa: Kuzmányho 8, 040 01 Košice

                                          

                                        

Okresné riaditeľstvo PZ Lučenec
 

Policajná duchovná:
mjr. Mgr. Alžbeta LUCSKAYOVÁ
Telefón:  +421 - 961 - 656 015/služobná linka 865 6015
Mobilný telefón:  +421 - 908 - 741 388

e-mail

 alzbeta.lucskayova@minv.sk

Adresa:  Tuhárske námestie 12, 984 01 Lučenec

                                             

Okresné riaditeľstvo PZ Senica
 

Policajná duchovná:
kpt. Mgr. Júlia ŠTOFANOVÁ
Telefón: +421 - 961 - 156 015/služobná linka 815 6015
Mobilný telefón: +421 - 915 - 985 276

e-mail

 julia.stofanova@minv.sk

Adresa:  Moyzesova 1, 905 01 Senica

Posledná aktualizácia: 02.07.2019, 11:00

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu